Kun je onderstaand geen antwoord vinden op je vraag?
Neem dan gerust contact met ons op.

 

Direct naar:

 

Algemeen

 • Wat is de missie van Compassion?

  De missie van Compassion is kinderen bevrijden van armoede in Jezus’ naam.

 • In welke landen werkt Compassion en waarom alleen daar?

  Compassion werkt in 29 landen in Afrika, Azië, Midden-Amerika en Latijns Amerika. Aangezien armoedebestrijding een kwestie van lange-termijnverbinding is, werken we alleen in landen waar de politieke situatie stabiel genoeg is om continuïteit te bieden aan de projecten. Daarnaast werkt Compassion ook uitsluitend via lokale kerken. Zij moeten een langdurige samenwerking kunnen garanderen. Door verschillende omstandigheden is dat niet altijd het geval.

  Lees ook de blog ‘In welke landen werken we en waarom‘.

 • Moet je christen zijn om via Compassion een kind te sponsoren?

  Nee, iedereen kan via Compassion een kind of student sponsoren. Hou er wel rekening mee dat kinderen in brieven kunnen schrijven over het geloof, kunnen vragen om gebed en/of eigen persoonlijke ervaringen met het geloof willen delen.

 • Waarom richt Compassion zich op de ontwikkeling van individuele kinderen en niet allereerst de gemeenschap?

  In de afgelopen 70 jaar heeft Compassion ruimschoots ervaring opgedaan in ontwikkelingswerk. Wij hebben verschillende methoden om de armoedecirkel te doorbreken toegepast om tot de volgende conclusie te komen: Een veranderd persoon heeft veel meer impact op zijn of haar omgeving dan iemand wiens leefomstandigheden alleen zijn veranderd.

  Het werkt!
  Gemeenschapsontwikkeling is belangrijk werk dat zich richt op deze externe omstandigheden en het is een belangrijke aanvulling op wat wij doen. Compassion richt zich echter op de individuele ontwikkeling van het kind. Uit onafhankelijk onderzoek*  blijkt dat deze aanpak succesvol is. Sponsorkinderen die een Compassion-project hebben doorlopen volgen langer onderwijs dan kinderen buiten de projecten. Zij hebben meer kans op goede banen en groeien vaker uit tot stabiele leiders en beïnvloeders in hun omgeving.

  * Onafhankelijk onderzoek door dr. Bruce Wydick, 2013

 • Hoe besteedt Compassion haar giften?

  Giften die aan een specifiek doel worden gegeven, worden ook aan dat doel besteed. Losse, extra giften aan je sponsorkind, de familie en het project worden gebruikt voor het doel waarvoor je het geeft. Compassion Nederland heeft het CBF Keurmerk. Dat houdt o.a. in dat een organisatie maximaal 25% van donaties aan fondsenwerving mag besteden. In 2022-2023 lag dat percentage bij Compassion op 6,7%. In ons jaarverslag lees je alles over onze bestedingen.

 • Wat is het RSIN nummer van Compassion?

  Het RSIN nummer van Compassion is 804560316.

 

Sponsoring

 • Hoe werkt de sponsoring?

  Door je maandelijkse sponsorbijdrage van € 37,50 wordt je sponsorkind in een Compassion-project opgenomen dat door een lokale kerk wordt uitgevoerd. Minimaal 2 à 3 keer per jaar ontvang je een brief. Je kunt zo vaak je wilt een brief terugschrijven. Schrijf je vaker, dan krijg je ook vaker brieven terug.

  Je sponsorkind gaat op een aantal dagen per week naar het projectgebouw. De activiteiten zijn per land verschillend. In landen waar het onderwijs gratis is, gaan de kinderen naar school en daarna voor aanvullend onderwijs en projectactiviteiten naar het project. In landen waar het onderwijs niet gratis is, wordt in ieder geval het basis onderwijs vanuit de sponsorbijdrage betaald. Het Compassion-project begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van ieder kind op sociaal, emotioneel, economisch, cognitief, fysiek en geestelijk gebied.

