Voorzorgsmaatregelen

Compassion is zich bewust van het feit dat de kinderen voor wie we werken kwetsbaar zijn. We kunnen er niet van uitgaan dat een ieder die in aanraking komt met onze sponsorkinderen altijd de beste bedoelingen heeft. Compassion heeft dan ook een meerdere strikte voorzorgsmaatregelen genomen om de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd te beschermen.

Zo houden wij er strenge selectieprocedures op na ten aanzien van onze medewerkers en handelen we volgens bepaalde protocollen. Daarnaast hechten we veel waarde aan sociale controle binnen onze projecten: we proberen bijvoorbeeld te voorkomen dat medewerkers, sponsors of anderen in een afgesloten ruimte alleen zijn met een sponsorkind. 

Training en onderwijs

We trainen onze medewerkers op het signaleren van misbruik. En niet geheel onbelangrijk, in alle projecten krijgen de kinderen les over gezonde grenzen. Mag iemand tegen je schreeuwen, je slaan of je aanraken onder je kleding? Passend bij het leeftijdsniveau van het kind zijn hier gerichte lessen over. Naast dat kinderen leren hoe er in de projecten met hen omgegaan moet worden, leren zij ook over het leven buiten het project. De alertheid van onze medewerkers en dit onderwijs brengt regelmatig aan het licht dat er binnen een gezin sprake is van misbruik. We spreken ouders aan op deze zaken, zoeken met hen naar andere manieren om met elkaar om te gaan en indien nodig schakelen we de autoriteiten in.