Het conflict tussen Rusland en Oekraïne én de enorme inflatie veroorzaakten een wereldwijde voedselcrisis. De voedselzekerheid van miljoenen gezinnen wordt bedreigd. Kinderen die in armoede leven zijn het meest kwetsbaar en worden het zwaarst getroffen. Lees hier meer over de voedselcrisis.

Of maak zelf je gift over via:
IBAN: NL91 INGB 0000 003232
t.n.v. Compassion Nederland
(België: BE514099 5864 3162)