  Lees hier meer over hoe het werkt

 • Wat gebeurt er met mijn € 37,50?

  We sturen je maandelijkse sponsorbijdrage niet rechtstreeks naar het kind, maar naar de lokale kerk die het Compassion-project van je sponsorkind uitvoert. Zo weten we zeker dat de inkomsten ook echt voorzien in de basisbehoeften van het kind, zoals:

  • Geestelijke vorming: zondagsschool of Bijbelstudie
  • Onderwijs: in elk geval taal- en rekenvaardigheid
  • Huiswerkbegeleiding
  • Boeken, spelletjes en dergelijke in het klaslokaal
  • Vakonderwijs
  • Medische zorg: monitoring, extra zorg, medicatie en extra voeding
  • Gezonde maaltijden
  • Voorlichting over hygiëne, voeding, verzorging aan kind én ouders
  • Lichaamsbeweging
  • Clubs en kampen
  • Extra hulp voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapte kinderen
 • Wat is Sponsorplus?

  Compassion werkt in gebieden die regelmatig getroffen worden door rampen en infectieziekten (zoals malaria en aids). Daarnaast hebben kinderen soms extra hulp nodig die niet vanuit de reguliere sponsorbijdrage betaald kunnen worden. Als sponsor kun je een maandelijkse extra bijdrage doen aan het fonds Meest Nodig. Tot augustus 2023 werd dit ‘Sponsorplus’ genoemd. Deze gift gaat, in tegenstelling tot een sponsorbijdrage van € 37,50 per maand, niet alleen naar het kind dat jij sponsort, maar wordt gebruikt voor aanvullende hulpfondsen.

 • Welke impact heeft mijn sponsoring op het leven van een kind in armoede?

  Met je sponsorbijdrage ondersteun je een sponsorkind persoonlijk. Hij/zij ontvangt hierdoor fysieke, sociale/emotionele, cognitieve en geestelijke ondersteuning via een lokaal Compassion-project. Praktisch betekent dat onder andere: medische zorg, extra onderwijs, gezonde voeding, emotionele en geestelijke zorg en andere projectactiviteiten. De sponsorkinderen zouden deze hulp zonder het project waarschijnlijk nooit ontvangen.

  Ons doel is dat ieder kind na het afronden van de middelbare school zelfredzaam is. Dat betekent dat een jongere de juiste houding en vaardigheden heeft om te solliciteren, maar ook dat hij/zij zich zoveel mogelijk een vak eigen heeft gemaakt. Daarnaast heeft het sponsoren van een kind ook een positief effect op het gezin.

  Een sponsorkind neemt wat hij/zij geleerd en ontvangen heeft op het project mee naar huis en deelt dit met andere broertjes en zusjes. Voor ouders worden er op het project regelmatig activiteiten en cursussen georganiseerd op het gebied van opvoeding, veiligheid en hygiëne.

  Lees hier meer over Compassions werkwijze

 • Hoe lang duurt de sponsoring?

  We hopen dat jij je kind blijft steunen tot hij of zij het project heeft afgerond. Sponsorkinderen zijn dan meestal tussen de 20 en 22 jaar. In Guatemala en Nicaragua ronden kinderen over het algemeen op 18-jarige leeftijd het programma af.

  Sponsoren tot het afronden van de middelbare school is niet voor iedere sponsor mogelijk. We verwachten ook niet dat je nu al overziet of je zo lang betrokken kunt blijven bij je sponsorkind. Ook wij kunnen niet garanderen dat een kind tot het eind in het project blijft. Maar elke maand dat je een kind sponsort, maakt een groot verschil.

  Een half jaar voor het afstuderen van je sponsorkind ontvang je van ons een brief om je hier op voor te bereiden. Wanneer wij het definitieve bericht vanuit ons veldkantoor hebben ontvangen dat je sponsorkind het Compassion-project heeft afgerond, brengen wij je hiervan op de hoogte.

