De situatie in Bangladesh

Het COVID-19-gerelateerde dodental in Bangladesh bedroeg in de eerste week van november meer dan 6.000. Hoewel er bezorgdheid bestaat over een mogelijke tweede golf COVID-19 tijdens de winter, kondigde de regering op 2 november aan dat ze geen lockdowns of bewegingsbeperkingen overweegt buiten handhaving van de bestaande gezondheids- en veiligheidsprotocollen. Het land heeft ook te maken met de gevolgen van de ergste overstroming in tien jaar, waardoor een half miljoen mensen dakloos werden. Autoriteiten meldden duizenden gevallen van door water overgedragen ziekten, waaronder diarree en huidziekten, in de overstroomde kuststreek. De helft van de bevolking leeft nu voedselonzekerheid, wat betekent dat ze geen constante toegang hebben tot voldoende veilig en voedzaam voedsel om gezond te leven.

Wat we nu doen in Bangladesh

Alle activiteiten van de Compassion-projecten blijven in de wacht staan. Medewerkers van Compassion Bangladesh en lokale partnerkerken hebben 189.115 voedselpakketten en 189.673 hygiënekits naar de  gezinnen kunnen sturen. Daarnaast hebben ze medische ondersteuning geboden aan 3.419 mensen. Ze melden dat veel gezinnen geen bron van inkomsten hebben, dus verstrekken ze de nodige middelen om dagelijkse benodigdheden te kopen. Ze onderhouden ook regelmatig contact met kinderen en verzorgers via telefoongesprekken.

Update 23 november

De impact van COVID-19

 

Hoe gaat het...


... op de projecten?
Momenteel zijn alle Compassionprojecten in Bangladesh gesloten. Medewerkers zijn bezig om online lessen te ontwikkelen. Verder blijven de medewerkers in nauw contact met de sponsorkinderen en als het mogelijk is bezoeken ze de kinderen thuis, met inachtneming van de richtlijnen. Inmiddels zijn er meer dan 70.000 voedselpakketten en hygiënekits uitgedeeld aan kinderen en hun families.

... met de brieven?
Op dit moment worden er geen brieven bezorgd bij de kinderen in Bangladesh. Zodra de kinderen weer naar het project kunnen, ontvangen ze de brieven die in de tussentijd zijn geschreven. Bemoedig je sponsorkind gerust met een mooie brief!

... met de giften?
Giften worden met een vertraging overgedragen aan de sponsorkinderen en hun families. Gezinnen besteden de gift aan datgene waar op dat moment het meest behoefte aan is, dit kan ook voedsel zijn, maar ook het betalen van de huur bijvoorbeeld.

Hoe kan ik helpen?


Bidden
Je kan de sponsorkinderen en hun families steunen door voor hen te bidden. 

Brief schrijven
Je kan een brief of kaart aan je sponsorkind schrijven en om hem/haar te bemoedigen. Dit kan via MyCompassion, je eigen Compassion-omgeving. 

Kind- of familiegift geven
Je kan je sponsorkind en zijn/haar familie ondersteunen door een kind- of familiegift te geven. In tijden van COVID betekent dit dat een kindgift wordt besteed aan het kopen van voedsel bijvoorbeeld. 

Zoek een sponsor voor een kind
Je kan een sponsor zoeken voor een kind door het profiel van het sponsorkind te delen op je eigen social media kanalen bijvoorbeeld. Daarnaast kan je ook vrienden en familie vragen om een kind te sponsoren. 

Sponsor een kind in Bangladesh