Waarom werken we in Kenia

Kenia ligt op de evenaar aan de oostkust van Afrika. Het land is onder toeristen vooral bekend vanwege de prachtige safariparken. Maar voor veel Kenianen is het leven zwaar. Hoewel de hoofdstad Nairobi een welvarende elite kent, leven veel Kenianen in armoede.

In 2000 leefde de helft van de bevolking nog onder de armoedegrens. De moeilijke economische omstandigheden van de laatste jaren hebben geleid tot een toename van het aantal straatkinderen die drugs gebruiken en in de kinderprostitutie terechtkomen. Zo’n tachtig procent van de Keniaanse prostituees is seropositief. Omdat er bovendien een hoge mate is van vrij seksueel verkeer, heeft aids vrij spel. Volgens sommige waarnemers vormt aids een zeer ernstige bedreiging voor de jongste generatie van Kenia.

 

Kenia

Nederland

Populatie

48,3 miljoen

16,9 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 63
Vrouwen: 66

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

36,1 / 1.000

3,7 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

1.500.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

63,2%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

30,1%

100%

Analfabetisme

Mannen: 18,9% 
Vrouwen: 25,1%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

36,1%

 -

Wat doen we in Kenia

Sinds 1980 werkt Compassion in Kenia. Momenteel nemen er 122.326 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 429 projecten. In 2004 is het Child Survival Programma gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen om te overleven.

In Kenia is het onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen. 

Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd, zoals: Ugali (Keniaans maïsbrood), stoofpot, bonen en groente. Daarnaast krijgen ze een snack, zoals een kom pap, kop thee, boterham, fruit en een ei.

Ouders die analfabeet zijn, kunnen wekelijks lessen volgen om te leren lezen. Daarnaast kunnen ze regelmatig deelnemen aan workshops in gezondheidstraining, geestelijke vorming, landbouw en veeteelt, misbruikpreventie en inkomensgenerende activiteiten.

Kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten zoals: een jaarlijkse voetbalwedstrijd, timmerworkshops, muziekles, tienerkamp, helpen van zieken en ouders in de gemeenschap, computertraining. Voor tieners zijn er speciale lessen in autoreparatie, naaien, koken, kappersschool en tuinieren.

Compassion in Kenia in tijden van COVID-19
Wil je meer weten over hoe Compassion werkt in Kenia in tijden van COVID-19? Lees meer op de extra pagina. 

"We willen dat mensen een betere toekomst voor ogen hebben en de nodige actie ondernemen om de dingen te overwinnen die hen tegenhouden."

- Joel Macharia, directeur Compassion Kenia

Lees hier de hele brief die Joel Macharia schreef aan sponsors van een kind in Kenia.

Sponsor een kind in Kenia