Kinderen worden het zwaarst getroffen door extreme armoede. Ze hebben twee keer zo veel kans om extreem arm te zijn dan volwassenen. 19.5% van de kinderen in ontwikkelingslanden leeft onder de armoedegrens van $ 1.90, bij volwassenen is dit getal 9,2%. De jongste kinderen zijn het meest kwetsbaar, in ontwikkelingslanden zijn meer dan 20% van alle kinderen onder de vijf jaar extreem arm.

Aantal kinderen in extreme armoede

0-4 jaar: 122 miljoen
5-9 jaar: 118 miljoen
10-14 jaar: 99 miljoen
15-17 jaar: 46 miljoen

Compassion richt zich alleen op kinderen en hun gezinnen die leven in extreme armoede.

Kinderen en school

Eén van de Millenium Development Goals die de Verenigde Naties in 2015 hadden opgesteld was: alle kinderen hebben de mogelijkheid om basisonderwijs te volgen. Deze doelstelling is op dit moment niet behaald. Meer dan 264 miljoen (1 op de 5) kinderen gaan niet naar school.

Meer dan de helft van deze kinderen zijn meisjes, zij hebben 1,5 keer minder kans om toegelaten te worden tot onderwijs. Dat zijn 15 miljoen kinderen van basisschoolleeftijd die nooit de kans krijgen om te leren lezen en schrijven.

Compassion-sponsorkinderen krijgen de mogelijkheid om naar school te gaan. Zij krijgen basisonderwijs en volgen een beroepsopleiding. Ook het volgen van een universitaire studie behoort tot de mogelijkheden.

Kinderen en kinderarbeid & slavernij

In ontwikkelingslanden doen 1 op de 4 kinderen van 5 tot 17 jaar werk dat schadelijk is voor hun ontwikkeling en gezondheid.

Wereldwijd zijn 150 miljoen kinderen betrokken bij kinderarbeid. Van deze kinderen zijn er 120 miljoen jonger dan 14 jaar en 85 miljoen doen werk dat hun lichamelijk en geestelijke gezondheid schaadt. 15,5 miljoen kinderen worden gedwongen in andermans huis huishoudelijke werkzaamheden te verrichten, dit zijn vooral meisjes. Naar schatting worden 2 miljoen kinderen ieder jaar uitgebuit in de seksindustrie.

Door de structurele sponsorbijdrage komt er meer financiële stabiliteit in een gezin. Vanuit het Compassion-project ontvangen de ouders/verzorgers begeleiding in de opvoeding van hun kinderen en voorlichting over uiteenlopende onderwerpen.

Kindhuwelijken en besnijdenis

In een aantal culturen zijn kindhuwelijken heel normaal. Jaarlijks trouwen er 12 miljoen meisjes onder de 18. Kindhuwelijken resulteren vaak in een vroege zwangerschap, sociale isolatie, vroegtijdig schoolverlating, minder kans op een baan en het verhoogt het risico op huiselijk geweld. In het zuiden van Afrika trouwen 4 op de 10 meisjes voor hun 18e. In Zuid-Azië 3 op de 10. Wereldwijd trouwen 115 miljoen jongens voor hun 18e.

Meer dan 200 miljoen nu levende vrouwen en meisjes hebben een vorm van vrouwenbesnijdenis ondergaan. Zij wonen in 30 verschillende landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Vrouwenbesnijdenis wordt over het algemeen gedaan bij meisjes in de leeftijd van 0 tot 15 jaar.

Door de structurele sponsorbijdrage komt er meer financiële stabiliteit in een gezin. Op jonge leeftijd een kind uithuwelijken is daardoor minder urgent. Ook worden de negatieve gevolgen van kind-huwelijken en besnijdenis met ouders/verzorgers besproken.

Kinderen en (huiselijk) geweld

Het is een gegeven dat kinderen in extreme armoede vaak in aanraking komen met (huiselijk) geweld. Regelmatig zijn zij persoonlijk slachtoffer van (huiselijk) geweld. Wereldwijd zijn er bijna 300 miljoen kinderen tussen de 2 en 4 jaar slachtoffer van geweld, vaak aangedaan door hun ouders/verzorgers. 250 miljoen kinderen zijn slachtoffer van fysiek geweld. In maar 60 landen is huiselijk geweld illegaal. Dit maakt dat 600 miljoen kinderen onder de 5 jaar zonder bescherming door de wet opgroeien.  

Wereldwijd werden rond de 15 miljoen meisjes tussen de 15 en de 19 jaar geforceerd tot het hebben van seks. In 38 derde- en tweede wereldlanden hebben 17 miljoen volwassen vrouwen aangifte gedaan van verkrachting in hun kindertijd. Gegevens uit 28 landen laat zien dat 9 op de 10 jonge vrouwen die dit hebben meegemaakt vaak slachtoffer werden van iemand die ze goed kenden. Ook  blijkt dat 1% van de meisjes die seksueel geweld ervaren professionele hulp zoekt. Veel (huiselijk) geweld is het gevolg van de extreme armoede waar gezinnen zich in bevinden. Uit onmacht doen mensen wanhopige dingen.

Door de hulp die Compassion biedt, ontstaat nieuwe hoop. Ouders/verzorgers ontvangen coaching in de opvoeding. Daarnaast biedt Compassion directe hulp aan kinderen die mishandeld en/of misbruikt worden in de vorm van juridische bijstand, opvang, psychologische hulp en traumaverwerking.

Sterftecijfers kinderen (onder de vijf jaar)

In 2017 stierven er 5,4 miljoen kinderen onder de vijf jaar, dit is 1 op de 26 kinderen. Hiervan stierven 2,5 miljoen kinderen in de eerste 28 dagen van hun leven. Bijna 40% van hen stierf op de eerste dag na de geboorte. Door betere zorg rondom de geboorte kan het sterftecijfer verlaagd worden.

De belangrijkste oorzaak voor kindersterfte onder de vijf jaar: besmettelijke ziektes. Ook het gebrek aan schoon drinkwater, malaria en onvoldoende voeding spelen een belangrijke rol.

Door de structurele sponsorbijdrage komt er meer financiële stabiliteit in een gezin: er blijft meer geld over voor andere zaken. Is er behoefte aan meer hulp, dan biedt Compassion die hulp in de vorm van bijvoorbeeld extra voeding of malarianetten. Compassion voorziet ook in schoon drinkwater (filtersystemen) en goed sanitair ten behoeve van een gemeenschap.

Kinderen en oorlog

Kinderen die betrokken zijn bij oorlogssituaties zijn kindsoldaten, kinderen die werken als ‘dragers’ of meisjes die ingezet worden als ‘soldatenvrouwen’.

Naar schatting zijn er op dit moment 300.000 kinderen betrokken bij de oorlogsindustrie, sommigen van hen zijn jonger dan 10 jaar. Veel kinderen lopen ernstige geestelijke en lichamelijke trauma’s op. Wereldwijd leven 230 miljoen kinderen in oorlogsgebieden.

Compassion kiest ervoor om te werken in stabiele gebieden (waar geen oorlog is) om de langetermijnvisie te kunnen verwezenlijken. Compassion helpt, maar maakt zich ook graag overbodig. Indien een lokale kerk zelfstandig steun kan bieden aan haar directe omgeving, trekt Compassion weer verder naar andere gebieden.

Bronnen:
Wereldbank, Unesco,
Global Partnership for Education,
Millenium Development Goals,
Verenigde Naties, Unicef
.