 • Ik heb vragen over mijn sponsoring. Waar moet ik zijn?

  We merken dat mensen zich soms afvragen of het sponsorgeld wel op de juiste plek terechtkomt, de brieven wel zelfgeschreven worden, het geld wel goed wordt besteed, noem maar op. Als je ergens over twijfelt of een vraag hebt, neem dan vooral contact met ons op. Geen vraag is te gek! We zijn maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar om al je vragen te beantwoorden. Blijf er dus niet mee zitten, maar app, mail of bel ons gerust. Je vindt onze contactgegevens op deze pagina.

 • Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

  Je kunt je adresgegevens eenvoudig wijzigen via je eigen MyCompassion account.
  Klik hier om naar je account te gaan.

  Heb je nog geen account? Deze maak je binnen 1 minuut aan.
  Lees hier hoe je dat doet.

 • Ik ga naar het buitenland verhuizen. Wat gebeurt er met mijn sponsoring?

  Als je naar een land verhuist waar Compassion fondsen werft, dan kun je de ondersteuning van je sponsorkind overzetten naar dit land. Bij verhuizing naar een ander land kun je blijven sponsoren vanuit ons kantoor of de sponsoring overzetten naar het dichtstbijzijnde partnerkantoor.

  We hebben de volgende gegevens van je nodig om de sponsoring over te zetten:

  • Sponsornummer
  • Naam
  • Naam sponsorkind en kindnummer
  • Nieuwe adresgegevens in het land waar je gaat wonen
  • Nieuw telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Datum van verhuizing

  Je kunt deze gegevens aan ons doorgeven via info@compassion.nl of bel 055 599 44 22. Na de verwerking ontvang je van ons de contactgegevens van het partnerkantoor. Wij willen je vragen om na aankomst in het land zo spoedig mogelijk contact op te nemen met dit kantoor, zodat de sponsoring kan blijven doorlopen.

 

Mijn sponsorkind

 • Kan ik een extra gift geven aan mijn sponsorkind of zijn familie?

  Jazeker! Dit doe je eenvoudig via je account in MyCompassion.

  Er zijn meerdere mogelijkheden om iets extra’s te geven:

  • Verjaardagsgift (min. €15, max. €100 per jaar)
  • Persoonlijke gift aan je sponsorkind (min. €15, max. €100 per jaar)
  • Familiegift (min. €50, max. €1000 per jaar)
  • Projectgift (min. €250)
  • Kerstgift (min. €15)
  Van je extra gift wordt 90% direct besteedt aan je gekozen doel. Tien procent van je extra gift wordt ingezet voor de kosten die Compassion Nederland maakt om jouw sponsoring mogelijk te maken.

  Er zijn minimum- en maximum giftbedragen omdat we de gezinnen leren hoe ze het beste met geld om kunnen gaan.

  Je kerstgift komt ten goede aan het Kerstfonds van Compassion, waaruit alle kinderen met de Kerst een cadeautje van ongeveer € 15 ontvangen.

  We adviseren je om de verjaardagsgift ongeveer een maand voor de verjaardag van je sponsorkind over te maken, zodat het op tijd bij je sponsorkind aankomt.

  Een persoonlijke gift kun je eens per jaar geven. Een familiegift en projectgift maximaal 2 keer per jaar.

 • Ben ik de enige sponsor van mijn sponsorkind?

  Ja, ieder kind heeft 1 sponsor. Het is wel mogelijk om samen met anderen een kind te sponsoren. Dan wordt 1 persoon uit de groep de contactpersoon.
  Ook is het mogelijk dat een sponsorkind zowel een betalende sponsor als een schrijfambassadeur heeft. Dit gebeurt als de betalende sponsor ervoor kiest om niet zelf met het kind te schrijven.

 • Klopt de naam van mijn sponsorkind wel?

