De situatie in Burkina Faso

De actieve COVID-19 besmettingen zijn sinds half september aan het afnemen. Burkina Faso wordt geconfronteerd met wat hulporganisaties een drievoudige crisis noemen - COVID-19, wijdverbreide overstromingen en gewapend geweld. Toenemend geweld in het noorden van het land heeft geleid tot het sluiten van een aantal gezondheidscentra en ongeveer 1 miljoen mensen zijn ontheemd. Vooral voor zwangere vrouwen vormt dit een bedreiging omdat het niet mogelijk is om de nodige verloskundige hulp te krijgen. In Burkina Faso is het aantal mensen dat in acute voedselonzekerheid terechtkomt, verdrievoudigd in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Scholen en universiteiten blijven gesloten, maar de overheid neemt langzaam stappen om bepaalde examens door te laten gaan. Ook worden kerken en markten gefaseerd geopend. 

Wat we nu doen in Burkina Faso

Alle Compassion-activiteiten zijn opgeschort, maar de partnerkerken blijven focussen op de bescherming van kwetsbare kinderen en hun gezondheid en hebben daarom hun budgetten aangepast om dit te waarborgen. Projectmedewerkers hebben 464.933 voedselpakketten en meer dan 299.190 hygiënekits uitgedeeld aan gezinnen en op verschillende locaties handenwasgelegenheden opgezet. Ook is er medische ondersteuning gegeven aan 27.987 mensen. Het schrijven, vertalen en bezorgen van de brieven loopt vertraging op. Er worden nog steeds cadeaus verspreid maar wel met enige vertraging.

Update 23 november

Videoboodschap uit Burkina Faso


De Nederlandse vertaling kan in de afspeelbalk worden ingeschakeld via de button CC (Choose Captions).


In de video zijn de volgende personen aan het woord:
- Issaka – national director
- Harouna – partnership facilitator

De impact van COVID-19

Hoe gaat het...


... op de projecten?
Momenteel zijn alle Compassionprojecten in Burkina Faso gesloten. Medewerkers zijn bezig om online lessen te ontwikkelen. Verder blijven de medewerkers in nauw contact met de sponsorkinderen en als het mogelijk is bezoeken ze de kinderen thuis, met inachtneming van de richtlijnen. Inmiddels zijn er duizenden voedselpakketten en hygiënekits uitgedeeld aan kinderen en hun families.

... met de brieven?
Op dit moment lopen de meeste brieven vertraging op in de bezorging bij de kinderen in Burkina Faso. Zodra de kinderen weer naar het project kunnen, ontvangen ze de brieven die in de tussentijd zijn geschreven. Bemoedig je sponsorkind gerust met een mooie brief!

... met de giften?
Giften worden met een vertraging overgedragen aan de sponsorkinderen en hun families. Gezinnen besteden de gift aan datgene waar op dat moment het meest behoefte aan is, dit kan ook voedsel zijn, maar ook het betalen van de huur bijvoorbeeld.

Hoe kan ik helpen?


Bidden
Je kan de sponsorkinderen en hun families steunen door voor hen te bidden. 

Brief schrijven
Je kan een brief of kaart aan je sponsorkind schrijven en om hem/haar te bemoedigen. Dit kan via MyCompassion, je eigen Compassion-omgeving. 

Kind- of familiegift geven
Je kan je sponsorkind en zijn/haar familie ondersteunen door een kind- of familiegift te geven. In tijden van COVID betekent dit dat een kindgift wordt besteed aan het kopen van voedsel bijvoorbeeld. 

Zoek een sponsor voor een kind
Je kan een sponsor zoeken voor een kind door het profiel van het sponsorkind te delen op je eigen social media kanalen bijvoorbeeld. Daarnaast kan je ook vrienden en familie vragen om een kind te sponsoren. 

Sponsor een kind in Burkina Faso