Een jongen uit Haïti drinkt water uit een kraan.

Red levens met schoon water en hygiëne

Elke dag sterven 2000 kinderen aan ziektes die te maken hebben met slecht water. Met jouw hulp willen we dit te veranderen. Door toegang te bieden tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne-educatie voor kinderen en hun families. De impact van veilig water is van onschatbare waarde: het vermindert ziekte en bevordert gezonde levens.

Oplossingen die Compassion aanbiedt zijn:
Waterfilters, waterputten, watertanks, toiletten & douches en handwasfaciliteiten.

Schoon water, WC’s en voorlichting: Water is belangrijk!

Schoon water is van cruciaal belang voor kwetsbare kinderen in extreme armoede. Op dit Compassion-project in Magu, Tanzania kregen de kinderen nieuwe toiletten, schoon water en ook heel belangrijk: voorlichting over hygiëne. Een belangrijk moment voor alle kinderen die via dit project worden ondersteund!.