Compassion Nederland heeft de volgende keurmerken en certificaten:
 

CBF

We zijn een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert hierop. Zo weet je zeker dat wij heel zorgvuldig omgaan met elke euro die we ontvangen. We leggen hierover verantwoording af en laten ons jaarlijks onafhankelijk controleren. Het Erkenningspaspoort van het CBF geeft informatie van deze controle.
 

ISO 9001

We vinden het belangrijk om een hoge kwaliteit te leveren in alles wat we doen. Zowel voor de kinderen en projecten in de programmalanden, als voor jou als sponsor. Daarom hebben we voortdurend oog voor wat er beter kan binnen onze organisatie en processen. We laten ons daarom ook jaarlijks onafhankelijk toetsen op ISO 9001 norm. Dit is een internationaal erkende standaard voor kwaliteitsmanagement.

Het logo van EIK.

ANBI

Als organisatie hebben we de ANBI-status. Dit betekent dat we transparant zijn over onze doelstellingen, bestedingen en financiële resultaten.

Voor jou als sponsor/donateur betekent het dat je giften aan Compassion aftrekbaar zijn van de Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting.

Stichting Donateursbelangen

Wij zijn aangesloten bij Stichting Donateursbelangen en verklaren en beloven de Donateursbelofte na te leven en onderschrijfven het belang van donateurs. Wij zullen donateurgerichte fondsenwerving toepassen in het belang van onze donateurs. Als donateur maak je immers het voor ons mogelijk gezamenlijk te werken aan onze doelstelling(en).

CBF

We zijn een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert hierop. Zo weet je zeker dat wij heel zorgvuldig omgaan met elke euro die we ontvangen. We leggen hierover verantwoording af en laten ons jaarlijks onafhankelijk controleren. Het CBF-Erkenningspaspoort geeft informatie van deze controle weer. 


ISO 9001

We vinden het belangrijk om een hoge kwaliteit te leveren in alles wat we doen. Zowel voor de kinderen en projecten in de programmalanden, als voor jou als sponsor. Daarom hebben we voortdurend oog voor wat er beter kan binnen onze organisatie en processen. We laten ons daarom ook jaarlijks onafhankelijk toetsen op ISO 9001 norm. Dit is een internationaal erkende standaard voor kwaliteitsmanagement.

Het logo van EIK.

ANBI

Als organisatie hebben we de ANBI-status. Dit betekent dat we transparant zijn over onze doelstellingen, bestedingen en financiële resultaten.

Voor jou als sponsor/donateur betekent het dat je giften aan Compassion aftrekbaar zijn van de Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting.


Stichting Donateursbelangen

Wij zijn aangesloten bij Stichting Donateursbelangen en verklaren en beloven de Donateursbelofte na te leven en onderschrijfven het belang van donateurs. Wij zullen donateurgerichte fondsenwerving toepassen in het belang van onze donateurs. Als donateur maak je immers het voor ons mogelijk gezamenlijk te werken aan onze doelstelling(en).