Kinderen zijn kwetsbaar.
Daarom heeft de veiligheid van kinderen
de hoogste prioriteit binnen Compassion wereldwijd.

Voorzorgsmaatregelen

De kinderen waarvoor we werken, vormen een kwetsbare doelgroep. Ieder kind verdient het om geliefd, gekend en beschermd te zijn. We kunnen er niet van uitgaan dat iedereen die in aanraking komt met onze sponsorkinderen altijd de beste bedoelingen heeft.

Daarom heeft Compassion verschillende voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er bepaalde voorwaarden ten aanzien van (nieuwe) medewerkers en handelen we volgens bepaalde protocollen.

Daarnaast hechten we veel waarde aan sociale controle binnen onze projecten. We proberen bijvoorbeeld te voorkomen dat medewerkers, sponsors of andere mensen in een afgesloten ruimte alleen zijn met een sponsorkind.

Training en onderwijs

We trainen onze medewerkers op het signaleren van misbruik. Daarnaast krijgen alle kinderen die deelnemen aan onze projecten les over gezonde grenzen. Mag iemand tegen je schreeuwen, je slaan of je aanraken onder je kleding? De lessen sluiten aan op de leeftijd en levensfase van het kind. Ze leren wat de omgangsvormen binnen het project zijn, maar ook daarbuiten.

Doordat we hier aandacht aan geven en medewerkers alert zijn, zijn er regelmatig situaties aan het licht gekomen waarin er sprake is van misbruik. Vervolgens wordt daarnaar gehandeld: we spreken ouders aan, zoeken met hen naar andere manieren om met elkaar om te gaan en indien nodig schakelen we de autoriteiten in.

In onze uitgave Kinderen beschermen wordt het complete beleid van Compassion rondom de bescherming van kinderen beschreven.