Uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat Compassions aanpak werkt. Compassion sponsorkinderen...


27%

hebben meer kans op afronding van middelbaar onderwijs

35%

hebben meer kans op een kantoorbaan als volwassene

40-70%

hebben meer kans om kerkleiders te worden ...dan hun niet-gesponsorde leeftijdsgenoten.

Voor kinderen

Wij richten ons niet in de eerste plaats op hulp aan gemeenschappen, maar op individuele kinderen. We helpen kinderen zich gezond te ontwikkelen, tot zelfredzame, volwassenen die op hun beurt hun gemeenschap gaan veranderen.

Holistisch

Armoede heeft een vernietigend effect op elk gebied van je leven. Daarom moet het antwoord ook op elk gebied komen: cognitief, lichamelijk, sociaal, emotioneel, economisch én geestelijk. In het kindsponsorprogramma worden de kinderen op al deze gebieden begeleid om hun van God geven talenten te ontdekken.

Jezus centraal

Jezus staat centraal in ons werk, in zowel Nederland als de ontwikkelingslanden. Een werkelijke verandering komt van binnenuit. Daarom brengen we kinderen in contact met het evangelie van Jezus Christus. Als ze zijn liefde ervaren, geeft dat vaak een enorme boost om te groeien.

Via de kerk

Alle Compassion-projecten worden door lokale kerken uitgevoerd. We helpen kerken in gebieden waar armoede heerst uit te reiken naar de meest kwetsbare mensen in hun gemeenschappen en zo de liefde van Jezus te laten zien.

 

Onze programma's


Via ons kindsponsorprogramma begeleiden we individuele kinderen van extreme armoede naar zelfredzaamheid. Een lokale kerk helpt hen op elk gebied van hun leven: onderwijs, lichamelijk, emotioneel, sociaal, economisch én geestelijk.

Moeders en baby's die in extreme armoede leven, zijn heel kwetsbaar. Daarom helpen we bij zwangerschappen, de bevalling en de eerste 4 jaar van het nieuwe leven. Zo bestrijden we kindersterfte en geven we baby's een goede start in het leven.

Via aanvullende hulpfondsen ruimen we blokkades uit de weg, die de ontwikkeling van kinderen tegenhouden. Denk aan schoon drinkwater, malaria, noodhulp, HIV/AIDS voorlichting, en grote medische kosten.

Veel gestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn €33?

We sturen je maandelijkse sponsorbijdrage niet rechtstreeks naar het kind, maar naar de lokale kerk die het Compassion-project van je sponsorkind uitvoert. Zo weten we zeker dat de inkomsten ook echt voorzien in de basisbehoeften van het kind, zoals:

•    Geestelijke vorming: zondagsschool of Bijbelstudies
•    Onderwijs: in elk geval taal- en rekenvaardigheid
•    Huiswerkbegeleiding
•    Boeken, spelletjes en dergelijke in het klaslokaal
•    Vakonderwijs
•    Medische zorg: monitoring, extra zorg, medicatie en extra voeding
•    Gezonde maaltijden
•    Voorlichting over hygiëne, voeding, verzorging aan kind én ouders
•    Lichaamsbeweging
•    Clubs en kampen
•    Extra hulp voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapte kinderen

Hoe besteedt Compassion haar giften?

Giften die aan een specifiek doel worden gegeven, worden ook aan dat doel besteed. Losse, extra giften aan je sponsorkind, de familie en het project worden gebruikt voor het doel waarvoor je het geeft. Compassion Nederland heeft het CBF Keurmerk. Dat houdt o.a. in dat een organisatie maximaal 25% van donaties aan fondsenwerving mag besteden. In 2017 lag dat percentage bij Compassion op 4,8%. In ons jaarverslag lees je alles over onze bestedingen.

Wat is de missie van Compassion?

De missie van Compassion is kinderen bevrijden van armoede in Jezus' naam.

Moet je christen zijn om via Compassion te sponsoren?

Nee, iedereen kan via Compassion een kind of student sponsoren. Hou er wel rekening mee dat kinderen in brieven kunnen schrijven over het geloof, kunnen vragen om gebed en/of eigen persoonlijke ervaringen met het geloof willen delen.

