Extreme armoede maakt kinderen kwetsbaar.
Misbruik, uitbuiting, honger, ziekte en gebrek aan onderwijs zijn niet ongewoon. Dit is in strijd met de rechten van ieder kind. Want ieder kind heeft recht op een goede start.


Een wereld zonder kinderen in armoede

Kinderen zijn de onzichtbare slachtoffers van COVID-19. Onderwijs, gezondheidszorg, goede voeding en een veilig thuis: het was al niet vanzelfsprekend en nu helemaal niet meer. Bij Compassion dromen we van een wereld
waarin kinderen niet meer in armoede leven. Samen met ouders, lokale kerken, medewerkers en giftgevers helpen we 2,2 miljoen kinderen, waarvan er ruim 190.000 nog geen sponsor hebben. Vanuit Nederland willen we zo snel mogelijk voor minimaal 5.000 kinderen een sponsor vinden.

Misbruik neemt toe
tijdens de pandemie

Kinderen die opgroeien in armoede zijn extreem kwetsbaar. Ze hebben snel te maken met verschillende vormen van misbruik, uitbuiting en geweld.

Lees meer

Geef een gift

Aanvullende fondsen zijn nodig
om kinderen te helpen.

Fondsen bekijken

Hulp voor kinderen én hun omgeving

Vanuit het sponsorprogramma ontvangt ieder kind zorg.
Is er specifieke hulp nodig dan wordt dit betaald vanuit
onze aanvullende fondsen.
Denk bijvoorbeeld aan: medische zorg, noodhulp en hulp bij misbruik.
We investeren ook in de gemeenschap door te faciliteren
in schoon drinkwater,
het starten van nieuwe kerken
en het bouwen van nieuwe Compassion-projecten.

Meld je aan voor onze maandelijkse sponsormail:

Compassion Nederland is door de fiscus aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (goed doel).
Bekijk onze ANBI-gegevens.