Everett Swanson.

Het begon bij één man

Compassion begon in 1952 in Korea met de droom van één man: de Amerikaanse evangelist Everett Swanson. Tijdens en vlak na de Korea-oorlog zag hij de verschrikkingen in het land waar hij als legerpredikant werkte. Kinderen zwierven op straat, omdat ze wees of verstoten waren.

Een-op-een
Terug in Amerika liet het Swanson niet los en begon hij een weeshuis te ondersteunen. Al snel kwamen er meer weeshuizen bij en bleek dat er behoefte was aan langetermijnhulp. In 1952 zette hij een sponsorprogramma op. Zo kon een westers gezin een kind in nood ondersteunen: het begin van Compassion. Zijn inspiratie kwam uit Mattheüs 15:32: “I have compassion on the multitudes. I will not send them away.”

2,3 miljoen
Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid tot ruim 2,3 miljoen kinderen wereldwijd. Nu werken we in 29 landen op 3 continenten: Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In Nederland is Compassion sinds 1996 actief.

Compassion begon in 1952 in Korea met de droom van één man: de Amerikaanse evangelist Everett Swanson. In 1952 zette hij een sponsorprogramma op, waarmee een westers gezin een kind in nood kon ondersteunen: het begin van Compassion. Zijn inspiratie kwam uit Mattheüs 15:32: “I have compassion on the multitudes. I will not send them away.”

2,3 miljoen
Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid tot ruim 2,3 miljoen kinderen wereldwijd. Nu werken we in 27 landen op 3 continenten: Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In Nederland is Compassion sinds 1996 actief.

Compassion in Nederland

In ons kantoor in Apeldoorn werken meer dan 80 medewerkers, van wie een aantal parttime. Daarnaast helpen veel vrijwilligers met het vertalen van de correspondentie van en naar de kinderen en op kantoor met administratieve werkzaamheden.

 • Missie en visie

  Wij dromen van een wereld waar geen enkel kind in extreme armoede leeft. Onze missie is: ‘Bevrijdt kinderen van armoede in Jezus’ naam.’

  Het primaire doel van Compassion is om kinderen structurele hulp te bieden zodat zij uit de cirkel van armoede kunnen stappen. Daarnaast willen we bewustwording creëren zodat mensen in actie komen voor kinderen in armoede.

  De visie van Compassion bevat drie statements:

  Jezus staat centraal
  We houden van God en willen Zijn liefde zichtbaar maken.

  Voor kinderen
  Dit doen we door te zorgen voor kinderen die kwetsbaar zijn. We willen hen liefhebben, beschermen en recht doen.

  Samen met de kerk
  Dit kunnen we niet alleen en daarom werken we samen met sponsors en relaties en altijd met lokale kerken.

 • Kernwaarden

  Binnen Compassion hebben we kernwaarden geformuleerd. Daarmee geven we aan hoe we met elkaar en met de wereld om ons heen willen omgaan. De vijf kernwaarden van waaruit we werken, zijn:

  Integriteit | Wat we geloven, zeggen en doen moet consistent, consequent, betrouwbaar en transparant zijn en in overeenstemming zijn met de principes uit de Bijbel.

  Uitmuntendheid | We werken met elkaar samen op een manier die passend is binnen Gods Koninkrijk.We geven het beste van onszelf om het hoogst mogelijke resultaat voor Hem te bereiken.

  Rentmeesterschap | Al onze bronnen (mensen, tijd, geld, kennis, reputatie en materialen) zetten we met de grootst mogelijke zorg en wijsheid in.

  Waardigheid | Elk mens is geschapen naar Gods evenbeeld. Jezus gaf Zijn leven voor de verlossing van alle mensen en daarom zijn alle mensen onze liefde en respect waard.

  Onderscheidingsvermogen | Wij zoeken door Gods Woord en door gebed Gods wil om goede beslissingen te nemen, geleid door de Heilige Geest en bevestigd door de mensen om ons heen.

 • Beleid en verantwoording

  Er zijn wettelijke regelingen om mensen, belanghebbenden en organisaties te beschermen. Bij Compassion volgen we deze regels om iedereen die betrokken is bij onze organisatie een veilige omgeving te bieden.

  Naast dit integriteitsbeleid heeft Compassion specifieke regels voor gegevens (dataprotocol) en hoe we omgaan met kinderen en jongeren (Gedragscode Child Protection).

  Een regeling helpt ons om samen een positieve sfeer in de organisatie te behouden. We hebben onze normen en waarden vastgelegd in een gedragscode, die een belangrijk onderdeel vormt van ons integriteitsbeleid. Deze gedragscode vertelt ons wat we van elkaar kunnen verwachten, wat als (on)gewenst gedrag wordt beschouwd en welke consequenties er zijn als de regels worden overtreden.

  Bekijk hier een overzicht van onze beleidsdocumenten

 • Strategie en impact

  Bij Compassion zijn we voortdurend op zoek naar de beste manieren om kinderen die opgroeien in armoede te helpen en hen te begeleiden in een gezonde ontwikkeling. Als we de balans opmaken, kijken we dankbaar terug op een jaar waarin we mochten bijdragen aan onze missie om kinderen te bevrijden van armoede in Jezus’ naam. We zetten de komende jaren in op innovatie en willen toekomstbestendige hulp bieden in een wereld die snel verandert. Daarom blijven we onze programma’s vernieuwen en verbeteren.

