De situatie op de Filipijnen

De Filippijnen bevinden zich in fase 3 van het COVID-19-plan van de regering, dat naar verwachting tot maart 2021 zal duren. Op 27 oktober werden 1.524 besmettingen gemeld en 14 nieuwe sterfgevallen, waardoor het totaal aantal besmettingen uitkomt op 373.144 en 7.053 doden. Steeds meer bedrijven heropenen zijn en mensen mogen hun huis verlaten, zolang ze zich houden aan de gezondheidsprotocollen. De gezondheidszorg staat nog steeds onder druk door de gevolgen van de pandemie en de overheid heeft toestemming gegeven om 10.000 extra medisch personeel aan te nemen, om zo de druk te verlagen. Veel mensen zijn hun baan verloren, omdat ze als dagloners geen werk konden vinden tijdens de lockdown. Sommige ouders zijn tot wanhoop gedreven en zien geen andere uitweg dan hun kinderen te laten werken in de cyberseksindustrie. Ze zien dit als enige manier om hun gezin van inkomen te voorzien. Het aantal online seksuele uitbuitingsmisdrijven op de Filippijnen is sinds de lockdown verdrievoudigd.

Wat we nu doen op de Filipijnen

Compassion-projecten zijn gesloten voor groepsactiviteiten, maar in sommige districten komen jongeren on groepen van 5 tot 10 samen, met in achtneming van de richtlijnen. Projectmedewerkers blijven gezinnen ondersteuning en er zijn inmiddels ruim 635.107 voedselpakketten en meer dan 361.187 hygiënekits verspreid onder kwetsbare gezinnen. Verder hebben 46.458 mensen medische ondersteuning gekregen. Een aantal projecten hebben alternatieve lesmethoden bij gezinnen thuisbezorgd, zodat de kinderen thuis verder kunnen leren. 

De projectmedewerkers bezoeken de kinderen waar mogelijk thuis en zijn extra alert om te voorkomen dat kinderen in misbruiksituaties terechtkomen. In geval van misbruik grijpen ze direct in. Ze bieden hulp en begeleiding en maken melding bij de lokale autoriteiten.

Update 23 november

 

Wat kun jij doen?
Als je een kind sponsort, bescherm je het tegen honger, misbruik en uitbuiting. Je geeft structurele hulp via een lokale kerk. Jouw sponsorkind wordt op alle gebieden van zijn of haar leven geholpen: fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief en geestelijk.

Sponsor een kind op de Filipijnen


Videoboodschap uit de Filipijnen

De impact van COVID-19

 

Hoe gaat het...


... op de projecten?
Momenteel zijn alle Compassionprojecten op de Filipijnen gesloten. Personeelsleden hebben regelmatig contact met de sponsorkinderen en hun gezinnen. Wanneer het mogelijk is, worden de kinderen thuis bezocht. Inmiddels zijn er meer dan 470.000 voedselpakketten en 248.000 hygiënekits uitgedeeld aan kinderen en hun families.

... met de brieven?
Op dit moment worden er geen brieven bezorgd bij de kinderen op de Filipijnen. Zodra de kinderen weer naar het project kunnen, ontvangen ze de brieven die in de tussentijd zijn geschreven. Bemoedig je sponsorkind gerust met een mooie brief!

... met de giften?
Giften worden met een vertraging overgedragen aan de sponsorkinderen en hun families. Gezinnen besteden de gift aan datgene waar op dat moment het meest behoefte aan is, dit kan ook voedsel zijn, maar ook het betalen van de huur bijvoorbeeld.