Geen toegang hebben tot schoon drinkwater maakt je kwetsbaar. Je loopt een groot risico op ziektes, zelfs met dodelijke afloop.

Heftige cijfers

Elke dag overlijden meer dan 2.100 kinderen onder de 5 jaar aan de gevolgen van vervuild water, het ontbreken van toiletten, en slechte hygiënische omstandigheden.

De armoede doorbreken

Alle kinderen die deelnemen aan Compassion-projecten, leren wat het belang van hygiëne is. Ze krijgen sanitaire middelen en toegang tot goede toiletten. Vanuit het fonds Water & Hygiëne worden goede wc’s en de plaatsing van waterpunten betaald. Als kinderen ziek zijn, krijgen ze medische zorg.