Met heel ons hart geloven we dat de kerk er toe doet. God zelf heeft de kerk ingesteld om Zijn koninkrijk te weerspiegelen en Zijn grote liefde bekend te maken aan een wereld die Hem niet kent.

Hierin is Jezus ons grote voorbeeld. Hij reikte uit om de geestelijke, emotionele en lichamelijke honger te stillen van hen die afgewezen, gebroken, verlaten en verloren waren. In Zijn voetspoor vindt de kerk haar roeping: Gods onvoorwaardelijke liefde door hoop, verzoening, gerechtigheid en vrede te brengen aan hen die dat niet kennen. Zoals Jezus Zijn leven uit liefde gaf, zo mag de kerk van ‘gewone’ mensen, de handen en voeten van Jezus zijn.

Daarom werken wij exclusief in partnerschap met kerken in ontwikkelingslanden om kinderen te bevrijden van armoede. Om hun hart voor kinderen en hun kennis en ervaring met armoede in hun directe omgeving te verbinden aan een kindontwikkelingsprogramma dat blijvende en duurzame impact heeft op de hele gemeenschap. En daarom werken we onvermoeid met de kerken in Nederland om hun missie, Gods missie, samen vorm te geven en duurzame impact te hebben in het leven van een kind, een gezin, kerk en gemeenschap.

Samen zijn we sterker dan armoede.

Pastor Conard in Uganda

9-jarige Deborah

Project-‘mama’ Lilly


“Compassion brings realism to our Christianity, that its not only about being blessed but to be a blessing to others and to be able to do it practically, by empowering children and through them their communities.”

Pastor Farai Maphosa, RCCN Amazing Grace Parish in Wageningen


 • Tiemen westerduin

  We nodigen uit

  De Bijbel vergelijkt de kerk met een bruid. Eens zal de kerk ‘trouwen’ met Jezus, de bruidegom. In onze tijd op aarde leven wij toe naar dit moment. Met de kerk werken we toe naar dit feest. Zo is Compassion een bruidsmeisje van de wereldkerk. Samen maken we het Koninkrijk hier op aarde zichtbaar, door de kerk te ondersteunen in haar missie. Dat is: het maken van discipelen. Mensen uitnodigen om Jezus als hun Heer toe te laten.

 • Jurrien ten Brinke

  God gaat aan het werk

  Jezus kwam ‘om aan de armen het goede nieuws te brengen, om gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen’. Jezus geeft zijn volgelingen de opdracht hem hierin na te volgen. Om het koninkrijk van God steeds zichtbaarder te maken. De kerk speelt hierin een cruciale rol. Samen met de kerk wil Compassion, als een ‘koninkrijksbeweging’, opstaan tegen armoede, onrecht en hopeloosheid.

 • De kerk mag schitteren

  Compassion werkt uitsluitend samen met lokale kerken in ontwikkelingslanden om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfbewuste en gezonde jongvolwassenen die als discipel van Jezus zich inzetten om met hun talenten hun omgeving te dienen. Ontdekken dat kerken mogen schitteren op hun eigen plek is God’s zegen zien. Die zegen willen we ook in Nederland delen als we kerken hier ondersteunen en toerusten om hun missie te vervullen.

We nodigen uit

De Bijbel vergelijkt de kerk met een bruid. Eens zal de kerk ‘trouwen’ met Jezus, de bruidegom. In onze tijd op aarde leven wij toe naar dit moment. Met de kerk werken we toe naar dit feest. Zo is Compassion een bruidsmeisje van de wereldkerk. Samen maken we het Koninkrijk hier op aarde zichtbaar, door de kerk te ondersteunen in haar missie. Dat is: het maken van discipelen. Mensen uitnodigen om Jezus als hun Heer toe te laten.

God gaat aan het werk

Jezus kwam ‘om aan de armen het goede nieuws te brengen, om gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen’. Jezus geeft zijn volgelingen de opdracht hem hierin na te volgen. Om het koninkrijk van God steeds zichtbaarder te maken. De kerk speelt hierin een cruciale rol. Samen met de kerk wil Compassion, als een ‘koninkrijksbeweging’, opstaan tegen armoede, onrecht en hopeloosheid.

De kerk mag schitteren

Compassion werkt uitsluitend samen met lokale kerken in ontwikkelingslanden om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfbewuste en gezonde jongvolwassenen die als discipel van Jezus zich inzetten om met hun talenten hun omgeving te dienen. Ontdekken dat kerken mogen schitteren op hun eigen plek is God’s zegen zien. Die zegen willen we ook in Nederland delen als we kerken hier ondersteunen en toerusten om hun missie te vervullen.

