Jongetje zit op een stoel in de klas en kijkt lachend in de camera.

School en extra lessen

Naar school gaan is niet vanzelfsprekend voor een kind dat opgroeit in extreme armoede.
Zelfs als school gratis is in een land, kan een kind vaak nog niet gaan omdat het geen uniform, boeken of andere materialen kan kopen.
Compassion zorgt er voor dat alle kinderen in de projecten naar school kunnen door het betalen van schoolgeld en alle benodigde materialen. Daarnaast kunnen kinderen op de projecten bijles krijgen als zij dit nodig hebben.

Op het project leren zij ook minimaal één praktisch vak om zo meer kans te maken op de arbeidsmarkt.


Greisy krijgt bijles

Alle kinderen in de Compassion-projecten krijgen de kans naar school te gaan. Als kinderen moeite hebben om de lessen te volgen of hun huiswerk te maken, krijgen zij op het project bijles en huiswerkhulp. Deze extra hulp wordt betaald uit het fonds Educatie.