Concrete hulp

Je kunt een hulpproject steunen door bijvoorbeeld het project te financieren vanuit je bedrijf of eigen middelen, of via acties, het optrommelen van je vriendengroep of kring of het betrekken van de plaatselijke basisschool.

Er zijn hulpprojecten in verschillende prijsklassen en met verschillende doelen. Kijk hieronder wat er op dit moment beschikbaar is. Wil je weten wat er nog meer mogelijk is? We stemmen graag met je af wat het beste past. Er zijn volop mogelijkheden! Vul het formulier in om jouw wensen te laten weten. Of klik hier als je een andere grote donatie wil doen.

Selectie actuele hulpvragen

Sanitaire voorzieningen in Peru (€ 2000)

 Locatie

Peru

  Kosten

€ 2000,-

  Doel

De gezondheid en lichamelijke ontwikkeling van de gezinnen van de kinderen in Cajamarca verbeteren door het installeren van betere sanitaire voorzieningen en door het aanleren van goede hygiënische gewoontes.

   Waarom is dit project nodig?

Er zijn nog veel plekken waar mensen geen toegang hebben tot basis sanitaire voorzieningen, zoals een toilet, wastafel en douche. Een Compassion-project in het westen van Peru heeft hier ook mee te maken. De kinderen hebben geen veilig toilet, met als gevolg dat er weinig hygiëne is en kinderen een hoger risico lopen op besmettelijke ziektes.

Het Compassion-project Peru wil starten met de bouw van verbeterde sanitaire voorzieningen. Er worden negen toiletten en twee douches gebouwd. Ook komen er voldoende wastafels, zodat de kinderen hun handen kunnen wassen. Verder krijgen alle kinderen op het project voorlichting over hygiëne. Ze leren hoe zij zorg kunnen dragen voor hun eigen hygiëne en voor hun omgeving. Voor € 2.000 kan 1 toilet gebouwd worden.

Drie Latijns-Amerikaanse meisjes wassen hun handen bij nieuw gebouwde sanitaire voorzieningen.
Bouw van huis in Tanzania (€ 2.000)

 Locatie

Tanzania

  Kosten

€ 2.000,-

  Doel

Het bouwen van huizen voor 24 gezinnen in Songea (Tanzania)

   Waarom is dit project nodig?

In het gebied bij Songea, Tanzania, wonen 24 gezinnen van kinderen in Compassion-projecten in vervallen, te kleine huizen. De huizen zijn vaak gemaakt van modder en hebben 1 of 2 kleine ruimtes waar gezinnen vaak met meerdere familieleden wonen. De grotere kinderen uit een gezin moeten daarom uit noodzaak ‘s nachts een andere slaapplek buiten het huis zoeken. Dit is een gevaarlijke situatie voor deze kinderen.

Kinderen krijgen geen goede nachtrust, hebben geen privacy en geen mogelijkheid om hun huiswerk te maken. Om de kinderen een veilige plek te bieden, is de bouw van een huis noodzakelijk.
De prijs per huis is € 2.000
Totaal willen we voor 24 gezinnen een huis bouwen.

Tanzaniaanse jongen staat voor een nieuw gebouwd huis
Leermiddelen voor scholen in Tanzania (± € 2.000)

 Locatie

Tanzania

  Kosten

€ 2.000

  Doel

De aankoop van leer- en spelmiddelen mogelijk maken en de cognitieve vaardigheden van leerlingen verbeteren.

   Waarom is dit project nodig?

Het Compassion-project Mburiashi ondersteunt 134 kinderen via het kindsponsorprogramma, waarvan 90% naar de basis- of middelbare school gaat. De vraag naar leermiddelen is een dagelijkse uitdaging in het leven van de leerlingen. Soms zijn er maar twee boeken beschikbaar voor een klas van 60 tot 100 leerlingen. Ondanks het feit dat er een bibliotheek op het project is, zijn de meeste boeken verouderd of voldoen ze niet aan de standaard van het lesprogramma.

Het geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van brainstormspellen, toneelstukken en lectuur die de scholieren motiveren om de projectbibliotheek te gebruiken. Deze spellen worden gebruikt om de cognitieve vaardigheden op het gebied van lezen, bijbelstudie, financiële kennis en sociale vaardigheden te verbeteren. Met de beschikbaarheid van voldoende onderwijsmiddelen geloven we dat de kinderen in staat zullen zijn om hun schoolprestaties te verbeteren.

Opstart van een Compassion-project in land naar keuze (€ 4.000 – € 10.000)

 Locatie

Land naar keuze

  Kosten

€ 4.000 – € 10.000

  Doel

Een nieuw Compassion-project opstarten waar kinderen hulp en ondersteuning krijgen om zich gezond te ontwikkelen

   Waarom is dit project nodig?

