Eerder dan verwacht

Een groot deel van de sponsorkinderen doorloopt het hele Compassionprogramma. Toch komt het voor dat een kind eerder stopt. Dit gebeurt dan meestal wanneer een kind tussen de 12-16 jaar oud is. Als kinderen vanaf jonge leeftijd in het Compassion-project zijn opgenomen, hebben zij rond hun 14e naar Nederlandse begrippen ‘de middelbare schoolleeftijd’ bereikt, met een taal- en rekenvaardigheid op het niveau van groep 8. Stoppen met het project betekent niet altijd dat het kind ook stopt met school en niet meer verder leert, deze kans is alleen wel groot.

Verschillende redenen

De kinderen bereiken een leeftijd waarop ze steeds vaker zelf keuzes maken. De beslissing om te stoppen kan dus zowel van de ouders als van de tieners zelf komen. De reden om het project te verlaten kan zowel cultureel als gezin gerelateerd zijn. Soms besluiten ouders om hun zoon of dochter uit het project te halen. Het is volgens hen dan noodzakelijk dat het kind thuis helpt in de zorg voor het gezin of met het verdienen van noodzakelijk extra inkomen.

Voor sommige kinderen (of hun ouders) is vroeg trouwen ook een reden om het project te verlaten. Ondanks dat ze op het project horen dat vroeg trouwen niet per se de beste optie is. Bij meisjes wordt naar school gaan dan meestal vervangen door huishoudelijke taken. Ze leren niet om zelfvoorzienend te zijn en worden vaak jong moeder. Hun ontwikkeling stagneert dan. Wanneer dit dreigt te gebeuren, proberen we het altijd te bespreken en het kind en de ouders op andere gedachten te brengen.

Man met blauwe ruitjesbloes zit met een tiener in grijze polo op een muurtje

Andere kinderen verlaten het project om met de kennis die ze hebben aan het werk te gaan en geld te verdienen voor de familie. Ook in deze gevallen gaan we met het gezin in gesprek omdat ons advies is om het programma te blijven volgen. Als met wat extra hulp een kind toch in het project kan blijven, zullen we dit waar mogelijk geven. Wanneer een tiener zelf besluit eerder weg te gaan, proberen we hem of haar te motiveren om toch te blijven komen.

Een kind kan nog een hele goede reden hebben om het project te verlaten. Dat is zo wanneer de leefsituatie van het gezin zodanig verbeterd is, dat de hulp van Compassion niet langer nodig is. Het kind leeft niet langer in extreme armoede. Mooi is dat er dan een plekje vrij komt voor een ander kind dat kan ontdekken wat zijn droom is.

Alle beetjes helpen

In sommige gevallen is het verdrietig als je sponsorkind vroegtijdig het project verlaat. Je wilt immers de beste hulp en ontwikkeling voor hem of haar. Als jouw sponsorkind vroegtijdig het project verlaat, is het goed om te beseffen dat de maanden of jaren sponsoring echt verschil hebben gemaakt in zijn of haar leven. Jouw hulp is van invloed op de toekomst van het kind. De brieven die je stuurde en aanmoediging die je gaf, hebben een positieve impact. Vaak voor de rest van hun leven.

Vrouw met oranje hoofddoek, rode bloes en wit/gele rok loopt hand in hand met meisje in oranje jurk over rode zandweg in Uganda

Het Compassion-programma

In het Compassion-project volgen kinderen van verschillende leeftijden aan hun levensfase aangepaste lessen. Na het succesvol doorlopen van het hele programma is een sponsorkind:

  • voorbereid om verstandige keuzes te kunnen maken voor de eigen hygiëne en gezondheid;
  • gemotiveerd om en voorzien van de juiste vaardigheden om zelfvoorzienend te kunnen leven;
  • voorbereid om goed om te kunnen gaan met anderen en gezonde relaties op kunnen bouwen;
  • in aanraking gekomen met het Evangelie en heeft hij of zij de mogelijkheid gehad om Jezus te leren kennen en een keuze voor hem te maken.