Kinderen worden altijd het zwaarst getroffen door extreme armoede. Uit onderzoek van Unicef en de World Bank blijkt dat kinderen ruim twee keer zoveel kans hebben om extreem arm te zijn als volwassenen. Armoede maakt kinderen kwetsbaar en belemmert hen in hun ontwikkeling.

Een meisje in felroze shirt zit op een gele emmer.

Aantal kinderen in extreme armoede

  • 0-4 jaar: 99,4 miljoen
  • 5-9 jaar: 105,1 miljoen
  • 10-14 jaar: 88,8 miljoen
  • 15-17 jaar: 40,3 miljoen
  • Totaal: 333 miljoen kinderen
  • 0-4 jaar: 99,4 miljoen
  • 5-9 jaar: 105,1 miljoen
  • 10-14 jaar: 88,8 miljoen
  • 15-17 jaar: 40,3 miljoen
  • Totaal: 333 miljoen kinderen

Compassion richt zich voornamelijk op kinderen en hun gezinnen die leven in extreme armoede. Als kinderen zich gezond ontwikkelen, zijn ze als volwassene in staat om een verandering teweeg te brengen in hun directe omgeving.

Kinderen in armoede en school

Het is een van de Sustainable Development Goals die de Verenigde Naties in 2015 hebben opgesteld: alle kinderen hebben het recht om basisonderwijs te volgen. Maar helaas wordt deze doelstelling op dit moment bij lange na niet gehaald.

Wereldwijd gaan er 293 miljoen kinderen niet naar school. Daarnaast is de kwaliteit van scholing lang niet overal goed genoeg. Wereldwijd zijn er nog eens ruim 600 miljoen kinderen die de minimale basisvaardigheden in lezen en rekenen niet beheersen. Dit probleem is de afgelopen jaren door de pandemie alleen maar erger geworden. Doordat de scholen lang gesloten waren en het voor veel kinderen niet mogelijk was om onderwijs op afstand te volgen, zijn de leerachterstanden enorm toegenomen.

Een meisje met een roze rugtas loopt over straat.

Alle kinderen in het Compassion-project krijgen basisonderwijs en de kans om een beroepsopleiding of universitaire studie te volgen.

Kinderarbeid en slavernij

Drie kinderen zitten op de grond stenen te hakken.

Wereldwijd zijn naar schatting 160 miljoen kinderen betrokken bij kinderarbeid. In de armste landen ter wereld is volgens cijfers van Unicef 1 op de 5 kinderen betrokken bij kinderarbeid. Ze zijn te jong om te werken en doen vaak werk dat schadelijk is voor hun ontwikkeling en gezondheid.

De landbouwsector is verantwoordelijk voor 70 procent van de kinderen in kinderarbeid (112 miljoen), gevolgd door 20 procent in de dienstensector (31,4 miljoen) en 10 procent in de industrie (16,5 miljoen). Ruim een derde van de kinderen die moeten werken, gaan niet meer naar school. Naar schatting worden 2 miljoen kinderen ieder jaar uitgebuit in de seksindustrie.

Door de ondersteuning van een sponsor ontstaat er meer financiële stabiliteit in een gezin, waardoor kinderarbeid niet langer nodig is. Ook krijgen ouders voorlichting over belangrijke onderwerpen, zoals de gevolgen van kinderarbeid en kinderrechten.

Kindhuwelijken en besnijdenis

In sommige culturen zijn kindhuwelijken heel normaal. Jaarlijks trouwen er 12 miljoen meisjes onder de 18. Dat zijn bijna 33.000 huwelijken per dag. In West- en Centraal-Afrika trouwen 4 op de 10 meisjes voor hun achttiende verjaardag. In Zuid-Azië is dit 3 op de 10. Deze meisjes gaan niet meer naar school en worden meestal op hele jonge leeftijd moeder.

Meer dan 230 miljoen meisjes en vrouwen hebben een vorm van vrouwenbesnijdenis (VGV) ondergaan. Zij wonen in 31 verschillende landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Vrouwenbesnijdenis vindt meestal plaats bij meisjes in de leeftijd van 0 tot 15 jaar.

Een meisje in traditionele kleding houdt een doorzichtige sluier boven haar hoofd.

Compassion-medewerkers zetten alles op alles om meisjes te beschermen tegen vrouwenbesnijdenis, onder meer met goede voorlichting en door in te grijpen waar dat kan. Een kind uithuwelijken wordt door onze financiële hulp minder urgent. Ook praten projectmedewerkers met ouders over de negatieve gevolgen van kindhuwelijken.

Kinderen en (huiselijk) geweld

Een meisje in een donkere kamer kijkt uit het raam.

Het is een gegeven dat kinderen in extreme armoede vaak in aanraking komen met (huiselijk) geweld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft jaarlijks 1 op de 2 kinderen tussen 2 en 17 jaar te maken met een vorm van geweld. Bijna 300 miljoen kinderen tussen de 2 en 4 jaar zijn slachtoffer van geweld, vaak veroorzaakt door hun ouders/verzorgers. 88 procent van alle landen heeft wetten tegen kindermishandeling, maar die worden slechts in 47 procent van die landen gehandhaafd. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat wereldwijd 1 op de 8 kinderen onder de 18 jaar slachtoffer is van seksueel misbruik.

Wanneer projectmedewerkers ontdekken dat een kind misbruikt wordt, in welke vorm dan ook, doen ze er alles aan om dit te stoppen, het kind in veiligheid te brengen of zelfs juridische stappen te ondernemen.

Sterftecijfers kinderen (onder de 5 jaar)

In 2022 stierven er wereldwijd 4,9 miljoen kinderen onder de 5 jaar. Bijna de helft van deze kinderen overleed in de eerste maand na de geboorte.

De belangrijkste oorzaken voor kindersterfte onder 5 jaar wereldwijd blijven: infectieziektes, zoals longontsteking, diarree en malaria, samen met vroeggeboorte en complicaties bij de bevalling. Ook het gebrek aan schoon drinkwater en onvoldoende voeding spelen een belangrijke rol.

Een jongetje ligt te slapen op een zak op de grond.

In het Moeder- en babyprogramma vult Compassion aan wat ontbreekt in de eerste duizend dagen van een kind: voeding, medische zorg en kennis over opvoeden.

Kinderen en oorlog

Een vrouwelijke soldaat kijkt uit het raam.

Kinderen die betrokken zijn bij oorlogssituaties zijn kindsoldaten, kinderen die werken als ‘dragers’ of meisjes die ingezet worden als ‘soldatenvrouwen’.

Er zijn elk jaar duizenden kinderen betrokken bij de oorlogsindustrie, vaak al vanaf dat ze heel jong zijn. Veel kinderen lopen ernstige geestelijke en lichamelijke trauma’s op. Wereldwijd leven 230 miljoen kinderen in oorlogsgebieden.

Compassion kiest ervoor om te werken in stabiele gebieden (waar geen oorlog is) om de langetermijnvisie te kunnen verwezenlijken. Compassion helpt, maar maakt zich ook graag overbodig. Indien een lokale kerk zelfstandig steun kan bieden aan haar directe omgeving, trekt Compassion weer verder naar andere gebieden.

Bronnen: World Bank, Verenigde Naties, Unicef.