We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn in onze financiële bestedingen.
Je kunt er alles over lezen in ons jaarverslag.

 
Dit doet Compassion met jouw sponsorgeld.

CBF-keurmerk
We hebben het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Zij controleert of de inkomsten verantwoord worden besteed. Om het keurmerk te krijgen, mag het kostenpercentage voor de fondsenwerving maximaal 25% zijn van de baten. In het boekjaar 2022-2023 bleven wij met 6,7% van de totale lasten ruim binnen de grenzen.

Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant, op basis van de richtlijnen die zijn vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Compassion is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Vraag je je af wat het salaris is van een directeur van een goed doel? Ook hier zijn wij volledig transparant in. Je vindt deze gegevens op pagina 62 van ons jaarverslag.
Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op www.geefgerust.nl

 
 
 

CBF-keurmerk
We hebben het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Zij controleert of de inkomsten verantwoord worden besteed. Om het keurmerk te krijgen, mag het kostenpercentage voor de fondsenwerving maximaal 25% zijn van de baten eigen fondswerving. In het boekjaar 2022-2023 bleven wij met 6,7% van de totale lasten ruim binnen de grenzen.

Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant, op basis van de richtlijnen die zijn vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Compassion is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Vraag je je af wat het salaris is van een directeur van een goed doel? Ook hier zijn wij volledig transparant in. Je vindt deze gegevens op pagina 62 van ons jaarverslag.
Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op www.geefgerust.nl

Dit doet Compassion met jouw sponsorgeld.

Belastingvoordeel

Giften die je aan een goed doel schenkt, zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Als je minimaal 5 jaar lang een bepaald bedrag aan een goed doel wilt schenken, is het bedrag 100% aftrekbaar van de inkomstenbelasting als je dit regelt in een schenkingsovereenkomst. Lees er hier meer over.

ANBI
We zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. En de donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Hier vind je onze ANBI-gegevens.