Integriteit en gedragscode

Integriteit is een belangrijke kernwaarde in onze missie. Daarom ondertekenen onze medewerkers jaarlijks een gedragscode, waarin staat hoe we met elkaar en onze naasten om willen gaan.
 

Gedragscode Child Protection

We hechten grote waarde aan de veiligheid en bescherming van kinderen die we helpen. Er is daarom veel aandacht voor educatie en bewustwording binnen onze organisatie. Onderdeel hiervan is ook de Gedragscode ter bescherming van kinderen en jongeren. Deze beschrijft hoe we willen omgaan met de kinderen die gesponsord worden. Alle medewerkers tekenen deze gedragscode, evenals sponsors of relaties die in contact komen met de kinderen die gesponsord worden (bijv. bij een reis of Muskathlon).
 

Klachtenregeling

We vinden het belangrijk om te horen als iets niet naar wens is. Via dit formulier kun je een klacht indienen of feedback bij ons melden. lachten of feedback bij ons melden. Wij gebruiken jouw input graag om onze werkwijze en service te verbeteren. Klachten die het bestuur van de organisatie raken, komen via het formulier direct bij de externe klachtencoördinator binnen.
 

Klokkenluidersregeling

We vinden het belangrijk dat (mogelijke) misstanden gemeld worden. Als bovengenoemde klachtenregeling daar onvoldoende mogelijkheid voor biedt, kan gebruik worden gemaakt van de klokkenluidersregeling.
 

Privacy statement

We schermen je gegevens af, delen die nooit met derden zonder een juridische verwerkersovereenkomst en je kunt je altijd afmelden, bij elke e-mailing die je van ons krijgt. Dat is kort en bondig onze privacyverklaring. Lees hier hoe we informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.
 

Goede Doelen Nederland

We zijn aangesloten bij brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en volgen hun codes en richtlijnen op. Dit geldt bijvoorbeeld voor de richtlijnen over de beloning van de directeur en verantwoorde en ethische fondsenwerving. Meer informatie over deze codes en richtlijnen vind je op deze website.
 

Overige documenten en downloads

Kamer van Koophandel-nummer: 41042387