Compassion wil kinderen uit armoede bevrijden door middel van kindsponsoring. Een kind wordt opgenomen in het Compassion-project en krijgt daar de hulp die het nodig heeft. Of een kind nu in Uganda, Sri Lanka of Nicaragua woont, in de verschillende landen krijgen alle kinderen die deel uitmaken van een Compassion-project dezelfde lessen; aangepast aan de lokale cultuur en gebaseerd op de Bijbel. Dit geld voor alle gebieden: fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel, geestelijk.

Wanneer een nieuw project wordt geopend, werkt het veldkantoor van Compassion samen met de lokale kerkpartners om in kaart te brengen in welke gemeenschappen en regio’s de nood het hoogst is. Aan het opstarten van een nieuw project zijn kosten verbonden. Deze kosten verschillen per land en locatie.
Ze bestaan meestal uit onder andere: salaris medewerkers, trainingskosten medewerkers, keuken, kantoorbenodigdheden, meubels en benodigdheden klaslokaal, reparaties aan het gebouw, registratiedag en gezondheidsscreening kinderen.

Kinderen in klaslokaal in Kenia
Ondersteuning Moeder- en babyprogramma voor 1 jaar in land naar keuze (€ 5.000 – € 12.000)

 Locatie

Land naar keuze

  Kosten

€ 5.000 – € 12.000

  Doel

Moeders en baby’s in extreme armoede een gezonde start geven door de moeders en hun (ongeboren) kind fysiek, geestelijk, financieel en socio-emotioneel te ondersteunen..

   Waarom is dit project nodig?

De eerste levensjaren van een kind zijn van levensbelang voor hun ontwikkeling. Door ons Moeder- en babyprogramma kunnen we de meest kwetsbare kinderen bereiken, nog voordat ze geboren worden. Samen met de lokale kerk bieden we prenatale zorg aan kwetsbare moeder, zorgen we ervoor dat kinderen gevaccineerd worden tegen dodelijke ziektes en leren we moeders vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om zelf een inkomen te kunnen verdienen. Samen geven we de kinderen de beste start mogelijk en zorgen we ervoor dat hun moeders goed toegerust zijn om de zorg voor hen te kunnen dragen.

Waar?
In meerdere landen waar wij werken is de financiering van een Moeder- en babyprogramma noodzakelijk. In het aanvraagformulier kun je aangeven naar welk land je voorkeur uitgaat, wij kijken dan samen met jou wat de mogelijkheden zijn.
De kosten van het financieren van Moeder-babyprogramma voor een jaar variëren per land en Compassion-project.

Moeder Kate houdt haar baby vast terwijl deze een vaccinatie krijgt
Watervoorziening voor families in Peru

 Locatie

Peru

  Kosten

+/- € 5.200

  Doel

De gezondheid van gezinnen in Peru verbeteren door ze toegang te geven tot schoon water via opslag in watertanks en trainingen in hygiëne.

   Waarom is dit project nodig?

Veel gezinnen in deze regio hebben geen toegang tot schoon drinkwater en geen toilet in hun huis. Dit leidt tot een gebrek aan hygiëne en kan zorgen voor allerlei voorkoombare ziektes. Vooral kleine kinderen zijn kwetsbaar en lopen veel risico’s door deze ziektes.

Waar?
In de provincie Chincha in Peru bevindt zich de kerk ‘Jesus the Good Shepherd’. Door het financieren van dit hulpproject krijgen minstens 20 gezinnen die hier via het Compassion-project bij aangesloten zijn, een storttoilet in hun huis en training in hygiëne. Daarnaast krijgen deze gezinnen beschikking over schoon drinkwater door opslag in watertanks.

kinderen in Peru met een glas water in hun hand
Start Moeder- en babyprogramma in Brazilië (± € 5.800)

 Locatie

Brazilië

  Kosten

€ 5.650 – € 5.950

  Doel

Moeders en baby’s in Brazilië een gezonde start geven door de moeders en hun (ongeboren) kind fysiek, geestelijk, financieel en socio-emotioneel te ondersteunen.

   Waarom is dit project nodig?

In het Compassion-project Projeto Resplandecer zitten 226 kinderen via het kindsponsorprogramma (leeftijd 1-21 jaar). Het project is van plan om in maart 2024 een Moeder- en babyprogramma te starten voor 15 moeders en hun baby’s.

De eerste levensjaren van een kind zijn van levensbelang voor hun ontwikkeling. Door ons Moeder- en babyprogramma kunnen we de meest kwetsbare kinderen bereiken, nog voordat ze geboren worden. Samen met de lokale kerk bieden we prenatale zorg aan kwetsbare moeder, zorgen we ervoor dat kinderen gevaccineerd worden tegen dodelijke ziektes en leren we moeders vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om zelf een inkomen te kunnen verdienen. Samen geven we de kinderen de beste start mogelijk en zorgen we ervoor dat hun moeders goed toegerust zijn om de zorg voor hen te kunnen dragen.

