We doen het samen

Misbruik en uitbuiting zijn een groot risico voor kinderen die opgroeien in armoede.
Samen met ouders, sponsors, giftgevers en de lokale kerk willen we hen hiertegen beschermen.


Feiten en cijfers

De Filipijnen is een broeinest van kindermisbruik. De lokale overheid meldt dat het aantal slachtoffers als direct gevolg van de pandemie verdrievoudigd is.

Lees verder  


Tiemen over de armoede op de Filipijnen

Tiemen Westerduin vertelt over wat hij op de Filipijnen zag. Over jonge kinderen die hun eigen lichaam verkopen voor dat wat ze ervoor krijgen. Een colaatje, een broodje… Toen hij hoorde om hoeveel kinderen het ging, was hij geschokt. Bekijk het in de video:

Vormen van misbruik en uitbuiting

Kinderen die opgroeien in armoede zijn een gemakkelijke prooi voor iedereen die misbruik van hen wil maken. Tijdens de pandemie is dit alleen maar toegenomen. Seksueel misbruik, geweld, emotionele verwaarlozing en kinderarbeid vormen een groot probleem. Maar ook uithuwelijking en besnijdenis zijn vormen van misbruik.

Een toekomst voor Melanie

Melanie groeide op in een onveilige buurt op de Filipijnen. Tienerzwangerschappen, gangs en alcoholmisbruik was daar heel gewoon. Haar moeder woonde en werkte buitenshuis. Twaalf jaar lang woonde ze bij haar zus, waar ze op de grond sliep. Ze vertelt: “Toen ik naar het Compassion-project kon, voelde ik zoveel liefde: een familie had mij uitgekozen! Dankzij deze kans heb ik mijn identiteit en zelfwaarde in God gevonden én kan ik nu studeren.”In je eentje kun niet de hele wereld veranderen. Jij kunt wel beginnen bij het ondersteunen van één kind en hem of haar de mogelijkheid bieden om zich goed te kunnen ontwikkelen. Deze kinderen wachten momenteel op een sponsor. Wil je liever een uitgebreidere keuze? Dat kan op de sponsor een kind-pagina.Verhalen

Kinderen in Compassion-projecten krijgen onderwijs en huiswerkbegeleiding. Ook zijn er programma’s om leerachterstanden in te halen. Zo kunnen kinderen ondanks hun situatie hun opleiding afronden. Daarnaast bieden de projectactiviteiten een goede gelegenheid om het welzijn van de kinderen te checken en te helpen voorkomen dat ze in een vorm van misbruik terecht komen. Lees in onze blogs verhalen over de hulp die Compassion biedt om misbruik te bestrijden en te helpen voorkomen: