Toekomstperspectief

Het doorlopen van een opleiding helpt jongeren zich verder te ontwikkelen en geeft ze een beter toekomstperspectief. Hierdoor vergroten de kansen op de arbeidsmarkt. Compassion biedt jongeren in de Compassion-projecten begeleiding op maat en betaalt de kosten van academische opleidingen én beroepsopleidingen.

Naast het bieden van een vervolgopleiding krijgen alle jongeren leiderschaps- en discipelschapstraining aangeboden. Deze vorm van ondersteuning aan jongeren noemen we Youth Development.

Sameson kijkt lachend in de camera en leunt op een schuurmachine.

Een vakopleiding voor Sameson

Sameson kreeg door Compassion de kans om naar school te gaan en te studeren. ‘’Toen ik zakte voor mijn examens aan het eind van de middelbare school, voelde ik me hopeloos. Maar toen ik hoorde dat er meer opties dan alleen de universiteit waren, kreeg ik weer hoop! Door Compassion kon ik de beroepsopleiding houtbewerking gaan volgen. Voor veel jongeren betekent zakken voor je examens het einde. Maar God gaf mij een tweede kans!’’

Sameson slaagde voor zijn beroepsopleiding houtbewerking met indrukwekkende resultaten. Hij krijgt veel opdrachten en produceert verschillende soorten meubels. In de zomer geeft hij houtbewerkings-trainingen aan kinderen. Inmiddels maakt Sameson plannen om zijn eigen werkplaats te openen!