Uw erfenis leeft door

Door een testament op te stellen bepaalt u zelf wat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt: laat u het na aan uw familie of vrienden en organisaties die u ondersteunt?

In uw testament legt u vast wie wat krijgt. Daarbij kunt u ook aan een goed doel geven. Volgens de wet hebben uw eventuele kinderen recht op een bepaald deel van de erfenis (de ‘legitieme portie’). Erfgenamen moeten belasting betalen over hun deel van uw nalatenschap. Een goed doel betaalt geen belasting. Alles wat u aan Compassion nalaat, komt dus ten goede aan ons werk.

Door na te laten aan Compassion, geeft u kinderen in extreme armoede een kans op een hoopvolle toekomst. Uw erfenis leeft door en maakt een onuitwisbaar verschil in hun leven.

Jan Groothuis

Meer informatie over doneren na uw overlijden

In onze brochure over nalatenschappen leest u hoe u aan Compassion kunt nalaten. De brochure over nalaten kunt u hier downloaden, of per post aanvragen via het onderstaande formulier.

Heeft u behoefte aan een gesprek over het werk van Compassion, neemt u dan gerust contact op met Jan Groothuis, jgroothuis@compassion.nl, 06 29 08 98 90

Meer informatie