  Het gebeurt regelmatig dat de kinderen hun brieven met een andere naam ondertekenen dan de officiële naam die bij ons (en bij de sponsor) bekend is. Dit komt doordat bij de inschrijving van het kind vaak de officiële naam doorgegeven wordt. Dit is de naam die dan op alle informatie over het kind vermeld wordt. De roepnaam van het kind kan anders zijn (in sommige culturen lijkt deze zelfs helemaal niet op de officiële naam).

 • Waarom zie ik alleen de voornaam van het kind dat ik sponsor en geen achternaam?

  In verband met de veiligheid van de kinderen vermelden we in de communicatie alleen de voornaam. Op deze manier beschermen we de kinderen doordat ze moeilijker traceerbaar zijn.

 • Wanneer kan ik nieuwe informatie van mijn sponsorkind verwachten?

  Je ontvangt minimaal 2 keer per jaar een brief van je sponsorkind en eens per jaar ontvang je ook een brief van iemand uit de omgeving van je sponsorkind. Door vaker te schrijven bemoedig jij je sponsorkind natuurlijk ook meer en ontvang je vaker een brief terug. Je ontvangt maximaal 6 brieven per jaar. Ook sturen we eens per 2 jaar een nieuwe foto van je sponsorkind. Mocht je sponsorkind getroffen zijn door een ramp dan hoor je wat er is gebeurd en hoe je kan helpen. Ook bij projectverlating of projectafronding krijg je van ons bericht.

 • Waarom draagt mijn sponsorkind een mondkapje op de foto?

  Het heeft onze voorkeur dat de kinderen geen mondkapje dragen op de foto. Tijdens de pandemie vroegen lokale maatregelen er soms om of had het de voorkeur van ouders of verzorgers. We hebben deze keuze gerespecteerd en daarom is het mogelijk dat een kind een mondkapje draagt op de foto. De kinderen gaan eens in de twee jaar op de foto, dus naar verwachting zijn alle foto’s eind 2024 weer zonder mondkapje.

 • Mijn sponsorkind benadert me op sociale media. Kan ik hierop reageren?

  In contact komen met je sponsorkind via sociale media kan een snel en aantrekkelijk alternatief voor het schrijven van brieven lijken, toch is dat niet de bedoeling. We leggen je graag uit waarom. Lees het hier.

 • Hoe weet ik dat de sponsoring is afgelopen?

  Je ontvangt van ons een bericht per brief of telefoon zodra we weten dat je sponsorkind het project gaat verlaten.

  Mocht er tijdens de sponsoring iets gebeuren waardoor je sponsorkind niet meer naar het project kan, nemen wij direct persoonlijk contact met je op. Normaal gesproken rondt een kind de sponsoring af tussen de 20 en 22 jaar. In Guatemala en Nicaragua is dit over het algemeen op 18-jarige leeftijd.

 • Hoe kan ik mijn sponsoring beëindigen?

  Op deze pagina lees je meer het stopzetten van je sponsoring.

 • Wat gebeurt er met mijn sponsorkind als ik de sponsoring beëindig?

  Als je de sponsoring moet beëindigen, blijft je sponsorkind in het Compassion-project en zoekt Compassion Nederland een nieuwe sponsor voor hem of haar.
  Als je zelf iemand in je omgeving weet die hem/haar wil sponsoren, dan kunnen we dat overzetten.

 • Mijn sponsorkind gaat het project verlaten/afronden. Tot wanneer kan ik nog een brief schrijven of laatste gift geven?

  Dit is nog 10 weken mogelijk via MyCompassion, daarna is het kind dat je hebt gesponsord niet meer zichtbaar in je account.

 

Compassion-project

 • Hoe selecteert Compassion kinderen voor de projecten?

  Lokale projectmedewerkers selecteren kinderen voor de projecten, en doen dat altijd in overleg met de ouders. Omdat we zoveel mogelijk gezinnen willen helpen, neemt Compassion in principe één kind uit een gezin op. Het belangrijkste criterium is de mate van armoede waarin het kind leeft. Compassion helpt eerst degenen die het hardste hulp nodig hebben.

