Een meisje uit Honduras kijkt uit het raam.

Direct actie

Als een Compassion-medewerker vermoedt dat een kind in een kwetsbare situatie verkeert, wordt er direct actie ondernomen. Vanuit het fonds Zeer kwetsbare kinderen worden eenmalige en doorlopende interventies vergoed. Onder een eenmalige interventie valt bijvoorbeeld de bekostiging van een verhuizing uit een gevaarlijk gebied waar drugsbendes de regels bepalen.

Ook een opvoedcursus voor de ouders en het betalen van juridische hulp vallen onder dit fonds. De doorlopende ondersteuning wordt vooral gebruikt voor gezinnen waar geen ouders meer zijn of waarbij de ouders psychische problemen ondervinden of lichamelijk beperkt zijn.

Waar wordt het geld aan besteed?

  • Psychologische en/of sociale ondersteuning in geval van trauma’s
  • Onmiddellijke huisvestingsregelingen wanneer nodig (waaronder pleegzorg)
  • Juridische ondersteuning in geval van mensenrechtenschendingen
  • Voedingssupplementen en voedselvoorziening
  • Essentiële woonvoorzieningen zoals beddengoed, kleding en huisbenodigdheden

 


Een veilig thuis

Toen de tweelingbroers Jefferson en Addison 1 jaar oud waren, werden ze in de steek gelaten door hun moeder. Grootmoeder Rosita nam haar kleinkinderen op in haar huis, dat in een afgelegen gebied lag. Het huis was onveilig en er was te weinig geld om goed voor de kinderen te kunnen zorgen. Vanuit het fonds Zeer kwetsbare kinderen kreeg het gezinnetje elektriciteit, water en voedselpakketten om hun omstandigheden te verbeteren.