Compassion bevrijdt kinderen van armoede in El Salvador


 

El Salvador

Nederland

Populatie

6,1 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 71
Vrouwen: 78

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

17,3 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

24.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

93,8%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

75%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 10,6%
Vrouwen:13,8%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

34,9%

-


El Salvador laat zich vanuit het Spaans vertalen naar 'de verlosser', waarmee op Jezus Christus gedoeld wordt.  Ondanks deze bijzondere naam is het land door de jaren heen ernstig verwoest door een burgeroorlog, bendes en verschillende natuurrampen. El Salvador kent een bijzonder landschap met een reeks vulkanen, warmwaterbronnen en geisers. Het land is alleen vanuit de geschiedenis ongelijk verdeeld, wat veel spanningen (heeft) opgeleverd. De sociale ongelijkheid en de vrees voor aardbevingen kenmerkt nog altijd het dagelijks leven van de meeste Salvadorianen. 

Bevolking
In El Salvador wonen ruim 6,1 miljoen mensen. Het land is het dichtstbevolkt van de regio. De bevolking bestaat voor negentig procent uit 'mestiezen', mensen met een mengeling van Spaans en indiaans bloed. De overige tien procent bestaat uit indianenstammen en blanken. Spaans is de officiële taal in het land, maar het Salvadoraanse gebruik van deze taal wordt ook wel Caliche genoemd. De indianentalen zijn slechts van lokale betekenis.

Geschiedenis
El Salvador werd in 1524 door Spanje veroverd en was onder het Spaanse bewind een deel van Guatemala. Toen Midden-Amerika zich in 1821 losmaakte van Spanje, werd El Salvador een republiek. Het land werd geregeerd door de conservatieve elite van grootgrondbezitters en handelaren. In 1931 werd hun macht bedreigd door de massale boerenopstanden, maar deze werden op bloedige wijze onderdrukt. In 1969 kwam het tot een gewapend conflict met buurland Honduras. Dit conflict bleef voortslepen tot 1992 toen het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een uitspraak deed over de landsgrenzen.

Armoede
El Salvador is de sociale ongelijkheid tussen grootgrondbezitters versus kleine boeren nog niet te boven gekomen. Het grondbezit is van oudsher zeer ongelijk verdeeld. Minder dan een half procent van de bevolking bezat in de jaren zeventig zo'n veertig procent van de landbouwgrond. Tijdens het conflict met Honduras en de aanhoudende armoede zijn veel Salvadorianen het land ontvlucht, op weg naar Amerika. Eenmaal daar bleek er geen werk te zijn en vervielen grote groepen Salvadorianen in het creëren van bendes. Amerika stuurden veel van deze bendeleden terug naar El Salvador, waar zij hun bloedige praktijken voortzetten. In de jaren negentig was San Salvador de gevaarlijkste stad van het westelijk halfrond. Nu nog steeds worden delen van San Salvador door bendes beheerst.

Kinderen
Kinderen hebben in El Salvador voortdurend te kampen met ziekten. Een groot probleem op het platteland is malaria. Ziekten die ontstaan door het gebruik van vervuild water is één van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte. Diarree, longontsteking en andere ademhalingsziektes zoals bronchitis en astma waren de afgelopen twee decennia de grootste doodsoorzaken. Vanwege de bittere armoede worden kinderen veelal gedwongen op jonge leeftijd te gaan werken. Veel kinderen van tien jaar, of zelfs jonger, werken al. Landeigenaren hebben liever ongeschoolde arbeiders en kinderen, omdat ze goedkoop zijn. Daarnaast is er een enorm gebrek aan onderwijskrachten om deze kinderen te onderwijzen.


Religie
In El Salvador is de rooms-katholieke kerk het grootst. Een kleine vijftig procent van de bevolking noemt zichzelf katholiek. Dit aantal slinkt snel, doordat veel mensen protestant worden. Ongeveer 33 procent van de bevolking is tegenwoordig evangelisch-protestants.

Compassion in El Salvador
Sinds 1977 werkt Compassion in El Salvador. Momenteel nemen er 59.256 kinderen deel aan projecten. In totaal heeft Compassion er 269 projecten. In 2009 is het Child Survival Programma gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen om te overleven.

In El Salvador is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

3 uur per dag, 3 dagen in de week

6-8 jaar

3 uur per dag, 3 dagen in de week

9-11 jaar

3 uur per dag, 3 dagen in de week

12-14 jaar

2 uur per dag, 2 dagen in de week

15-18 jaar

4 uur per dag, 1 dag in de week


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd zoals brood, tortilla, kip of vlees met boterhammen, soep, rijstepap, pupusa (El Salvadoriaans gevuld brood, eieren, etc). Daarnaast krijgen ze een snack (bijvoorbeeld fruit). 

Verder kunnen de kinderen deelnemen aan activiteiten zoals computertraining, naailes, kookles, gevogelte fokken, vissen, landbouwlessen en Engelse les En de kinderen kunnen terecht voor aanvullende lessen en hulp bij het schoolwerk. Voor de ouders organiseert Compassion allerlei lessen waar zij verschillende vaardigheden kunnen leren. Ook helpen veel ouders op de projecten mee bij het bereiden van het voedsel voor de kinderen.

 

 

Sponsor een kind in El Salvador