Maatregelen

In alle landen heeft de overheid ingegrepen met maatregelen vergelijkbaar met Nederland en in de meeste gevallen eerder dan in Nederland. Zowel in Zuid-Amerika, als in Afrika en Azië gelden maatregelen als: scholen en winkels zijn dicht, kerkdiensten en evenementen afgelast, mensen werken thuis waar het kan, reizigers moeten in quarantaine en het openbaar vervoer is heel beperkt. Groepen mogen niet meer samenkomen en dat betekent dat in veel landen de Compassion-projecten voor groepsactiviteiten zijn gesloten of helemaal dicht zijn en dat de lokale kerken die verbonden zijn aan de projecten geen diensten meer mogen houden.

Consequenties kinderen

Dat betekent dat de kinderen thuis zijn, op een plek waar anderhalve meter afstand houden vaak veel moeilijker is dan in onze huizen. Veel ouders hebben inmiddels geen werk meer. De meesten van hen zijn dagloner en veel fabrieken en werkplaatsen zijn inmiddels gesloten. Terwijl men in veel landen maar beperkt op straat mag zijn, zijn deze mensen gedwongen op zoek te gaan naar eten. Zonder inkomen zullen ze toch hun gezinnen moeten onderhouden. Voorzien in primaire levensbehoefte is nu van een nog groter belang. En dan hebben we het natuurlijk nog helemaal niet over het online volgen van een kerkdienst om samen te bidden en bemoedigd te worden. Een luxe die in onze veldlanden vrijwel niet aanwezig is.

Hulp aan sponsorkinderen

Als medewerkers van het nationale Compassion-kantoor thuis kunnen werken dan doen ze wat ze kunnen. Ook projectmedewerkers gaan zoveel mogelijk door met 1-op-1 begeleiding in de vorm van huisbezoeken zolang dat kan en mag. Daarbij heeft de hulp aan de sponsorkinderen en gezinnen absolute voorrang op administratieve processen, zoals het vertalen en doorsturen van brieven van de kinderen en sponsors of het maken en versturen van de nieuwe kindfoto’s en terugkoppeling van waar giften aan zijn besteed. Maar dat verschilt ook wel per land, omdat er soms niet hoeft te worden vertaald en de kinderen wat ouder zijn en zonder hulp van het project een brief kunnen schrijven. Of als in landen de digitale infrastructuur op niveau is en het thuiswerken redelijk gaat.

Kinderen beschermen

Grote aandacht is er voor het thema child protection. De meest kwetsbare kinderen, die in een onveilige buurt wonen of te maken hebben met huiselijk geweld en misbruik, worden zo goed als het ook in deze situatie mogelijk is, gemonitord en geholpen. Doordat de stress in veel gezinnen is toegenomen is dit van groot belang. Veel ouders zijn op dit moment hun werk kwijt en hebben nog meer zorgen om hun inkomen. Stress zorgt ervoor dat je als ouder dingen doet die niet oké zijn. Zoals gezegd proberen projectmedewerkers zolang mogelijk op huisbezoek te gaan. Als dat niet mogelijk is, is er zoveel mogelijk contact met het sponsorkind via de telefoon.

Preventieve scholing

Doordat men in de landen waar we werken bekend is met het besmettingsgevaar en de impact van virussen en er al in februari landelijke aandacht was, hebben veel landen de laatste weken voor de strenge maatregelen nog veel preventieve scholing aan de kinderen en de gezinnen kunnen geven over het virus en het belang van hygiëne en sociale afstand.

Extra hulp

Ook diverse overheden zijn zich van deze kwetsbare groep bewust en komen met aanvullende maatregelen waardoor het werken met kwetsbare groepen van de bevolking, zoals sponsorkinderen en hun families, mogelijk blijft en relatief veilig kan. In Nederland zou een Compassion-medewerker een vitaal beroep hebben. Daar waar de projectmedewerkers mogelijkheden zien, zorgen ze voor voedsel- en hygiënepakketten waar die het meest nodig zijn. Precy Torreon is directeur van een Compassion-project in Cebu, de Filipijnen. Zij vertelt: “We zijn dankbaar dat God voorziet. Tijdens deze crisis is het fijn dat we de gezinnen van de sponsorkinderen kunnen ondersteunen met voedsel en vitamines. Het is voor de sluiting van het project nog gelukt om 488 gezinnen van sponsorkinderen 6,5 kilo rijst te geven en om 529 kinderen vitamines te geven. We bidden voor jullie en vragen om gebed voor alle sponsorkinderen en hun gezinnen wereldwijd.”