Concrete hulp

Je kunt een hulpproject steunen door bijvoorbeeld het project te financieren vanuit je bedrijf of eigen middelen, of via acties, het optrommelen van je vriendengroep of kring of het betrekken van de plaatselijke basisschool.

Er zijn hulpprojecten in verschillende prijsklassen en met verschillende doelen. Kijk hieronder wat er op dit moment beschikbaar is. Wil je weten wat er nog meer mogelijk is? We stemmen graag met je af wat het beste past. Er zijn volop mogelijkheden! Vul het formulier in om jouw wensen te laten weten. Of klik hier als je een andere grote donatie wil doen.

Selectie actuele hulpvragen

Waterfilters in Thailand/Myanmar (€ 1000)

 Locatie

Thailand/Myanmar

  Kosten

€ 1000,-

  Doel

1.857 sponsorkinderen voorzien van dagelijkse toegang tot schoon drinkwater en hierdoor het aantal kinderen dat getroffen wordt door diarree met 80% verminderen.

   Waarom is dit project nodig?

De deelnemende sponsorkinderen wonen bij de grens tussen Thailand en Myanmar, waar de toegang tot schoon drinkwater een probleem is. Zij lopen een groot risico om ziek te worden door water-gerelateerde ziektes. Dit is de reden dat Compassion Thailand graag wil voorzien in Sawyer-waterfilters voor 1857 huishoudens van sponsorkinderen. De impact van deze filters zal de levensomstandigheden van de sponsorkinderen verbeteren door het terugbrengen en voorkomen van water-gerelateerde ziektes.

Vimala uit Thailand tapt water uit de nieuwe waterfilter bij haar huis.
Sanitaire voorzieningen in Peru (€ 2000)

 Locatie

Peru

  Kosten

€ 2000,-

  Doel

De gezondheid en lichamelijke ontwikkeling van de gezinnen van de kinderen in Cajamarca verbeteren door het installeren van betere sanitaire voorzieningen en door het aanleren van goede hygiënische gewoontes.

   Waarom is dit project nodig?

Er zijn nog veel plekken waar mensen geen toegang hebben tot basis sanitaire voorzieningen, zoals een toilet, wastafel en douche. Een Compassion-project in het westen van Peru heeft hier ook mee te maken. De kinderen hebben geen veilig toilet, met als gevolg dat er weinig hygiëne is en kinderen een hoger risico lopen op besmettelijke ziektes.

Het Compassion-project Peru wil starten met de bouw van verbeterde sanitaire voorzieningen. Er worden negen toiletten en twee douches gebouwd. Ook komen er voldoende wastafels, zodat de kinderen hun handen kunnen wassen. Verder krijgen alle kinderen op het project voorlichting over hygiëne. Ze leren hoe zij zorg kunnen dragen voor hun eigen hygiëne en voor hun omgeving. Voor € 2.000 kan 1 toilet gebouwd worden.

Drie Latijns-Amerikaanse meisjes wassen hun handen bij nieuw gebouwde sanitaire voorzieningen.
Bouw van huis in Tanzania (€ 2.000)

 Locatie

Tanzania

  Kosten

€ 2.000,-

  Doel

Het bouwen van huizen voor 24 gezinnen in Songea (Tanzania)

   Waarom is dit project nodig?

In het gebied bij Songea, Tanzania, wonen 24 gezinnen van kinderen in Compassion-projecten in vervallen, te kleine huizen. De huizen zijn vaak gemaakt van modder en hebben 1 of 2 kleine ruimtes waar gezinnen vaak met meerdere familieleden wonen. De grotere kinderen uit een gezin moeten daarom uit noodzaak ‘s nachts een andere slaapplek buiten het huis zoeken. Dit is een gevaarlijke situatie voor deze kinderen.

Kinderen krijgen geen goede nachtrust, hebben geen privacy en geen mogelijkheid om hun huiswerk te maken. Om de kinderen een veilige plek te bieden, is de bouw van een huis noodzakelijk.
De prijs per huis is € 2.000
Totaal willen we voor 24 gezinnen een huis bouwen.

Tanzaniaanse jongen staat voor een nieuw gebouwd huis
Leermiddelen voor scholen in Tanzania (± € 4.000)

 Locatie

Tanzania

  Kosten

€ 4.000 – € 4.250

  Doel

De aankoop van leer- en spelmiddelen mogelijk maken en de cognitieve vaardigheden van leerlingen verbeteren.

   Waarom is dit project nodig?

Het Compassion-project Mburiashi ondersteunt 134 kinderen via het kindsponsorprogramma, waarvan 90% naar de basis- of middelbare school gaat. De vraag naar leermiddelen is een dagelijkse uitdaging in het leven van de leerlingen. Soms zijn er maar twee boeken beschikbaar voor een klas van 60 tot 100 leerlingen. Ondanks het feit dat er een bibliotheek op het project is, zijn de meeste boeken verouderd of voldoen ze niet aan de standaard van het lesprogramma.