  Lees hier ons jaarverslag

  Lees hier onze meerjarenstrategie

 • Keurmerken en certificaten

  Compassion Nederland heeft de volgende keurmerken en certificaten:

  • CBF
  • ISO 9001
  • ANBI
  • Stichting Donateursbelangen

  Lees hier een toelichting per onderdeel

 • Samenwerking

  Compassion is lid van Missie Nederland en het Viva Network. Het Viva Network is een wereldwijd samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor kinderen in nood.

  We werken daarnaast nauw samen met stichting De 4e Musketier (4M), stichting Opwekking en stichting Mozaiek. We onderschrijven de geloofsbelijdenis van de World Evangelical Fellowship en de gedragscode van Goede Doelen Nederland.

 • Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht (RvT) wordt gevormd door:

  Drs. W. Janssens MBA (voorzitter)
  De heer M.A. Brandhorst MSc RA
  De heer G.J.M. Segers
  De heer R.W. Peters
  Ing. K.J. Siegers-Huinink

  Lees hier het Raad van Toezicht Reglement

Wij dromen van een wereld waar geen enkel kind in extreme armoede leeft. Onze missie is: ‘Bevrijdt kinderen van armoede in Jezus’ naam.’

Het primaire doel van Compassion is om kinderen structurele hulp te bieden zodat zij uit de cirkel van armoede kunnen stappen. Daarnaast willen we bewustwording creëren zodat mensen in actie komen voor kinderen in armoede.

De visie van Compassion bevat drie statements:

Jezus staat centraal
We houden van God en willen Zijn liefde zichtbaar maken.

Voor kinderen
Dit doen we door te zorgen voor kinderen die kwetsbaar zijn. We willen hen liefhebben, beschermen en recht doen.

Samen met de kerk
Dit kunnen we niet alleen en daarom werken we samen met sponsors en relaties en altijd met lokale kerken.

Binnen Compassion hebben we kernwaarden geformuleerd. Daarmee geven we aan hoe we met elkaar en met de wereld om ons heen willen omgaan. De vijf kernwaarden van waaruit we werken, zijn:

Integriteit | Wat we geloven, zeggen en doen moet consistent, consequent, betrouwbaar en transparant zijn en in overeenstemming zijn met de principes uit de Bijbel.

Uitmuntendheid | We werken met elkaar samen op een manier die passend is binnen Gods Koninkrijk.We geven het beste van onszelf om het hoogst mogelijke resultaat voor Hem te bereiken.

Rentmeesterschap | Al onze bronnen (mensen, tijd, geld, kennis, reputatie en materialen) zetten we met de grootst mogelijke zorg en wijsheid in.

Waardigheid | Elk mens is geschapen naar Gods evenbeeld. Jezus gaf Zijn leven voor de verlossing van alle mensen en daarom zijn alle mensen onze liefde en respect waard.

Onderscheidingsvermogen | Wij zoeken door Gods Woord en door gebed Gods wil om goede beslissingen te nemen, geleid door de Heilige Geest en bevestigd door de mensen om ons heen.

Er zijn wettelijke regelingen om mensen, belanghebbenden en organisaties te beschermen. Bij Compassion volgen we deze regels om iedereen die betrokken is bij onze organisatie een veilige omgeving te bieden.

Naast dit integriteitsbeleid heeft Compassion specifieke regels voor gegevens (dataprotocol) en hoe we omgaan met kinderen en jongeren (Gedragscode Child Protection).

Een regeling helpt ons om samen een positieve sfeer in de organisatie te behouden. We hebben onze normen en waarden vastgelegd in een gedragscode, die een belangrijk onderdeel vormt van ons integriteitsbeleid. Deze gedragscode vertelt ons wat we van elkaar kunnen verwachten, wat als (on)gewenst gedrag wordt beschouwd en welke consequenties er zijn als de regels worden overtreden.

Bekijk hier een overzicht van onze beleidsdocumenten

Bij Compassion zijn we voortdurend op zoek naar de beste manieren om kinderen die opgroeien in armoede te helpen en hen te begeleiden in een gezonde ontwikkeling. Als we de balans opmaken, kijken we dankbaar terug op een jaar waarin we mochten bijdragen aan onze missie om kinderen te bevrijden van armoede in Jezus’ naam. We zetten de komende jaren in op innovatie en willen toekomstbestendige hulp bieden in een wereld die snel verandert. Daarom blijven we onze programma’s vernieuwen en verbeteren.

Lees hier ons jaarverslag

Lees hier onze meerjarenstrategie

Compassion Nederland heeft de volgende keurmerken en certificaten:

 • CBF
 • ISO 9001
 • ANBI
 • Stichting Donateursbelangen

Lees hier een toelichting per onderdeel

Compassion is lid van Missie Nederland en het Viva Network. Het Viva Network is een wereldwijd samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor kinderen in nood.

We werken daarnaast nauw samen met stichting De 4e Musketier (4M), stichting Opwekking en stichting Mozaiek. We onderschrijven de geloofsbelijdenis van de World Evangelical Fellowship en de gedragscode van Goede Doelen Nederland.

De Raad van Toezicht (RvT) wordt gevormd door:

Drs. W. Janssens MBA (voorzitter)
De heer M.A. Brandhorst MSc RA
De heer G.J.M. Segers
De heer R.W. Peters
Ing. K.J. Siegers-Huinink

Lees hier het Raad van Toezicht Reglement