“Mooi om te zien hoe lokale kerk hier een verschil maakt: een geestelijke thuis is voor kinderen en hoe jongeren klaargestoomd worden voor een betere toekomst. Zoveel indrukken, zoveel gedachten en zoveel gevoelens, maar ook zoveel van Gods liefde.”

Koen Maeyens, directeur Evangelisch Jeugdverband Vlaanderen

Vanuit kerken voor kinderen en hun omgeving

 • Vanuit de lokale kerk

  Compassion werkt altijd samen met de lokale kerk. De lokale medewerkers kennen de omgeving, de mensen en de gevolgen van extreme armoede. Wanneer een kerk een Compassion-project start, maakt het daar Gods liefde tastbaar.

 • daar waar extreme armoede is

  Om voor langere tijd samen te kunnen werken vinden we stabiliteit en een bestaande concrete visie op kinderwerk belangrijke kwaliteiten in een lokale kerk. Vanuit die stabiliteit stichten deze kerken nieuwe kerken op andere plekken van extreme armoede, zoals sloppenwijken.

 • een baken van hoop

  Zo zijn de kerken in steeds meer gemeenschappen een baken van hoop. De kerken helpen hun gemeenschap ook met trainingen voor ouders, extra zorg voor de jeugd en hulp in de vorm van: medische zorg, voedsel en schoon drinkwater.

Vanuit de lokale kerk

Compassion werkt altijd samen met de lokale kerk. De lokale medewerkers kennen de omgeving, de mensen en de gevolgen van extreme armoede. Wanneer een kerk een Compassion-project start, maakt het daar Gods liefde tastbaar.

daar waar extreme armoede is

Om voor langere tijd samen te kunnen werken vinden we stabiliteit en een bestaande concrete visie op kinderwerk belangrijke kwaliteiten in een lokale kerk. Vanuit die stabiliteit stichten deze kerken nieuwe kerken op andere plekken van extreme armoede, zoals sloppenwijken.

een baken van hoop

Zo zijn de kerken in steeds meer gemeenschappen een baken van hoop. De kerken helpen hun gemeenschap ook met trainingen voor ouders, extra zorg voor de jeugd en hulp in de vorm van: medische zorg, voedsel en schoon drinkwater.

Samenwerken met de lokale kerk

Ontdek in deze video’s hoe Compassion samenwerkt met meer dan 8.000 kerken in ontwikkelingslanden

Zullen we samen de kerk zegenen?

Compassion geeft jouw kerk de mogelijkheid om de lokale kerk in ontwikkelingslanden te zegenen. Het ondersteunen van de op het kind gefocuste bediening staat hierin centraal.

We ontdekken samen wat het beste bij jullie past: het ondersteunen van de lokale kerk wereldwijd of in een specifiek land of regio. Hebben jullie als kerk hart voor een bepaald gebied waar Compassion actief is, dan onderzoeken we hoe jullie daar tot steun kunnen zijn.

Neem contact met ons op of nodig ons uit voor een bakje koffie.
Bellen kan ook: 055 599 44 22

Zo raak je met je kerk betrokken

Naast kindsponsoring heeft Compassion diverse fondsen waarvoor je een collecte kunt houden. Bijvoorbeeld voor noodhulp bij een ramp of zoals nu de wereldwijde COVID pandemie. Of voor kinderen die al wel deelnemen aan de projecten maar waarvoor we nog hard op zoek zijn naar een sponsor of onze activiteiten rondom kerkplanting en toerusting.

Download een powerpoint presentatie voor tijdens de collecte.

Meer weten?
Neem contact op met Arjen of Johanneke via e-mail of telefoon 055 599 44 22.

Voorgangers en sprekers met een hart voor het thema ‘armoede en gerechtigheid’ verzorgen graag een spreekbeurt in jouw kerk. Ons netwerk omvat sprekers voor verschillende doelgroepen. Ook bieden wij themadiensten aan.

Meer weten?
Neem contact op met Johanneke via e-mail of telefoon 055 599 44 22.

Een aantal christelijke artiesten hebben zich als ambassadeur verbonden aan de missie van Compassion. Het zijn zangers, zangeressen, muzikanten, kunstenaars en bands die zich willen inzetten voor kinderen in armoede en ons werk van dichtbij kennen. Ze verzorgen graag een optreden bij jou in de kerk.

Meer weten?
Neem contact op met onze collega Jonathan via e-mail of telefoon 055 599 44 22.