  Kinderen tussen de 1 en 9 jaar kunnen voor het kindsponsorprogramma worden geselecteerd. Compassion maakt hierbij geen onderscheid in etniciteit of religie. Ieder kind is welkom. De meeste kinderen die in Compassion-projecten worden opgenomen, hebben op dat moment geen christelijke achtergrond.

  Neem een kijkje op een registratiedag op een Compassion-project in Burkina Faso:

 • Moeten de kinderen christen zijn of worden om hulp te ontvangen?

  Nee, kinderen hoeven geen christen te zijn of te worden om hulp van Compassion te (blijven) ontvangen. Ongeacht hun religieuze achtergrond zijn zij welkom om deel te nemen aan het Compassion-project.

  Onze programma’s zijn wel christelijk en elk project is verbonden aan een lokale christelijke gemeente. Compassion wil dat ieder kind levend geloof in actie ziet, het Evangelie hoort en onderwezen wordt over wie Jezus Christus is. Maar geen enkel kind of gezin is verplicht om christen te worden. Het is en blijft een vrije keuze.

 • Kan ik een kind in een Compassion-project laten opnemen?

  Nee, dit is niet mogelijk. Compassion Nederland kan geen kinderen voordragen voor sponsoring. Lokale projectmedewerkers beoordelen in de omgeving van het project wie er het hardst hulp nodig heeft en in aanmerking komt voor sponsoring.

 • Kan een kind vroegtijdig uit het project gaan en wat gebeurt er dan?

  Ja, het komt voor dat een sponsorkind vroegtijdig uit het project gaat. Daar zijn verschillende redenen voor. Compassion doet er altijd alles aan om het kind te kunnen blijven helpen. Op deze pagina lees je er alles over.

 • Kan ik in een Compassion-project stage lopen of werken?

  Nee, dat kan niet. Compassion gelooft dat het werk het beste door lokale mensen uit de landen zelf gedaan kan worden. En we willen de lokale werkgelegenheid stimuleren. Daarom willen we stageplaatsen bij Compassion in ontwikkelingslanden beschikbaar stellen voor studenten uit die landen zelf.

 • Kan Compassion mijn ontwikkelingshulp-project ondersteunen?

  We werken via lokale kerken. De regionale kantoren beoordelen met welke kerk een samenwerkingsverband wordt opgestart. Dit hangt af van meerdere factoren. Met name visie en beschikbaarheid van middelen en personen spelen een rol.

  We krijgen wereldwijd regelmatig dergelijke hulpverzoeken. We gaan echter vooral af op de adviezen van de regionale kantoren. Zij hebben het beste zicht op de behoeften, mogelijkheden en haalbaarheid om een project te starten.

 

Geven

 • Kan ik een extra gift geven aan mijn sponsorkind of zijn familie?

  Jazeker! Dit doe je eenvoudig via je account in MyCompassion.

  Er zijn meerdere mogelijkheden om iets extra’s te geven:

  • Verjaardagsgift (min. €15, max. €100 per jaar)
  • Persoonlijke gift aan je sponsorkind (min. €15, max. €100 per jaar)
  • Familiegift (min. €50, max. €1000 per jaar)
  • Projectgift (min. €250)
  • Kerstgift (min. €15)
  Van je extra gift wordt 90% direct besteedt aan je gekozen doel. Tien procent van je extra gift wordt ingezet voor de kosten die Compassion Nederland maakt om jouw sponsoring mogelijk te maken.

  Er zijn minimum- en maximum giftbedragen omdat we de gezinnen leren hoe ze het beste met geld om kunnen gaan.

  Je kerstgift komt ten goede aan het Kerstfonds van Compassion, waaruit alle kinderen met de Kerst een cadeautje van ongeveer € 15 ontvangen.

  We adviseren je om de verjaardagsgift ongeveer een maand voor de verjaardag van je sponsorkind over te maken, zodat het op tijd bij je sponsorkind aankomt.

  Een persoonlijke gift kun je eens per jaar geven. Een familiegift en projectgift maximaal 2 keer per jaar.

