Wat doet Compassion tegen kinderarbeid

Voorkomen:

 • Onze projectmedewerkers houden in de gaten of kinderen op school komen en houden hierover nauw contact met de familie.
 • Ouders krijgen voorlichting over het belang van de opleiding van hun kinderen.

Interventie:

 • Als een kind door de gezinssituatie echt moet werken, krijgt het aanvullende lessen en studiebegeleiding.
 • Als een kind zich in een onveilige situatie bevindt, grijpen onze projectmedewerkers in en spreken namens het kind (en de ouders).

De cijfers over kinderarbeid

 • In ontwikkelingslanden is 1 op de 6 kinderen tussen 5 en 14 jaar betrokken bij kinderarbeid.
 • Wereldwijd verrichten naar schatting zo’n 168 miljoen kinderen kinderarbeid.
 • In de minst ontwikkelde landen verricht 30% van de mensen kinderarbeid.
 • Elk jaar worden zo’n 1,2 miljoen kinderen (jongens én meisjes) verhandeld voor uitbuitend werk in de landbouw, de mijnbouw, fabrieken, gewapende conflicten en de commerciële seksindustrie.
 • 40 tot 50 procent van alle dwangarbeid wordt verricht door kinderen onder de 18 jaar.
 • 85 miljoen kinderen werken in gevaarlijke omstandigheden waarbij de vaak lichamelijk geweld, vernedering en seksuele intimidatie moeten ondergaan.
 • Sinds het jaar 2000 is kinderarbeid onder meisjes met 40% gedaald, onder jongens met 25%.
 • Kinderen die parttime werken (en daarnaast dus wel naar school gaan), presteren 12% lager dan kinderen die dat niet doen.
 • Kinderen die werken, doen minder sociale vaardigheden op omdat zij niet met leeftijdsgenoten spelen en weinig tijd met hun familie doorbrengen.

* Bronnen: Unicef, International en Labour Organization (ILO)

infographic over kinderarbeid