Samen sta je sterk en kan je veel bereiken. Door gezamenlijk geld op te halen voor een nieuw project in Kenia, maken veel ambassadeurs zich sterk voor de missie van Compassion: kinderen bevrijden uit armoede in Jezus’ naam. In augustus 2019 zullen een aantal van hen het nieuwe project bezoeken. Je kunt helaas niet meer mee omdat de reis is volgeboekt, maar je kan je nog steeds je steentje bijdragen!

Voor € 15.000 kunnen 150 kinderen ingeschreven worden in het Compassion-programma en krijgen ze de kans op een hoopvolle toekomst. Help jij mee om dit te realiseren? Bedenk je actie en zamel geld in.

Vertrouwen in de medewerkers

In 2018 reisden enthousiaste ambassadeurs af naar Tanzania. Tijdens deze eerste ambassadeursreis werd verdieping gezocht in het werk van Compassion en natuurlijk zijn er veel ontmoetingen met projectmedewerkers en kinderen geweest. Het hoogtepunt van de reis was de ontmoeting tussen ambassadeurs en hun eigen sponsorkind.

Deelnemer Adrie van der Have: “Ik wist niet dat Compassion nog zoveel meer deed dan wat we merken als sponsors. Zoveel extra activiteiten en alles wordt goed uitgedacht. Ik schaamde me bijna voor al mijn vragen. Ik heb zoveel vertrouwen en respect gekregen in de medewerkers daar.”

Ontmoeting sponsorkinderen ambassadeur

Wat zijn ambassadeurs?

Sommige vrijwilligers zetten zich in tijdens events om andere mensen enthousiast te maken. Vrijwilligers op kantoor verwerken en vertalen de brieven van sponsors en sponsorkinderen. Anderen vertalen brieven vanuit huis of (s)preken in kerken. Ieder op zijn eigen plek. De betrokkenheid van deze groep maakt dat we ze niet zien als ‘gewone’ vrijwilligers, maar als ambassadeurs. Ambassadeurs die een stem zijn voor kinderen in armoede en hen zo hoop op een beter leven geven.

Wil je meer informatie over het worden van ambassadeur van Compassion? Lees het dan gerust allemaal nog even rustig na.