Sanitaire voorzieningen in Peru (€ 10.000)

 Locatie

Peru

  Kosten

€ 10.000,-

  Doel

De gezondheid en lichamelijke ontwikkeling van de gezinnen van de kinderen in Cajamarca verbeteren door het installeren van betere sanitaire voorzieningen en door het aanleren van goede hygiënische gewoontes.

   Waarom is dit project nodig?

Er zijn nog veel plekken waar mensen geen toegang hebben tot basis sanitaire voorzieningen, zoals een toilet, wastafel en douche. Een Compassion-project in het westen van Peru heeft hier ook mee te maken. De kinderen hebben geen veilig toilet, met als gevolg dat er weinig hygiëne is en kinderen een hoger risico lopen op besmettelijke ziektes.

Het Compassion-project Peru wil starten met de bouw van verbeterde sanitaire voorzieningen. Er worden negen toiletten en twee douches gebouwd. Ook komen er voldoende wastafels, zodat de kinderen hun handen kunnen wassen. Verder krijgen alle kinderen op het project voorlichting over hygiëne. Ze leren hoe zij zorg kunnen dragen voor hun eigen hygiëne en voor hun omgeving. Een toilet kost € 2.000. Voor € 10.000 kun je via dit hulpproject 5 toiletten laten bouwen.

Drie Latijns-Amerikaanse meisjes wassen hun handen bij nieuw gebouwde sanitaire voorzieningen.
Ondersteuning Moeder- en Babyprogramma in Uganda (€ 12.000)

 Locatie

Uganda

  Kosten

€ 12.000,-

  Doel

Moeders en baby’s in Uganda een gezonde start geven door de moeders en hun (ongeboren) kind fysiek, geestelijk, financieel en socio-emotioneel te ondersteunen.

Waarom is dit project nodig?

Je eerste 1.000 levensdagen zijn bepalend voor je gezondheid en welzijn als volwassene. Een kind zonder goede start heeft op latere leeftijd grotere kans op lichamelijke en geestelijke problemen. Daarom begint het bestrijden van armoede al in de baarmoeder. In het Moeder- en babyprogramma van Compassion ontvangt een moeder en haar (ongeboren) baby essentiële ondersteuning in die cruciale eerste levensfase.

Uganda, de Parel van Afrika?
Ondanks dat Uganda bekend staat als de ‘Parel van Afrika’ is het een van de armste landen ter wereld. 42% van de bevolking leeft onder de armoedegrens ($2,15 per dag). Een van de gevolgen is dat Uganda afgelopen 200 jaar het hoogste sterftecijfer onder baby’s tot 28 dagen oud telt ten opzichte van omringende landen. Ook na die eerste 28 levensdagen blijft het leven van een kind in Uganda bijzonder kwetsbaar.

Daarom heeft Uganda onze aandacht en willen we zoveel mogelijk Moeder- en babyprogramma’s ondersteunen, voortzetten en nieuwe opzetten.

Inkomensverbetering voor gezinnen in Uganda (€ 15.520)

 Locatie

Uganda

  Kosten

€ 15.520,-

  Doel

Gezinnen zelfvoorzienend maken in hun inkomen.
Door: training in het opzetten van een bedrijfje en het aanschaffen van een maïs molen op het Compassion-project. Zo hoeven de ouders/verzorgers niet meer 80 kilomter te reizen om het maïs dat zij verbouwen te kunnen verwerken. Hierdoor wordt het inkomen van de gezinnen verhoogd en worden zij meer zelfvoorzienend in hun levensonderhoud.

Waarom is dit project nodig?

In de regioen Karamoja is een slechte infrastructuur en weining toegang tot basisvoorzieningen zoals educatie en gezondheidszorg. Het klimaat is hier onstabiel en beïnvloed de al zeer beperkte mogelijkheden om voedsel te verbouwen door droogte afgewisseld met onverwachte overstromingen.
De gezinnen bestaan vaak uit gemiddeld 8 tot 10 personen waarvan het grootste gedeelte uit kinderen bestaat. De ouders verdienen vaak hun inkomen met het verkopen van zelf verbouwde groente of zelf gefokte dieren. Door de slechte omstandigheden is dit meestal niet voldoende om het gezin te voeden.

Waar?
Regio Karamoja in Uganda. Dit is een van ‘s werelds armste regios met de hoge aantallenin ondervoeding, groeiachterstand en voedseltekorten. 1,2 miljoen mensen leven hier in extreme armoede.

Ugandees gezin werkt in een maisveld
Andere hulpvragen

Vanuit de Compassion-projecten zijn nog veel meer concrete hulpvragen beschikbaar. Wil jij je aan een andere hulpvraag verbinden of zoek je een hulpproject van meer dan € 10.000? Via onderstaand formulier kun je je gegevens achterlaten. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 

Steun ook een hulpproject

Laat ons weten welke hulpvraag jij wil beantwoorden of vraag een ander concreet project aan

Ga naar het formulier  

Steun ook een hulpproject

Heb je interesse om één van bovenstaande projecten te starten? Of wil je contact opnemen over een grote donatie? Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.