 • Hoe maak ik mijn sponsorbijdrage of een extra gift over?

  De makkelijkste en goedkoopste manier is via een machtiging. Je kunt een machtiging afgeven bij de start van de sponsoring of anders later aan ons doorgeven per telefoon of e-mail.

  Je kunt je bijdrage of gift ook persoonlijk overmaken naar rekeningnummer 3232 (IBAN: NL91 INGB 0000 0032 32) van Compassion Nederland o.v.v. je 6-cijferige sponsornummer (bijvoorbeeld 123456) en met een omschrijving van de bestemming (bijv. sponsorbijdrage, verjaardagsgift of familiegift). Voor giften boven de € 15 ontvang je van ons een bevestigingsbrief per e-mail of post.

 • Hoe besteedt Compassion mijn extra giften?

  Giften die aan een specifiek doel worden gegeven, worden ook aan dat doel besteed. Losse, extra giften aan je sponsorkind, de familie en het project komen ten goede aan het doel waarvoor je het geeft. Van je extra gift aan je sponsorkind wordt 90% direct besteed aan je gekozen doel. Tien procent van je extra gift wordt ingezet voor de kosten die Compassion Nederland maakt om jouw sponsoring mogelijk te maken.
  Een algemene gift gaat naar het fonds ‘Meest Nodig’.

 • Ik wil mijn sponsorkind een extra gift geven. Hoe weet ik wat nodig is?

  Soms schrijven kinderen in een brief over specifieke noden. Als sponsor kun je dan overwegen om een extra gift te geven. Welk bedrag je ook geeft, het is altijd een welkome gift voor de familie!

  De projectleiding van Compassion overlegt met de familie wat zij nodig hebben en hoe jouw geld besteed wordt. Op het moment dat je gift daadwerkelijk arriveert, kunnen de noden anders liggen. Op dat moment bekijken we opnieuw hoe het geld gebruikt wordt.

 • Kan ik iets extra’s doen voor de familie van mijn sponsorkind?

  Ja, je kunt de familie van je sponsorkind een familiegift geven. Dat kan jaarlijks een bedrag tussen de € 25 en € 800 zijn. Een Compassion-medewerker zal samen met de familie een cadeau, kleding of gebruiksvoorwerp aanschaffen. Ook kun je voor de familie bidden. Bidden werkt!

 • Hoe weet ik wat mijn sponsorkind of familie van mijn gift heeft gekocht?

  Voor elke gift vanaf (omgerekend) $18 die een sponsorkind of de familie ontvangt, wordt een bedankbrief geschreven. In deze brief wordt aan de sponsor bevestigd dat de gift is ontvangen. Het sponsorkind of de begeleider vertelt hoe de gift is besteed. Bij giften vanaf $54 wordt er in de brief één of meerdere foto’s toegevoegd. Jij ontvangt de bedankbrief binnen zes maanden nadat de gift is gedoneerd.

 • Kan de maandelijkse sponsorbijdrage veranderen?

  Ja. Door inflatie wordt het leven wereldwijd duurder, dus om de kinderen goed te kunnen blijven helpen is geleidelijk net iets meer geld nodig. Daarom passen we eens in de zoveel jaar de sponsorbijdrage aan. In augustus 2023 ging de maandelijkse bijdrage van € 33,- naar € 37,50.

 • Waarom is mijn sponsorbijdrage nog niet afgeschreven?

  Compassion incasseert volgens SEPA-richtlijnen. Dit zijn de richtlijnen voor Europees betalingsverkeer. Dit kan gevolgen hebben voor de afschrijving van jouw sponsorbijdrage. Hier vind je alle gegevens over de incasso, waaronder de data waarop we je bijdrage afschrijven.

 • Zijn mijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

  Ja. Compassion is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dit betekent dat je giften en sponsorgelden aan goede doelen (vanaf de drempel van 1% van het inkomen) voor 100% aftrekbaar zijn.

