Wereldwijd leven er meer dan 700 miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij moeten met hun gezin rond zien te komen van minder dan $ 2,15 per dag. Bijna de helft van hen is kind. Compassion helpt via ruim 8.700 kerken in 29 landen kinderen en hun families die in extreme armoede leven.

Lange termijn

Voordat Compassion in een land gaat werken, zijn er twee belangrijke voorwaarden. Het eerste criterium is dat er sprake is van extreme armoede: een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens van $ 2,15. Daarnaast is het van belang dat er een stabiele situatie is in een land. Waarom? Compassion verbindt zich altijd langdurig aan een land. We willen investeren in de ontwikkeling van kinderen voor de lange termijn. Gemiddeld rondt een kind het project af tussen de leeftijd van 18 en 22 jaar. Wanneer een land vanaf de start onveilig is, kan Compassion haar werk niet goed doen.

Zo leeft de meerderheid van de bevolking in landen als Turkije en Oekraïne niet onder de armoedegrens. Voor Compassion een reden om hier niet actief te worden. In Syrië is extreme armoede daarentegen een groot probleem. Maar doordat het land erg onveilig is, kan Compassion er geen projecten opstarten. Gelukkig zijn er andere organisaties die hulp bieden in deze gebieden. Hulporganisaties waarbij succesvol hulp bieden minder of niet afhankelijk is van achttien tot twintig jaar stabiliteit in een land.

Kinderen rennen voor de kerk met hun Bijbel in de hand.

Hulp bij rampen

Regelmatig komen er wel rampen voor in landen waar Compassion zich al gevestigd heeft. Denk bijvoorbeeld aan natuurgeweld, zoals overstromingen of aardbevingen. Maar ook politieke onrust of onveiligheid, zoals bijvoorbeeld in Ethiopië. Omdat we er al zitten en de omgeving kennen, zijn we in staat om noodhulp te bieden via de lokale kerk. Onze medewerkers zijn direct ter plaatse en zien waar de hulp het hardst nodig is.

Bijvoorbeeld tijdens de aardbeving in Haïti in 2021. De lokale kerken kwamen direct in actie, waardoor er meteen hulp geboden kon worden aan getroffen gezinnen. Deze hulp betaalt Compassion uit ondersteunende fondsen. Zo kregen mensen voedsel, geld en tijdelijke huisvesting. Hierbij is weer gekeken naar de lange termijn. Haïti is een land waar vaker aardbevingen en orkanen voorkomen. Daarom zijn er huizen gebouwd met een sterke fundering, met oog op rampen in de toekomst.