Shaniz haar moeder Anne heeft de zorg voor drie kinderen. Haar man overleed 6 jaar geleden. Het enige inkomen dat er is, is het geld dat Anne verdient op de markt. Door de lockdown kon ze een tijd lang niet werken. En geen inkomen betekent nauwelijks eten.

Dagelijkse realiteit

Gelukkig is Anne sinds kort weer aan het werk. Maar de zorgen dringen zich nog dagelijks aan haar op: “Ik heb geld geleend om de huur te kunnen betalen, dus ik heb schulden. Hoe ga ik die afbetalen? Daarnaast reis ik iedere dag met het openbaar vervoer. Wat als ik ziek word? Hoe kan ik dan voor mijn kinderen zorgen?” Dit is haar dagelijkse realiteit.

Ieder kind telt

De gevolgen van de pandemie hebben grote gevolgen voor mensen in extreme armoede. Er is meer honger, minder toegang tot gezondheidszorg, meer misbruik en geweld en kinderen lopen grote leerachterstanden op. Juist omdat ieder kind telt, willen we voor zoveel mogelijk kinderen een sponsor vinden.

“Kinderen die in armoede leven, zijn niet het gezicht van deze pandemie.
Maar ze lopen het risico de grootste slachtoffers te worden.”

VN-beleidsnota over de impact van COVID-19 op kinderen