  Dit betekent ook dat Compassion gebruikmaakt van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

  Door je gift vast te leggen in een schenkingsovereenkomst heb je soms extra belastingvoordeel.

  Ook voor Belgische sponsors die vanaf een Belgisch bankrekeningnummer geld overmaken, zijn giften fiscaal aftrekbaar.

 • Hoe kan ik aan het eind van het jaar een gift geven?

  Wil je aan het eind van het jaar een gift geven, die nog voor datzelfde jaar meetelt voor belastingaftrek? Eenmalige of periodieke (automatische incasso) machtigingen die t/m kerst worden afgegeven, worden nog datzelfde jaar afgeschreven van je rekening. Om er daarna zeker van te zijn dat een gift nog in december wordt afgeschreven, adviseren we je om een eenmalige gift via iDeal te geven. iDeal-betalingen worden altijd direct afgeschreven van je rekening.

 

Schrijven

 • Moet ik brieven schrijven en waarom is schrijven zo belangrijk?

  Brieven schrijven is geen must. We moedigen je wél aan om dit te doen, omdat het je sponsorkind erg bemoedigt. De kinderen kijken uit naar post van hun sponsor en vaak worden de brieven bewaard en herlezen. Voor veel kinderen betekent het feit dat iemand aan hen denkt veel voor hun zelfbeeld. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat kinderen die brieven ontvangen over het algemeen beter presteren dan kinderen zonder schrijvende sponsor.

  Je ontvangt ongeveer 2x per jaar een brief van je sponsorkind. Je mag zelf kiezen hoe vaak jij een brief of kaart stuurt. Bij de verjaardag van je sponsorkind en vlak voor kerst ontvang je van ons een seintje om een kaart te sturen. De kerstkaart is zelfs al grotendeels ingevuld en kun je zelf aanpassen.

  Lukt het je toch niet om een brief of kaart te schrijven, dan kunnen wij een schrijfambassadeur toewijzen die het contact met je sponsorkind onderhoudt. Deze schrijfambassadeur ontvangt de brieven van je sponsorkind en reageert hierop. Om de 2 jaar ontvang je nog wel een nieuwe foto van je sponsorkind. Wil je graag dat iemand anders het schrijven overneemt, neem dan contact met ons op.

 • Kan ik ook foto’s en andere bijlagen met mijn brief meesturen?

  Ja! Het is hartstikke leuk voor jouw sponsorkind om foto’s te krijgen. Zo komen de brieven nog meer tot leven. Je kunt ze uploaden nadat je de brief hebt geschreven. Deze foto’s worden dan in het land van jouw sponsorkind uitgeprint en toegevoegd aan de brief.

  Naast foto’s kun je ook kiezen uit diverse kleurplaten en andere materialen om bij te voegen bij je brief. Voor alle leeftijden zit er wel iets tussen.

  Als je handmatig schrijft, is het ook mogelijk om foto’s en andere (papieren) bijlagen op te sturen. Zorg er dan wel voor dat dit voorzien is van de stickers die je hebt gekregen. Daarop staan de jouw persoonlijke nummers zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de brief met bijlagen op de juiste plek terecht komt.

 • Kan ik in de taal van mijn sponsorkind schrijven?

  Ja! Als je de lokale taal van je sponsorkind beheerst, dan mag je gerust in die taal schrijven. De brief kan dan direct worden doorgestuurd naar je sponsorkind, zonder tussenkomst van een vertaler. De brief van je sponsorkind ontvang je altijd met een Engelse vertaling en desgewenst met een Nederlandse vertaling bijgevoegd.

  Ben je het Engels machtig, dan mag je de brief in het Engels schrijven (graag zelfs!). Wil je liever in het Nederlands schrijven, dan zorgen wij voor een Engelse vertaling van je brief. Je sponsorkind ontvangt altijd jouw originele tekst met een aparte vertaling.

 • Waar kan ik de brief voor mijn sponsorkind naar toe sturen?

