"Er was altijd iemand ziek thuis en er waren vele keren dat ik Abonesh, mijn jongste, bijna kwijt was." - moeder van Abonesh

Hygiëne training

De meeste kinderen in het Compassion-programma hebben geen badkamer of toilet thuis. Het fonds Water & Hygiëne zorgt ervoor dat kinderen op het project zoveel mogelijk toegang hebben tot een schoon sanitair en een plek heeft om te leren over hygiëne.

Deel deze video via:

Geef voor fonds Water & Hygiëne


Het verhaal van Abonesh uit Ethiopië

In Alem Tena, een klein stadje in Ethiopië, is de toegang tot water een minder groot probleem dan in de naburige steden. Mensen hoeven geen lange afstanden te lopen om water te halen uit rivieren of vijvers. Integendeel, de meeste huizen hebben stromend water en mensen die dat niet hebben, hebben toegang tot waterkranen in de buurt. Maar, helder leidingwater betekent niet altijd veilig drinkwater.

Eens veroorzaakten door water overgedragen ziekten deze gemeenschap grote problemen. Kinderen werden het zwaarst getroffen. Ouders moesten hun kinderen in die tijd vaak naar het ziekenhuis brengen en dure medische rekeningen betalen. Dit zorgde voor nog grotere financiële problemen. Studenten waren vaak afwezig op school en mistten Compassion-activiteiten waardoor ze ontwikkelingsachterstanden opliepen.

Abonesh Tadesse, een 13-jarig meisje, was een van deze kinderen. De moeder van Abonesh: "Er was altijd iemand ziek thuis en er waren vele keren dat ik Abonesh, mijn jongste, bijna kwijt was. Ze heeft veel geleden en ik bracht haar vaak naar het ziekenhuis. Elke keer zeiden de artsen dat ze leed aan ziektes die voortkwamen uit het drinken van onveilig water.”

Toen Abonesh werd opgenomen in het kind-programma van Compassion, werd haar gezin geholpen door de financiële last van haar medische behandeling. Dit werd voor meerdere kinderen geregeld. Hoewel het water op het Compassion-project veilig was voor kinderen, hadden de meeste kinderen geen toegang tot veilig water bij hen thuis. Gelukkig veranderde alles toen Compassion thuisfilters voor elk van de 244 kinderen die de kerk onder haar hoede had ontving.

De medewerkers van Compassion organiseerden trainingssessies voor de kinderen en hun gezinnen. De thuisfilters werden verspreid en binnen een jaar was het aantal kinderen dat behandeling nodig had voor (door water overgedragen) ziekten drastisch afgenomen. "Het jaar voordat we de filters leverden, waren er 72 ziektegevallen. Een jaar later daalde dat aantal tot 27 gevallen", aldus Yared, de directeur van het centrum. "Kinderen gingen regelmatiger naar de activiteiten van het programma en school."

"Toen ik thuis het gefilterde water begon te drinken, begon ik me beter te voelen," zegt Abonesh. "Nu drink ik alleen gefilterd water en hoef ik zelden meer naar de dokter."