ANBI gegevens Compassion Nederland


Gegevens
Stichting Compassion Nederland is een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij:

Stichting Compassion Nederland
RSIN: 804560316

Telefoon: +31 (0)55 5994422
E-mail: info@compassion.nl

Bezoekadres:
Zwaansprengweg 20
7332 BE Apeldoorn (route)          

Postadres: (ook voor brieven aan je sponsorkind)
Postbus 1340
7301 BN Apeldoorn

Missie
Onze missie is het bevrijden van kinderen van armoede in Jezus' naam.

Doelstelling
Compassion wil gehoor geven aan de Grote Opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de mogelijkheid te geven om als verantwoordelijke christenen volwassen te worden.

Actueel beleidsplan
Bekijk hier onze meerjarenstrategie.

Verslaglegging

Bekijk hier ons meest recente jaarverslag.

Raad van Toezicht
Bekijk hier de samenstelling van onze Raad van Toezicht.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning.

Beloningsbeleid directie en medewerkers
In hoofdstuk 5.3 van het jaarverslag is hierover meer informatie te vinden. De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd.