Gegevens voor je belastingaangifte

Met onderstaande gegevens kun je je belastingaangifte invullen.

Fiscale naam: Stichting Compassion Nederland
Locatie: Apeldoorn
ANBI status: Ja
Culturele instelling: Nee

Wanneer je je giften voor minimaal vijf jaar hebt vastgelegd via een schenkingsovereenkomst of notariële akte, is je sponsoring periodiek. Dan heb je de volgende gegevens nodig:

RSIN nummer (fiscaal nummer) van Compassion: 804560316
Transactienummer:

 • Heb je een schenkingsovereenkomst die na 01-01-2014 is vastgelegd door Compassion en jou, dan is er sprake van een transactienummer. Het transactienummer kun je vinden op de schenkingsovereenkomst, tweede pagina onder punt 4.
 • Heb je een schenkingsakte die is opgesteld door de notaris, dan is er geen sprake van een transactienummer. Hier kun je een ‘0’ (een nul) invullen.

Giften zonder overeenkomst kun je aftrekken van de belasting onder gewone giften.

 • Heeft Compassion een ANBI status?

  Compassion heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor alle giften en donaties aan Compassion aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Lees hier meer.

 • Is mijn sponsoring periodiek?

  Bij je aangifte inkomstenbelasting heb je twee opties: je giften aangeven als gewone gift of als periodieke gift. Als je een kind sponsort, beschouwt de Belastingdienst dit niet direct als een periodieke schenking. Er is pas sprake van een periodieke schenking als je je gift voor minimaal 5 jaar in een overeenkomst hebt vastgelegd. Heb je deze overeenkomst niet afgesloten, dan is je sponsoring niet periodiek en hoef je geen transactienummer in te vullen.

 • Hoe leg ik mijn giften voor Compassion vast?

  De giften die je aan Compassion geeft, kun je vastleggen middels een schenkingsovereenkomst. Deze overeenkomst kun je hier downloaden.

  Het formulier vul je in voor zowel de schenker (jij) als de ontvanger (Compassion). Stuur daarna het formulier ondertekend naar ons op. Dit kan gemakkelijk via de mail naar finance@compassion.nl of met de post naar:

  Compassion Nederland
  Postbus 1340
  7301 BN Apeldoorn

  Wij vullen de formulieren verder in en sturen 1 exemplaar getekend naar je terug. Bewaar dit exemplaar goed.

  Punten om goed op te letten bij het invullen:

  • Het bedrag dat je invult moet het jaarbedrag zijn van je giften, daarnaast ook graag het bedrag uitschrijven in letters.
  • Vraag 2b moet de datum zijn waarop je de overeenkomst aangaat, dit mag niet met terugwerkende kracht worden ingevuld. Als je bijvoorbeeld in maart 2020 besluit een schenkingsovereenkomst aan te gaan met Compassion, dan mag de datum van de eerste uitkering niet voor maart 2020 liggen. Het genoemde totaalbedrag van de overeenkomst hoeft hier niet op aangepast te worden, bij je aangifte over 2020 geef je het gedeelte van vóór maart 2020 op onder gewone giften en het gedeelte van ná maart 2020 op onder periodieke giften. Het jaar daarna geef je het totaalbedrag van de overeenkomst volledig op onder periodieke giften.
 • Wat zijn de voorwaarden van een schenkingsovereenkomst?

  Dit zijn de voorwaarden van een schenkingsovereenkomst:

  • Een overeenkomst wordt opgesteld voor minimaal 5 jaar.
  • Een overeenkomst die wordt ingevuld voor onbepaalde tijd is na 5 jaar jaarlijks schriftelijk opzegbaar.
  • In de overeenkomst wordt een bedrag per jaar vastgelegd. Dit bedrag geldt per kalenderjaar.
  • Het is alleen mogelijk de overeenkomst tussentijds te wijzigen, stop te zetten of te verlengen onder bepaalde voorwaarden. Deze kun je aanvinken op het formulier.
  • Als de overeenkomst afloopt, betekent dit niet automatisch dat je sponsoring ook stopt. Je sponsoring stopt pas als je deze opzegt bij Compassion.
 • Hoe verhoog ik het bedrag van mijn schenkingsovereenkomst?

  Je kunt het bedrag van je huidige overeenkomst niet verhogen. Je kunt wel een extra nieuwe schenkingsovereenkomst aangaan, deze is ook minimaal 5 jaar geldig. Hiervoor vul je het aanvullende bedrag in dat je gaat geven. Het formulier kun je hier downloaden. Je kunt ook wachten tot je andere schenkingsovereenkomst afloopt en dan een nieuwe afsluiten voor het totaalbedrag.

 • Kan ik ook een notariële akte afsluiten?
  • Dat is mogelijk. Download hier het volmachtformulier.
  • Vul de volmacht volledig in en onderteken deze (indien van toepassing samen met je echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner). Stuur ons de volmacht samen met een kopie van je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Wij controleren de papieren en sturen deze naar de notaris, die vervolgens de schenkingsakte zal opmaken en passeren. Na het passeren van de schenkingsakte, ontvang je een afschrift van deze akte.
  • Download hier een voorbeeld van een schenkingsakte.
  • Wij hebben een afspraak met een notaris om een akte op te laten stellen tegen gereduceerd tarief. De akte kost € 45 (incl. btw). Wij regelen de opmaak van de akte en nemen ook de kosten van de akte voor onze rekening.
 • Hoe groot is mijn belastingvoordeel?

  Het belastingvoordeel verschilt per persoon en is afhankelijk van het totale giftbedrag, het inkomen en overige aftrekposten.

  We hebben een voorbeeldberekening voor je gemaakt.


Heb je nog een vraag?

Wil je meer weten over schenken via een overeenkomst of akte? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder!