Tijdens de coronapandemie blijven kinderen soms langer op het project dan onder ‘normale omstandigheden’ het geval zou zijn. Door de lockdowns zijn veel thuissituaties kwetsbaarder dan ooit. Wanneer een kind het project zou verlaten omdat hij of zij het hele programma heeft doorlopen, zou daarmee een stuk zekerheid en ondersteuning voor het gezin wegvallen. Veel lokale kerken laten kinderen dan ook langer aangehaakt blijven!

Ander schoolsysteem

Het schoolsysteem en een eventuele vervolgopleidingen spelen hierin een rol. Het schoolsysteem is meestal niet te vergelijken met dat in Nederland. De klassen zijn groter en zitten vol met kinderen van verschillende leeftijden en niveaus. Voor het ene kind zijn deze omstandigheden een grotere uitdaging dan voor de ander.

Tien kinderen in een halve kring onder een boom waar de leraar iets op een bord schrijft

Kinderen van verschillende leeftijden krijgen op deze Rwandese school samen les

Omstandigheden bij het sponsorkind thuis kunnen ook van invloed zijn op schoolprestaties. Sommige kinderen helpen na schooltijd nog mee in het huishouden of werken mee voor het gezinsinkomen. Ze hebben daardoor soms minder tijd voor hun huiswerk of energie om tijdens de les goed op te letten.

Een plan voor morgen

Ken je ze nog? Dat peuterspeelgoed: stop de verschillende vormpjes in de emmer? Een Nederlandse peuter leert al heel jong probleemoplossend te denken. Jouw sponsorkind had een andere start dan jij. Waar menig kind in NL een eigen spaarrekening heeft, weet je sponsorkind niet beter dan dat je als familie elkaar geld geeft als je wat over hebt: niet sparen of plannen. Hij of zij groeit op in een cultuur waarin men dit niet kent of helemaal niet weet hoe dit moet.

Als onderdeel van het project schrijven alle kinderen van jongs af aan daarom ‘een plan voor morgen’. Door de jaren heen leren ze plannen en verstandig omgaan met geld. Ook is er hierin aandacht voor het ontwikkelen van hun talenten en ontdekken ze wat voor soort baan uiteindelijk het beste zou passen. Door het plan constant bij te werken, wordt het steeds concreter.

Rond de leeftijd van 12 jaar wordt gekeken welke vervolgopleidingen die het land biedt, het beste bij het kind past. Dit is onderdeel van het Youth Development Programma. Sommige kinderen beginnen aan een vakopleiding en krijgen een praktisch beroep aangeleerd. Andere kinderen stromen eerst door naar de middelbare school. Om daarna nog een vak, beroeps- of academische opleiding te volgen. Dit is in sommige situaties afhankelijk van het aanbod en een eventuele studiebeurs vanuit de overheid of opleiding zelf. Wanneer een kind een eigen inkomen kan verdienen, betekent dit vaak het einde van zijn of haar tijd in het Compassion-project.

Jongeren in graduation-jurk gooien hun hoedjes in de lucht

Van grote betekenis

De doelstelling van het Compassion-project is, dat een sponsorkind een volgeling wordt van Jezus en uiteindelijk zelfvoorzienend kan leven. Na het succesvol doorlopen van het hele programma, heeft een sponsorkind daarnaast ook veel kennis opgedaan. Hij of zij heeft geleerd om gezonde keuzes te maken, om grenzen aan te geven en om gezonde relaties op te bouwen. Dingen die ze in hun eigen omgeving weer mogen voorleven en doorgeven aan anderen.

Het Youth Development programma geeft jongeren de gelegenheid door te leren.
Benieuwd hoe dit het leven van Sameson veranderde?