Everett Swanson

Het begon bij één man

Compassion begon in 1952 in Korea met de droom van één man: de Amerikaanse evangelist Everett Swanson. Tijdens en vlak na de Korea-oorlog zag hij de verschrikkingen in het land waar hij als legerpredikant werkte. Kinderen zwierven op straat, omdat ze wees of verstoten waren.

Een-op-een
Terug in Amerika liet het Swanson niet los en begon hij een weeshuis te ondersteunen. Al snel kwamen er meer weeshuizen bij en bleek dat er behoefte was aan langetermijnhulp. In 1952 zette hij een sponsorprogramma op. Zo kon een westers gezin een kind in nood ondersteunen: het begin van Compassion. Zijn inspiratie kwam uit Mattheüs 15:32: “I have compassion on the multitudes. I will not send them away.”

2 miljoen
Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid tot ruim 2 miljoen kinderen wereldwijd. Nu werken we in 25 ontwikkelingslanden op 3 continenten: Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In Nederland is Compassion sinds 1996 actief.

Compassion in Nederland

In ons kantoor in Apeldoorn werken meer dan 50 medewerkers, van wie een aantal parttime. Daarnaast helpen veel vrijwilligers met het vertalen van de correspondentie van en naar de kinderen en op kantoor met administratieve werkzaamheden.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Dr. D.M. Wietsma-Bogaarts (voorzitter)
  • Ing. K.J. Siegers-Huinink
  • Drs. W.J. Adema RA MBA
  • De heer R.W. Peters
  • Drs. W. Janssens MBA
  • Mevr. M van der Eems-van Tol

Meer informatie over de organisatie en bestuur vind je in ons jaarverslag.
Kamer van Koophandel nummer: 41042387

Samenwerking
We zijn lid van Missie Nederland, Micha Nederland, het Viva Network en de Samenwerkende Kindfondsen. Het Viva Network is een wereldwijd samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met kinderen in nood. We onderschrijven de geloofsbelijdenis van de World Evangelical Fellowship.

kantoorpand Compassion Nederland
Compassion Nederland bestaat 25 jaar

Compassion Nederland bestaat 25 jaar en dit vieren we graag met jou. Er is in de voorbijgaande jaren veel gebeurd en we kijken hier graag samen met jou op terug. Tijdens de viering op donderdagavond 11 maart om 19.30 uur halen we herinneringen op, is er muziek, inspiratie van Tiemen Westerduin en kijken we uit naar de komende jaren. Vier je met ons mee?

Uitnodiging 25 jaar Compassion Nederland