De 10 rechten van een kind

1. Non-discriminatie: alle rechten gelden voor alle kinderen
2. Ieder kind heeft recht op een naam en nationaliteit
3. Kinderen hebben recht op bijzondere bescherming om zich te kunnen ontwikkelen
4. Ieder kind heeft recht op sociale zekerheid en gezondheidszorg, waaronder prenatale zorg
5. Kinderen met een handicap hebben recht op bijzondere zorg
6. Ieder kind heeft recht op liefde, begrip en ouderlijke zorg
7. Ieder kind heeft recht op onderwijs
8. Kinderen hebben prioritair recht op hulp
9. Ieder kind heeft recht op bescherming tegen mishandeling, uitbuiting en kinderarbeid
10. Ieder kind heeft recht op een opvoeding tot begrip en verdraagzaamheid, vrede en vriendschap

Rechten van kinderen vastgelegd

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stierven veel kinderen door honger, bombardementen en in concentratiekampen. Duizenden kinderen die de oorlog overleefden, hadden geen huis meer of geen ouders.

In 1946 werd het United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) opgericht en veel organisaties gericht op kinderen volgden, inclusief Compassion.

De rechten van kinderen zijn wereldwijd vastgelegd in een verklaring van de Verenigde Naties op 20 november 1959.