Net als alle andere sponsorkinderen leerde Klara, het meisje op de foto, meer over die grenzen op het Compassion-project.

Misbruik binnen het gezin

Precy Torreon is directeur van een Compassion-project in Cebu, de Filipijnen. Zij vertelt: “Wij adviseren ouders om in een andere ruimte dan hun kinderen te slapen. Als je een eenkamerwoning hebt van 9 vierkante meter, hang dan een kleed op. De kinderen zien anders veel te veel van de intimiteit tussen hun ouders. Er wordt vaak niet alleen misbruik gepleegd door ouders, maar ook door broers en zussen.

Waar mag iemand je aanraken?

In onze lessen leren de kinderen vanaf 3 jaar wat een gepaste manier van omgaan met elkaar is. We doen dat met een pop. Waar mag iemand je aanraken? Mag je vader of de buurman zijn hand in je onderbroek stoppen? Er komt weleens een ouder bij mij, die vraagt: ‘Waarom leren jullie mijn kind dit?’ Dan weten wij hoe laat het is. We leren de kinderen wat ze moeten doen bij misbruik. Als wij misbruik signaleren, in welke vorm dan ook, ondernemen wij actie en gaan we naar de politie.”

Precy Torreon

Misbruik voorkomen

Ieder Compassion-veldland heeft een eigen Child Protection Specialist. In Kenia is dat Brenda Etukei. Met haar team is zij verantwoordelijk voor 115.278 sponsorkinderen in 407 Compassion-projecten. Brenda: “Wij doen twee dingen: we staan de kinderen bij die slachtoffer van misbruik zijn, en we zetten alles op alles om misbruik te voorkomen.” Brenda behandelt alleen al in Kenia bijna 150 cases per jaar, waarvan 60 procent in een rechtszaak eindigt.

“Al onze medewerkers, en ook de kinderen zelf, worden voortdurend getraind in dit onderwerp en leren alert te zijn op symptomen. Soms zijn die heel duidelijk, bijvoorbeeld als een kind onder de blauwe plekken zit. In veel gevallen is misbruik minder zichtbaar en gedragen kinderen zich opeens teruggetrokken of juist heel agressief. Ieder kwartaal krijgen ouders en verzorgers hier les over. In het afgelopen kwartaal hebben we 72.000 ouders en verzorgers in Kenia getraind”, vertelt ze.

Brenda Etukei

Opgepakt en veroordeeld

Brenda komt veel ellende tegen. “Maar,” vertelt ze, “er zijn ook veel overwinningen: kinderen worden bevrijd uit mensenhandel, de daders opgepakt en veroordeeld … We hebben veel besnijdenissen kunnen voorkomen bij jonge meisjes. Ik heb nu een paar keer meegemaakt dat er een situatie aan het licht kwam doordat een kind symptomen herkende van misbruik bij een klasgenootje. Ik ben ontzettend trots op deze kinderen. Ze hebben behoefte aan bescherming en willen dat ook voor hun vrienden. De bescherming van een kind heeft altijd onze prioriteit.”


De hulp aan kinderen in zeer kwetsbare situaties wordt betaald uit het fonds Zeer kwetsbare kinderen. Wil jij hier ook aan bijdragen?


Waarom zijn fondsen nodig?
In een Compassion-project krijgt ieder kind dezelfde basiszorg om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Ondersteuning van individuele sponsors maakt dit mogelijk. Door wereldwijde crisissen wordt armoedeproblematiek complexer en komt de ontwikkeling van een kind in armoede snel in het nauw. Daarom bieden de lokale kerk en Compassion zorg op maat aan ieder kind binnen onze programma’s. Deze aanvullende zorg aan kinderen, hun gezinnen en gemeenschap is mogelijk door onze fondsen.