Honger en ziektes nemen toe

Door de crisis verloren veel ouders hun werk. Gevolg: geen inkomen, geen voedsel en dus honger. Scholen gingen dicht en daarmee verviel die ene schoolmaaltijd waar miljoenen kinderen van afhankelijk zijn. Een tekort aan voeding heeft een verminderde weerstand tot gevolg. Dit leidt tot ziektes en kosten die ouders niet kunnen betalen. Ook liggen de vaccinatieprogramma’s stil met als gevolg dat in de (nabije) toekomst miljoenen kinderen ziek worden door voorkombare ziektes als polio, malaria en tuberculose. Het aantal kinderen dat zal sterven aan deze ziektes of aan de hongersnood zal schrikbarend toenemen.

Meer misbruik en geweld

Tragisch genoeg neemt huiselijk geweld toe tijdens deze crisis. Deskundigen waarschuwen ook voor een toename van kindhuwelijken. Een kind uithuwelijken, is een mond minder om te voeden. Die toename geldt ook voor allerlei vormen van kinderarbeid waar kinderen door de pandemie in terechtkomen. Europol meldt dat criminelen de situatie gebruiken om kinderen online uit te buiten in de vorm van cyberseks. De Filipijnse overheid geeft bijvoorbeeld aan dat het aantal slachtoffers van cyberseks in het land is verdrievoudigd.

Moeder met lichtblauw poloshirt en werktuig over haar schouder slaat arm om meisje in oranje hemd.

Zawadi, moeder van Flora: “Ik ben niet in staat om voor mijn kinderen te zorgen, dat maakt me machteloos.”

Geen of weinig onderwijs

Door de coronacrisis kunnen 1,6 miljard kinderen wereldwijd niet naar school. Een derde van hen heeft thuis geen online leermiddelen. Een groot aantal van hen had al verminderde schoolprestaties als gevolg van armoede. Door COVID-19 raken zij nog verder achterop. Of keren ze na de pandemie zelfs niet terug naar het klaslokaal. En dat is zorgelijk. Want gebrek aan onderwijs heeft een negatief effect op het verdienvermogen voor de rest van je leven. Dat maakt het nog lastiger om te ontkomen aan extreme armoede.