* Het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de enorme inflatie veroorzaakt een wereldwijde voedselcrisis.
De voedselzekerheid van miljoenen gezinnen wordt bedreigd.
Kinderen die in armoede leven zijn het meest kwetsbaar en worden het zwaarst getroffen. Lees hier meer over

Of maak zelf je gift over via:
IBAN: NL91 INGB 0000 003232
t.n.v. Compassion Nederland
(België: BE514099 5864 3162)