Het geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van brainstormspellen, toneelstukken en lectuur die de scholieren motiveren om de projectbibliotheek te gebruiken. Deze spellen worden gebruikt om de cognitieve vaardigheden op het gebied van lezen, bijbelstudie, financiële kennis en sociale vaardigheden te verbeteren. Met de beschikbaarheid van voldoende onderwijsmiddelen geloven we dat de kinderen in staat zullen zijn om hun schoolprestaties te verbeteren.

Opstart van een Compassion-project in land naar keuze (€ 4.000 – € 10.000)

 Locatie

Land naar keuze

  Kosten

€ 4.000 – € 10.000

  Doel

Een nieuw Compassion-project opstarten waar kinderen hulp en ondersteuning krijgen om zich gezond te ontwikkelen

   Waarom is dit project nodig?

Compassion wil kinderen uit armoede bevrijden door middel van kindsponsoring. Een kind wordt opgenomen in het Compassion-project en krijgt daar de hulp die het nodig heeft. Of een kind nu in Uganda, Sri Lanka of Nicaragua woont, in de verschillende landen krijgen alle kinderen die deel uitmaken van een Compassion-project dezelfde lessen; aangepast aan de lokale cultuur en gebaseerd op de Bijbel. Dit geld voor alle gebieden: fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel, geestelijk.

Wanneer een nieuw project wordt geopend, werkt het veldkantoor van Compassion samen met de lokale kerkpartners om in kaart te brengen in welke gemeenschappen en regio’s de nood het hoogst is. Aan het opstarten van een nieuw project zijn kosten verbonden. Deze kosten verschillen per land en locatie.
Ze bestaan meestal uit onder andere: salaris medewerkers, trainingskosten medewerkers, keuken, kantoorbenodigdheden, meubels en benodigdheden klaslokaal, reparaties aan het gebouw, registratiedag en gezondheidsscreening kinderen.

Kinderen in klaslokaal in Kenia
Opstart Compassion-project in Burkina Faso (€ ± 4.500)

 Locatie

Land naar keuze

  Kosten

€ 4.750 – € 5.000

  Doel

Een nieuw Compassion-project opstarten in Burkina Faso waar kinderen hulp en ondersteuning krijgen om zich gezond te ontwikkelen

   Waarom is dit project nodig?

Compassion wil kinderen uit armoede bevrijden door middel van kindsponsoring. Een kind wordt opgenomen in het Compassion-project en krijgt daar de hulp die het nodig heeft. Alle kinderen die deel uitmaken van een Compassion-project krijgen lessen aangepast aan de lokale cultuur en gebaseerd op de Bijbel. Dit geld voor alle gebieden: fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel, geestelijk.

Wanneer een nieuw project wordt geopend, werkt het veldkantoor van Compassion samen met de lokale kerkpartners om in kaart te brengen in welke gemeenschappen en regio’s de nood het hoogst is. Aan het opstarten van een nieuw project zijn kosten verbonden. Deze kosten verschillen per land en locatie.
Ze bestaan meestal uit onder andere: salaris medewerkers, trainingskosten medewerkers, keuken, kantoorbenodigdheden, meubels en benodigdheden klaslokaal, reparaties aan het gebouw, registratiedag en gezondheidsscreening kinderen.

De lokale kerk die het Compassion-project wil lancere is gesticht in 2021. Ze hebben 72 actieve kerkleden en 32 kinderen die de wekelijkse dienst. bezoeken. Het Compassion-project heet Baptist Fundamental Church of Zingindesse. Het project wil 75 kinderen ondersteunen via het kindsponsorprogramma en is van plan te starten in april 2024.

Kinderen in Burkina Faso in een klaslokaal
Ondersteuning Moeder- en babyprogramma voor 1 jaar in land naar keuze (€ 5.000 – € 12.000)

 Locatie

Land naar keuze

  Kosten

€ 5.000 – € 12.000

  Doel

Moeders en baby’s in extreme armoede een gezonde start geven door de moeders en hun (ongeboren) kind fysiek, geestelijk, financieel en socio-emotioneel te ondersteunen..

   Waarom is dit project nodig?

De eerste levensjaren van een kind zijn van levensbelang voor hun ontwikkeling. Door ons Moeder- en babyprogramma kunnen we de meest kwetsbare kinderen bereiken, nog voordat ze geboren worden. Samen met de lokale kerk bieden we prenatale zorg aan kwetsbare moeder, zorgen we ervoor dat kinderen gevaccineerd worden tegen dodelijke ziektes en leren we moeders vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om zelf een inkomen te kunnen verdienen. Samen geven we de kinderen de beste start mogelijk en zorgen we ervoor dat hun moeders goed toegerust zijn om de zorg voor hen te kunnen dragen.

