Armoede is: ziek worden van water


Wanneer je in extreme armoede leeft, moet je soms veel moeite doen om drinkwater te verkrijgen. Laat staan schoon drinkwater. Terwijl dat toch echt van levensbelang is. Dat blijkt wel uit de heftige cijfers van ziekten die veroorzaakt worden door vervuild drinkwater.


Geen toegang hebben tot schoon drinkwater maakt je kwetsbaar. Je loopt een groot risico op ziektes, zelfs met dodelijke afloop.


Heftige cijfers

Elke dag overlijden meer dan 2.100 kinderen onder de 5 jaar aan de gevolgen van vervuild water, het ontbreken van toiletten, en slechte hygiënische omstandigheden.


De armoede doorbreken
Alle kinderen die deelnemen aan Compassion-projecten, leren wat het belang van hygiëne is. Ze krijgen sanitaire middelen en toegang tot goede toiletten. Aanvullende fondsen bekostigen goede wc’s en de plaatsing van waterpunten. Als kinderen ziek zijn, krijgen ze medische zorg.

***