De keuze van een kerk

Er gaan maanden van voorbereiding vooraf aan de start van een Compassion-project. Dit kan ontstaan door een aanvraag van een lokale kerk, maar Compassion start ook regelmatig zelf een kerk in een gemeenschap. Een Compassion-project start altijd daar waar dit het hardst nodig is. Tussen de kerk en Compassion worden strikte afspraken gemaakt. In de regio worden projectmedewerkers geselecteerd en grondig getraind en als het project goed ingericht is, vindt een registratiedag plaats.

Selectie kinderen

Tijdens de selectiedag komen de kinderen met hun ouders naar het Compassion-project. Het registratieteam selecteert kinderen aan de hand van een aantal selectiecriteria. Zo kijken ze naar de leefomstandigheden van het gezin, het inkomen van de ouders en het aantal gezinsleden. De kinderen bij wie de nood het hoogst is, worden ingeschreven in het Compassion-project.

Foto’s maken

Aan het einde van de selectiedag wordt van alle kinderen die ingeschreven zijn een foto gemaakt. Voor veel kinderen is dit de eerste keer in hun leven dat ze op de foto gaan. Daarom kijken sommige kinderen heel serieus en anderen heel vrolijk. De kinderen dragen op deze speciale dag vaak hun netste of geleende kleren.

Wachten op een sponsor

Nu breekt een spannende tijd aan voor de kinderen: wachten op een sponsor. Vanaf het moment dat een kind ingeschreven is, krijgt het alle hulp in het Compassion-project, ondanks dat het nog geen sponsor heeft. In een land als Nederland wordt dan voor het kind een sponsor gezocht. En dan breekt die hele bijzondere dag aan als het kind hoort: “Je hebt een sponsor gekregen.”