Waar?
In meerdere landen waar wij werken is de financiering van een Moeder- en babyprogramma noodzakelijk. In het aanvraagformulier kun je aangeven naar welk land je voorkeur uitgaat, wij kijken dan samen met jou wat de mogelijkheden zijn.
De kosten van het financieren van Moeder-babyprogramma voor een jaar variëren per land en Compassion-project.

Moeder Kate houdt haar baby vast terwijl deze een vaccinatie krijgt
Start Moeder- en babyprogramma in Brazilië (± € 5.800)

 Locatie

Brazilië

  Kosten

€ 5.650 – € 5.950

  Doel

Moeders en baby’s in Brazilië een gezonde start geven door de moeders en hun (ongeboren) kind fysiek, geestelijk, financieel en socio-emotioneel te ondersteunen.

   Waarom is dit project nodig?

In het Compassion-project Projeto Resplandecer zitten 226 kinderen via het kindsponsorprogramma (leeftijd 1-21 jaar). Het project is van plan om in maart 2024 een Moeder- en babyprogramma te starten voor 15 moeders en hun baby’s.

De eerste levensjaren van een kind zijn van levensbelang voor hun ontwikkeling. Door ons Moeder- en babyprogramma kunnen we de meest kwetsbare kinderen bereiken, nog voordat ze geboren worden. Samen met de lokale kerk bieden we prenatale zorg aan kwetsbare moeder, zorgen we ervoor dat kinderen gevaccineerd worden tegen dodelijke ziektes en leren we moeders vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om zelf een inkomen te kunnen verdienen. Samen geven we de kinderen de beste start mogelijk en zorgen we ervoor dat hun moeders goed toegerust zijn om de zorg voor hen te kunnen dragen.

Inkomensverbetering gezinnen Tanzania (± € 6.850)

 Locatie

Tanzania

  Kosten

€ 6.750 – € 7.000

  Doel

Het gezinsinkomen van 43 gezinnen in Tanzania te verhogen zodat zij tegen het einde van december 2024 in staat zijn om in ieder geval het gezin 3 maaltijden per dag te bieden.

   Waarom is dit project nodig?

43 Gezinnen van sponsorkinderen in Tanzania hebben een zeer gezinsinkomen (rond de € 0,80 per dag). Gemiddeld hebben deze gezinnen 3 tot 5 kinderen (waarvan er 1 naar het Compassion-project gaat). Er is niet voldoende geld om de kinderen dagelijks 3 maaltijden te geven.

Deze interventie gaat de gezinnen op twee manieren helpen:
De eerste manier is door ze te helpen hun eigen bedrijfjes (in bijvoorbeeld het verkopen van voedsel) financiële steun te geven. De tweede manier is het verstrekken van melkgeiten aan de gezinnen. Hiermee krijgen ze de mogelijkheid geld te verdienen door het verkopen van melk en de verkoop van gefokte geitjes.

Tanzaniaanse vrouw melkt een geit
Sanitaire voorzieningen in Peru (€ 10.000)

 Locatie

Peru

  Kosten

€ 10.000,-

  Doel

De gezondheid en lichamelijke ontwikkeling van de gezinnen van de kinderen in Cajamarca verbeteren door het installeren van betere sanitaire voorzieningen en door het aanleren van goede hygiënische gewoontes.

   Waarom is dit project nodig?

Er zijn nog veel plekken waar mensen geen toegang hebben tot basis sanitaire voorzieningen, zoals een toilet, wastafel en douche. Een Compassion-project in het westen van Peru heeft hier ook mee te maken. De kinderen hebben geen veilig toilet, met als gevolg dat er weinig hygiëne is en kinderen een hoger risico lopen op besmettelijke ziektes.

Het Compassion-project Peru wil starten met de bouw van verbeterde sanitaire voorzieningen. Er worden negen toiletten en twee douches gebouwd. Ook komen er voldoende wastafels, zodat de kinderen hun handen kunnen wassen. Verder krijgen alle kinderen op het project voorlichting over hygiëne. Ze leren hoe zij zorg kunnen dragen voor hun eigen hygiëne en voor hun omgeving. Een toilet kost € 2.000. Voor € 10.000 kun je via dit hulpproject 5 toiletten laten bouwen.

Drie Latijns-Amerikaanse meisjes wassen hun handen bij nieuw gebouwde sanitaire voorzieningen.
Andere hulpvragen

Vanuit de Compassion-projecten zijn nog veel meer concrete hulpvragen beschikbaar. Wil jij je aan een andere hulpvraag verbinden of zoek je een hulpproject van meer dan € 10.000? Via onderstaand formulier kun je je gegevens achterlaten. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 

Steun ook een hulpproject

Laat ons weten welke hulpvraag jij wil beantwoorden of vraag een ander concreet project aan

Ga naar het formulier  

Steun ook een hulpproject

Heb je interesse om één van bovenstaande projecten te starten? Of wil je contact opnemen over een grote donatie? Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.