  De snelste manier om een brief aan je sponsorkind te schrijven, is via je account in MyCompassion.
  Mocht je toch een papieren brief willen sturen, zorg dan dat deze voorzien is van jouw naam en sponsornummer en de naam en het kindnummer van je sponsorkind. Deze brief kun je dan sturen naar:

  Compassion Nederland
  Postbus 1340
  7301 BN Apeldoorn

 • Kan ik kleding en pakketjes aan mijn sponsorkind sturen?

  Ja, maar niet rechtstreeks. Dat komt door internationale postafspraken. Je kunt via MyCompassion een extra gift aan je sponsorkind overmaken, waarmee ter plaatse een cadeau, kleding of gebruiksvoorwerp wordt gekocht.

  Je kunt wel papieren bijlagen van maximaal A4-groot en 0,6 cm dik met je brief meesturen. Hier vind je een aantal tips.

  Deze papieren bijlagen worden los van je brief naar je sponsorkind verstuurd (je brief wordt ingescand en wordt digitaal verzonden zodat deze zo snel mogelijk aankomt).

 • Hoe lang doet mijn brief er over om bij mijn sponsorkind te komen?

  Je brief doet er zo’n 6 weken over om bij je sponsorkind aan te komen.
  Dit gaat als volgt:

  1. Jij schrijft een handgeschreven brief of online via onze website.
  2. Wij scannen de handgeschreven brief en sturen deze digitaal naar het veldkantoor in het land van je sponsorkind.
  3. Onze collega’s in het veldkantoor vertalen en printen de brieven met eventuele bijlagen.
  4. De brief wordt naar het Compassion-project gebracht waar deze aan je sponsorkind wordt gegeven.

  De brief die je sponsorkind schrijft, ondergaat precies hetzelfde proces en ligt dus ook met zo’n 6 weken in je brievenbus.

 • Waar kan ik terecht met vragen over de brief van mijn sponsorkind?

  Dat kan via de serviceafdeling van Compassion Nederland. We helpen je graag verder!

  Telefoon: 055-5994422 (tijdens kantooruren)
  E-mail: info@compassion.nl

 • Kan ik nog handgeschreven brieven sturen naar mijn sponsorkind via de post?

  Ja, dat kan. Je kunt bij ons briefpapier opvragen. De handgeschreven brief kun je gefrankeerd sturen naar ons kantoor. Het adres is:
  Postbus 1340
  7301 BN Apeldoorn.

  Op het Compassion kantoor wordt de brief ingescand en digitaal doorgestuurd. Je brief wordt in kleur en goede kwaliteit uitgeprint voor je sponsorkind.

 • Kan ik e-mailen met mijn sponsorkind?

  Nee, vanwege veiligheidsoverwegingen kunt je niet rechtstreeks met je sponsorkind e-mailen. Wel kun je via MyCompassion een brief schrijven, welke wij als e-mail doorsturen naar het Compassion-kantoor in het betreffende land. Daar wordt de mail geprint en naar je sponsorkind gestuurd. Hierdoor is je brief veel eerder op de plaats van bestemming.

 

Bezoeken

 • Kan ik het adres van mijn sponsorkind krijgen?

  Nee, vanwege veiligheidsoverwegingen kunnen er geen adresgegevens van sponsors en sponsorkinderen met elkaar worden uitgewisseld.

 • Kan ik mijn sponsorkind bezoeken?

  Het is weer mogelijk om te reizen. Het verschilt echter per land wat de richtlijnen en beperkingen zijn. Vanwege de goede relatie en directe verbinding met de kerken en gezinnen die we dienen, zijn de nationale kantoren in onze veldlanden in de beste positie om hierover beslissingen te nemen. Voorop staat altijd de gezondheid en veiligheid van de kinderen en gezinnen aldaar, en ook van potentiële bezoekers. Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op via 055 – 5994422 of mail naar field-experience@compassion.nl

 • Klimaatneutraal reizen

  Compassion kiest voor ‘klimaatneutraal reizen’.
  Dit houdt in dat we elke kilometer die we vliegen, compenseren qua CO2 uitstoot.