Ratna is geboren op het platteland van Bangladesh en heeft vier broertjes en zusjes. Haar vader maakt als enige kostwinner lange, zware werkdagen in een steenoven. In goede tijden verdient hij omgerekend € 5,30 per dag, in slechte tijden komen ze nauwelijks rond. Ratna is niet het enige meisje dat jong wordt uitgehuwelijkt: uit onderzoek blijkt dat maar liefst 22 procent van de Bengalese meisjes al getrouwd is op hun 15de. Hiermee heeft Bangladesh het op vier-na-hoogste aantal aan kindhuwelijken van de wereld.

Grote gevolgen

Die bewuste ochtend in maart kiest Ratna ervoor om niet naar school te gaan, maar rent ze naar het Compassion-project van haar kerk. In de armen van Hanna huilt ze uit: “Red mij alsjeblieft! Ik wil niet trouwen!” Hanna is de maatschappelijk werkster van het project en samen met project-directeur Albert besluit ze om met de ouders van Ratna te gaan praten. De voorbereidingen voor die avond zijn al in volle gang. “Waarom willen jullie dat jullie dochter zo jong trouwt?” vraagt Albert aan Ratna’s ouders. “We zijn arm en wanneer zij ouder wordt, is het lastiger om haar te laten trouwen. Dan kunnen we de prijs van de schoonfamilie niet meer betalen.” Drie uur lang proberen Albert en Hanna de ouders ervan te overtuigen dat een kindhuwelijk grote, schadelijke gevolgen heeft voor Ratna. Maar haar ouders zijn vastbesloten: die avond moet ze trouwen.

Ratna met haar ouders en een van haar broertjes

Financiële zekerheid

Hoewel het uithuwelijken van kinderen in Bangladesh wettelijk verboden is, wordt het door de gemeenschap volledig geaccepteerd. Je kind aanbieden in ruil voor een bruidsschat, lijkt soms de enige oplossing om financieel wat zekerheid te creëren voor je gezin en stiekem is het ook nog sociaal wenselijk. Ratna’s ouders lieten Albert en Hanna geen andere keuze dan de hulp van een anti-kindhuwelijk advocaat in te roepen. Shahnaz. Uiteindelijk wees zij Ratna’s ouders op de regelgeving en wist zij hen ervan te overtuigen een overeenstemming te tekenen waarin zij beloven Ratna nooit te dwingen tot een huwelijk. Doen ze dit toch dan zijn ze strafbaar.

Albert: “Het is goed dat de gemeenschap opnieuw gezien heeft dat de overheid, maar vooral ook de kerk het uithuwelijken van kinderen niet toestaat. Fijn dat ook de ouders van Ratna meer inzicht hebben gekregen in het verwoestende effect wat dit op hun dochter had kunnen hebben.” Op die dag in maart stond Ratna op voor haar vrijheid. Ze stond op voor educatie, haar manier van leven en – misschien wel zonder het zelf door te hebben – voor haar kindzijn. Vandaag de dag is Ratna een symbool van hoop voor alle jonge meisjes uit haar dorp. Voor alle meisjes uit Bangladesh. Misschien wel voor alle kinderen van de wereld die te vroeg moeten trouwen.

Vanavond is Ratna niet de bruid…

***

Kinderen in extreme armoede zijn kwetsbaar. Zij worden vaak dagelijks geconfronteerd met geweld, misbruik en verwaarlozing. Financieel in het nauw gedreven, maken ouders ongezonde keuzes voor hun kinderen. Zij raken verstrikt in kinderarbeid, slavernij, de seksindustrie of worden jong uitgehuwelijkt.