Extreme armoede maakt kinderen kwetsbaar voor uitbuiting, geweld en misbruik.
Zij weten wat het is om honger te hebben en ziek te zijn.
Een leerachterstand en gebrek aan toekomstperspectief: het is voor hen normaal.
In een Compassion-project worden kinderen ondersteund in hun ontwikkeling.

Wij dromen van een wereld waar kinderen niet meer in armoede leven.
Samen met ouders, de lokale kerk, sponsors en giftgevers
zorgen we voor 2,2 miljoen kinderen.
256.000 van hen hebben nog geen sponsor.

Compassion Nederland wil zo snel mogelijk voor
5.000 ongesponsorde kinderen een sponsor vinden.
Samen beschermen we kinderen tegen de gevolgen van extreme armoede.


Help je mee? Word kindsponsor!

Dit is Compassion


2.178.389 sponsorkinderen in 25 landen
2.178.389

sponsorkinderen in 25 landen

8.032 lokale kerken
8.032

lokale kerken in 25 landen

24.675 (zwangere) moeders en baby's
24.675

(zwangere) moeders en baby's

 

Vanuit het sponsorprogramma ontvangt ieder kind zorg.
Is er specifieke hulp nodig dan wordt dit betaald vanuit onze aanvullende fondsen.
Denk bijvoorbeeld aan: medische zorg, noodhulp en hulp bij misbruik.

We investeren ook in de gemeenschap door te faciliteren in schoon drinkwater,
het starten van nieuwe kerken
en het bouwen van nieuwe Compassion-projecten.

Zo werkt kindsponsoring via Compassion:


Jezus staat centraal in ons werk. Hij is het die ons inspireert en leidt. We willen alle sponsorkinderen in aanraking brengen met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus.

We bevrijden kinderen 1 voor 1 van armoede. Dat doen we door hun omstandigheden aan te pakken én hen van binnenuit te veranderen, via een uniek sponsorprogramma waarbij je als sponsor individuele kinderen helpt.

De missie van de kerk is de missie van Compassion. Alle Compassion-projecten worden door lokale kerken uitgevoerd. Zij staan middenin de arme wijken en weten het beste wie welke hulp nodig heeft.

We vinden het belangrijk om transparant te zijn in de besteding van het sponsorgeld.

Compassion-blogCompassion Nederland is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (goed doel). Bekijk onze ANBI-gegevens.