Een meisje uit Honduras kijkt uit het raam.

Direct actie

Als een Compassion-medewerker vermoedt dat een kind in een kwetsbare situatie verkeert, wordt er direct actie ondernomen. Vanuit het fonds Zeer kwetsbare kinderen worden eenmalige en doorlopende interventies vergoed. Onder een eenmalige interventie valt bijvoorbeeld de bekostiging van een verhuizing uit een gevaarlijk gebied waar drugsbendes de regels bepalen.

Ook een opvoedcursus voor de ouders en het betalen van juridische hulp vallen onder dit fonds. De doorlopende ondersteuning wordt vooral gebruikt voor gezinnen waar geen ouders meer zijn of waarbij de ouders psychische problemen ondervinden of lichamelijk beperkt zijn.

Waar wordt het geld aan besteed?

  • Psychologische en/of sociale ondersteuning in geval van trauma’s
  • Onmiddellijke huisvestingsregelingen wanneer nodig (waaronder pleegzorg)
  • Juridische ondersteuning in geval van mensenrechtenschendingen
  • Voedingssupplementen en voedselvoorziening
  • Essentiële woonvoorzieningen zoals beddengoed, kleding en huisbenodigdheden

 


Lia: “Mijn moeder wist van het misbruik, maar greep niet in”

Lia

“Toen ik nog een baby was, verliet mijn vader ons. Mijn moeder kreeg twee jaar later een relatie met mijn stiefvader. Ons gezin was erg arm. We sliepen allemaal in één bed,” vertelt Lia.

Toen Lia tien jaar was, werden die nachten verschrikkelijk. Haar stiefvader verkrachtte haar keer op keer. “Wat mij het meeste pijn doet, is dat mijn moeder wist wat er gebeurde, maar niet ingreep.” Het ging zelfs zo ver, dat als haar stiefvader dronken thuis kwam, Lia’s moeder haar instrueerde om met hem naar bed te gaan. Door deze ‘goedkeuring’ van het misbruik, werd haar stiefvader steeds agressiever en werd het misbruik frequenter. Zelfs haar eigen broer begon Lia seksueel te misbruiken.

Lia durfde nooit tegen het misbruik in te gaan, omdat haar stiefvader dreigde om haar van school te halen.

Toen Lia vijftien jaar was, kwam Compassion erachter wat er aan de hand was. Direct werd er een Compassion-specialist ingeschakeld, die opkomt voor de veiligheid van een kind. Die stelde een team samen waarin een advocaat, psycholoog, voorganger en de politie ondersteuning boden aan Lia. Haar stiefvader, moeder en broer zijn vervolgd en veroordeeld voor seksueel geweld.

Lia begint langzaam te helen en praat zelfs over vergeving. Vooral haar moeder is erg belangrijk voor Lia: “Ik wil dat mijn moeder weet dat ik nog steeds van haar houd, ondanks alles. Ze is en blijft mijn moeder. Ik bid dat zij haar fouten zal inzien en God mag aannemen in haar hart.”

Alle juridische en psychologische kosten zijn betaald uit het fonds Zeer kwetsbare kinderen.