Gods hart voor recht

“Armoede en onrecht hebben me altijd geraakt,” vertelt Bart. “In de Bijbel gaat het heel vaak over de kwetsbaren en armen en over recht. Het is niet zomaar een thema, maar één van de kerndingen: hier klopt Gods hart voor. Lees Micha 6:8 maar of Jesaja 58. Daar lees je dat Israël allerlei godsdienstige dingen deed, maar ze verdrukten de armen. Vervolgens lees je: Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Het zijn teksten waar je niet omheen kan. Een rechtvaardige was iemand die zichzelf en zijn goederen beschikbaar stelde voor hen die kwetsbaar waren in de samenleving. God wil dat wij ons ook inzetten om zorg te dragen en te delen.” Tegelijkertijd is het voor Bart een zoektocht hoe hij dit kan vormgeven in de gemeente.

Armoede kan je ruiken

“Voor mij zijn beelden heel belangrijk geweest. Het zien van de films Hotel Rwanda en Blooddiamonds heeft me diep geraakt. Dat kinderen zo vaak het slachtoffer zijn. Toen ik de video over Sanjiv zag die in een steengroeve werkte, heb ik gebruld. In 2017 liet ik tijdens een preek over Jesaja 58 een filmpje met Tiemen zien. Hij vertelt over meisjes in de Filipijnen die door bittere armoede hun lichaam verkopen. Soms voor een broodje of een colaatje. Dat maakte veel los in de gemeente.

Het verhaal van Tiemen over meisjes op de Filipijnen

Na die dienst heb ik Tiemen gebeld, we kenden elkaar nog van de HGJB. Ik heb hem gevraagd of hij mij en ons als gemeente kon helpen in de bezinning rond recht en gerechtigheid. Compassion ziet daarin een rol, om de kerk in Nederland te verbinden met de kerk in armoede.”

In 2019 bezoekt Bart Bangladesh. “Daar ben ik in de sloppenwijken van Dhaka geweest. Ik keek de mensen in de ogen en ik heb de armoede geroken.

Sloppenwijk in Dhaka Bangladesh

Terug in Nederland zijn we ons als gemeente gaan bezinnen op wie we zijn. Discipelschap kwam daaruit als kern van ons gemeentezijn. Als we het volgen van Jezus als focus hebben, dan heeft dat consequenties.

Slavernijverleden zet in beweging

Sinds vorig jaar zet de gemeente zich nadrukkelijk in voor projecten in Ghana. “We hebben juist voor dat land gekozen, omdat Middelburg een slavernijverleden heeft. Middelburgse handelaren hadden een groot aandeel in de Nederlandse slavenhandel. Er is hier veel winst gemaakt door de verkoop van mensen in Ghana. Daarom vinden we het mooi om als kerk nu een compleet andere beweging te maken.

Tijdens een speciale dienst stond Ghana centraal. De gemeente is daarna echt in beweging gekomen. Tijdens de Muskathlon@Home in 2021 is er gefietst, gezwommen, gewandeld en een aantal mensen hebben de kustmarathon gelopen. In totaal worden nu 180 kinderen gesponsord vanuit De Ontmoeting, twee derde via Compassion en de rest via andere christelijke kindsponsororganisaties. Daar zit bijvoorbeeld ook een ondernemer bij die kinderen sponsort met zijn bedrijf.”

In augustus 2022 is het de bedoeling dat een groep van 40 jongeren en leiders uit de gemeente op werkvakantie gaat in Ghana. “Met World Servants gaan ze huizen bouwen voor medisch personeel en Compassion-projecten bezoeken. Daar zullen ze ook de kinderen ontmoeten die vanuit onze gemeente worden gesponsord. Het is prachtig om te zien hoe de betrokkenheid uitbreidt en verdiept. Dit is niet een project van Bart de Bruin, maar een roeping voor de gemeente van Christus.”