Sponsor een kind Een kind sponsoren

Via ons unieke kindsponsorprogramma krijgen kinderen in armoede hulp op elk gebied van hun leven: hun hart, verstand, lichaam en geest. Zo kunnen zij werkelijk uit armoede komen.

Draag bij aan extra zorg Doneren aan een fonds

De basisontwikkeling van een kind wordt betaald uit het kindsponsorprogramma. Onze aanvullende fondsen zorgen voor alle zorg die daarnaast nodig is. Zoals medische zorg, hulp bij een natuurramp, zorg voor extra kwetsbare kinderen en de kosten van een vervolgopleiding.

Dit is Compassion


2.178.389 sponsorkinderen in 25 landen
2.178.389

sponsorkinderen in 25 landen

8.032 lokale kerken
8.032

lokale kerken in 25 landen

24.675 (zwangere) moeders en baby's
24.675

(zwangere) moeders en baby's

Zo werkt kindsponsoring via Compassion:


Jezus staat centraal in ons werk. Hij is het die ons inspireert en leidt. We willen alle sponsorkinderen in aanraking brengen met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus.

We bevrijden kinderen 1 voor 1 van armoede. Dat doen we door hun omstandigheden aan te pakken én hen van binnenuit te veranderen, via een uniek sponsorprogramma waarbij je als sponsor individuele kinderen helpt.

De missie van de kerk is de missie van Compassion. Alle Compassion-projecten worden door lokale kerken uitgevoerd. Zij staan middenin de arme wijken en weten het beste wie welke hulp nodig heeft.

We vinden het belangrijk om transparant te zijn in de besteding van het sponsorgeld.

Het werkt!

Armoede is te verslaan, door kinderen één voor één te helpen. Door een kind via Compassion te sponsoren, geef je het onderwijs, medische hulp, emotionele en sociale groei en geestelijke vorming.

Deel deze video via:

Jij kunt meehelpen!


Loop, ren, fiets een Muskathlon voor kinderen in armoede.

Jouw kerk kan samen met meer dan 8.000 kerken wereldwijd kinderen uit armoede bevrijden.

Wat jouw talent ook is, je kunt het inzetten voor kinderen in armoede.

Maak 2 mensen blij met een Compassion Cadeau.

Door na te laten aan Compassion leeft uw hart voor armoede door

Winst hier en voor kinderen in armoede

Compassion-blog