Een Compassion zondag is niet zomaar een dienst met aandacht voor het werk van Compassion. Het is een zondag waarin we de verbinding tussen je gemeente en Compassion vieren. Dat kan als start van onze samenwerking, maar vaak is het een (jaarlijks) terugkerend moment waarop aandacht is voor gerechtigheid en discipelschap. Vanuit ons hart voor kinderen in armoede geven we samen met je kerk een invulling aan deze dienst.

Meer weten?
Neem contact op met Arjen of Johanneke via e-mail of telefoon 055 599 44 22.

Veelgestelde vragen over ons werk

 • Wat is de missie van Compassion?

  De missie van Compassion is kinderen bevrijden van armoede in Jezus’ naam.

 • Waarom richt Compassion zich op de ontwikkeling van individuele kinderen en niet allereerst de gemeenschap?

  In de afgelopen 60 jaar heeft Compassion ruimschoots ervaring opgedaan in ontwikkelingswerk. Wij hebben verschillende methoden om de armoedecirkel te doorbreken toegepast om tot de volgende conclusie te komen: Een veranderd persoon heeft veel meer impact op zijn of haar omgeving dan iemand wiens leefomstandigheden alleen zijn veranderd.

  Het werkt!
  Gemeenschapsontwikkeling is belangrijk werk dat zich richt op deze externe omstandigheden en het is een belangrijke aanvulling op wat wij doen. Compassion richt zich echter op de individuele ontwikkeling van het kind. Uit onafhankelijk onderzoek*  blijkt dat deze aanpak succesvol is. Sponsorkinderen die een Compassion-project hebben doorlopen volgen langer onderwijs dan kinderen buiten de projecten. Zij hebben meer kans op goede banen en groeien vaker uit tot stabiele leiders en beïnvloeders in hun omgeving.

  * Onafhankelijk onderzoek door dr. Bruce Wydick, 2013

 • Moeten de kinderen christen zijn of worden om hulp te ontvangen?

  Nee, kinderen hoeven geen christen te zijn of te worden om hulp van Compassion te (blijven) ontvangen. Ongeacht hun religieuze achtergrond zijn zij welkom om deel te nemen aan het Compassion-project.

  Onze programma’s zijn wel christelijk en elk project is verbonden aan een lokale christelijke gemeente. Compassion wil dat ieder kind levend geloof in actie ziet, het Evangelie hoort en onderwezen wordt over wie Jezus Christus is. Maar geen enkel kind of gezin is verplicht om christen te worden. Het is en blijft een vrije keuze.

 • In welke landen werkt Compassion en waarom alleen daar?

  Compassion werkt in 25 ontwikkelingslanden in Afrika, Azië, Midden-Amerika en Latijns Amerika. Aangezien armoedebestrijding een kwestie van lange-termijnverbinding is, werken we alleen in landen waar de politieke situatie stabiel genoeg is om continuïteit te bieden aan de projecten. Daarnaast werkt Compassion ook uitsluitend via lokale kerken. Zij moeten een langdurige samenwerking kunnen garanderen. Door verschillende omstandigheden is dat niet altijd het geval.

 • Hoe selecteert Compassion kinderen voor de projecten?

  Lokale projectmedewerkers selecteren kinderen voor de projecten, en doen dat altijd in overleg met de ouders. Omdat we zoveel mogelijk gezinnen willen helpen, neemt Compassion meestal 1 kind uit een gezin op (maximaal 3). Het belangrijkste criterium is de mate van armoede waarin het kind leeft. Compassion helpt eerst degenen die het hardste hulp nodig hebben.

  Alleen kinderen tussen de 3 en 9 jaar kunnen voor het kindsponsorprogramma worden geselecteerd. Compassion maakt hierbij géén onderscheid in etniciteit of religie. Ieder kind is welkom. De meeste kinderen die in Compassion-projecten worden opgenomen, hebben op dat moment geen christelijke achtergrond.

 • Hoe besteedt Compassion haar giften?

  Giften die aan een specifiek doel worden gegeven, worden ook aan dat doel besteed. Losse, extra giften aan je sponsorkind, de familie en het project worden gebruikt voor het doel waarvoor je het geeft. Compassion Nederland heeft het CBF Keurmerk. Dat houdt o.a. in dat een organisatie maximaal 25% van donaties aan fondsenwerving mag besteden. In 2019 lag dat percentage bij Compassion op 5,6%. In ons jaarverslag lees je alles over onze bestedingen.Verhalen van hier en daar


Hoe het in Korea begon

Gebed van kinderen

De hel in een paradijs

Heb je een concrete vraag of wil je een keer een bakje koffie met een van onze relatiebeheerders doen? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.