Het jaarverslag 2017-2018


Compassion Nederland in het kort

Aanvullende hulpfondsen

Uitgaven en inkomsten

Relatie tussen kind en sponsor

Gesponsorde kinderen wereldwijd


* het boekjaar van Compassion loopt van 1 juli t/m 30 juni
De cijfers in dit jaarverslag hebben peildatum 30 juni 2018

Compassion International in het kort