Waarom werken we in Bangladesh

Bangladesh behoort tot de armste landen van de wereld. Bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Bangladesh heeft een bijzonder landschap, waarin rivieren het beeld bepalen. Het nadeel van deze natuurpracht is dat elk jaar een derde van het land overstroomt door de moesson. De veelvuldige overstromingen van de verschillende rivieren brengt veel moeilijkheden met zich mee. Soms worden hele nederzettingen weggevaagd. Ook het onderhouden van een goede verbinding met grote delen van het land is hierdoor een uitdaging. Daarnaast kent het land orkanen met windsnelheden van 150 km per uur.


Door dit natuurgeweld worden elk jaar duizenden mensen dakloos. Omdat het land dichtbevolkt is, geeft dit problemen voor hygiëne en schoon drinkwater. Veel mensen overlijden dan ook aan ziekten die eenvoudig te voorkomen zijn.

 

Bangladesh

Nederland

Populatie

159,4 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 71
Vrouwen: 75

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

30,5 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

13.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

86,9%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

60%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 24,4%
Vrouwen: 30,1%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

24,3%

-


 

Wat doen we in Bangladesh

Sinds 2003 werkt Compassion in Bangladesh. Momenteel zijn er 37.671 kinderen die deelnemen aan projecten. In totaal heeft Compassion er 170 projecten.

In Bangladesh is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd zoals rijst, lentils (bonen), groente, vis, eieren, vlees of aardappels. Daarnaast krijgen zij nog fruit en melk.

Verder kunnen de kinderen deelnemen aan extra activiteiten zoals kamp, sportwedstrijden, zang- en dansles, kunstlessen en allerlei quizen. Voor de ouders organiseert Compassion workshops over o.a. hygiëne, gelijkheid tussen jongens en meisjes. Tijdens huisbezoeken leren de sociaal werker en de projectmedewerkers de ouders extra vaardigheden. 

Compassion in Bangladesh in tijden van COVID-19
Wil je meer weten over hoe Compassion werkt in Bangladesh in tijden van COVID-19? Lees meer op de extra pagina.