Het jaarverslag 2018-2019


Compassion Nederland in het kort

Aanvullende hulpfondsen

Uitgaven en inkomsten

Compassion International in het kort


* het boekjaar van Compassion loopt van 1 juli t/m 30 juni
De cijfers in dit jaarverslag hebben peildatum 30 juni 2019

Gesponsorde kinderen wereldwijd

 

Groei Compassion Nederland afgelopen 5 jaar

Relatie tussen kind en sponsor