In welke landen werkt Compassion en waarom alleen daar?

Compassion werkt in 25 ontwikkelingslanden in Afrika, Azië, Midden-Amerika en Latijns Amerika. Aangezien armoedebestrijding een kwestie van lange-termijnverbinding is, werken we alleen in landen waar de politieke situatie stabiel genoeg is om continuïteit te bieden aan de projecten. Daarnaast werkt Compassion ook uitsluitend via lokale kerken. Zij moeten een langdurige samenwerking kunnen garanderen. Door verschillende omstandigheden is dat niet altijd het geval.

Waarom richt Compassion zich op de ontwikkeling van individuele kinderen en niet allereerst de gemeenschap?

In de afgelopen 60 jaar heeft Compassion ruimschoots ervaring opgedaan in ontwikkelingswerk. Wij hebben verschillende methoden om de armoedecirkel te doorbreken toegepast om tot de volgende conclusie te komen: Een veranderd persoon heeft veel meer impact op zijn of haar omgeving dan iemand wiens leefomstandigheden alleen zijn veranderd. 

Het werkt!
Gemeenschapsontwikkeling is belangrijk werk dat zich richt op deze externe omstandigheden en het is een belangrijke aanvulling op wat wij doen. Compassion richt zich echter op de individuele ontwikkeling van het kind. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat deze aanpak succesvol is. Sponsorkinderen die een Compassion-project hebben doorlopen volgen langer onderwijs dan kinderen buiten de projecten. Zij hebben meer kans op goede banen en groeien vaker uit tot stabiele leiders en beïnvloeders in hun omgeving.

Kan een kind vroegtijdig uit het project gaan en wat gebeurt er dan?

Ja, het komt voor dat een sponsorkind vroegtijdig uit het project gaat. Daar zijn verschillende redenen voor. Compassion doet er altijd alles aan om het kind te kunnen blijven helpen. Op deze webpagina lees je er alles over. 

Hoe selecteert Compassion kinderen voor de projecten?

Lokale projectmedewerkers selecteren kinderen voor de projecten, en doen dat altijd in overleg met de ouders. Omdat we zoveel mogelijk gezinnen willen helpen, neemt Compassion meestal 1 kind uit een gezin op (maximaal 3). Het belangrijkste criterium is de mate van armoede waarin het kind leeft. Compassion helpt eerst degenen die het hardste hulp nodig hebben. Alleen kinderen tussen de 1 en 9 jaar kunnen voor het kindsponsorprogramma worden geselecteerd. Compassion maakt hierbij géén onderscheid in etniciteit of religie. Ieder kind is welkom. De meeste kinderen die in Compassion-projecten worden opgenomen, hebben op dat moment geen christelijke achtergrond.

Kan ik in een Compassion-project stage lopen of werken?

Nee, dat kan niet. Compassion gelooft dat het werk het beste door lokale mensen uit de landen zelf gedaan kan worden. En we willen de lokale werkgelegenheid stimuleren. Daarom willen we stageplaatsen bij Compassion in ontwikkelingslanden beschikbaar stellen voor studenten uit die landen zelf.

Hoe werkt de sponsoring?

Door je maandelijkse sponsorbijdrage van €33 wordt je sponsorkind in een Compassion-project opgenomen dat door een lokale kerk wordt uitgevoerd. Minimaal 2 á 3 keer per jaar ontvang je een brief. Je kunt zo vaak je wilt een brief terugschrijven. Schrijf je vaker, dan krijg je ook vaker brieven terug.

Je sponsorkind gaat op een aantal dagen per week naar het projectgebouw. De activiteiten zijn per land verschillend. In landen waar het onderwijs gratis is, gaan de kinderen naar school en daarna voor aanvullend onderwijs en projectactiviteiten naar het project. Waar onderwijs niet gratis is, vinden ook de schoollessen in het project plaats. Het Compassion-project begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van ieder kind op sociaal, emotioneel, economisch, cognitief, fysiek en geestelijk gebied.

Lees hier meer over hoe het werkt