Kinderen in en om de hoofdstad van Haïti horen geweerschoten terwijl ze in slaap vallen. Ze worden wakker met nieuws over de school die vandaag niet open gaat en proberen iedere dag opnieuw hun honger te negeren.

In Haïti speelt zich een crisis af. Bijna honderd bendes vechten om hun plek in en rond de hoofdstad en andere belangrijke plaatsen, zoals havens en vliegvelden. Het platteland is naast het geweld ook getroffen door de gevolgen van langdurige droogte. De oogsten mislukken of kunnen niet van het land worden gehaald. Door wegblokkades ontstaan problemen met het vervoer van voedsel naar de steden. Tegelijk heeft het land te maken met de nasleep van de pandemie, de aardbeving van 2021 en stijgende prijzen door de wereldwijde voedselcrisis.

 

Geef voor voedselhulp

Voor € 35 kunnen we een gezin van 6 personen één maand voorzien van voedzame levensmiddelen in de strijd tegen voedselonzekerheid.

Kinderen hebben honger

Meer dan 50 procent van de bevolking van Haïti heeft niet genoeg te eten. Veel kinderen krijgen maar één maaltijd per dag en vaak is deze voeding eenzijdig. Omdat gevarieerd voedsel niet voor handen is of gewoonweg te duur. Ondervoede kinderen blijven klein en hebben een zwak immuunsysteem. Ze zijn daardoor vatbaarder voor ziektes. De onveilige situatie in het land zorgt er ook voor dat medische zorg moeilijker toegankelijk is. We weten dat een kind met honger minder goed kan leren. Ze kunnen zich niet concentreren en schoolprestaties blijven achter. Dat terwijl onderwijs zo’n belangrijke sleutel is om uit het spoor van armoede te komen.

Zo helpt Compassion bij een (voedsel)crisis

Gezinnen die hulp het meest nodig hebben, ontvangen voedselpakketten en geld uit het Noodhulpfonds voor bijvoorbeeld onderdak, hygiëneproducten en psychosociale ondersteuning. Het beroep dat op dit fonds wordt gedaan, is groot. Als je hieraan bijdraagt, dan is dat enorm bemoedigend voor de lokale kerken. Zij geven hulp op maat. Omdat de kerk al in het getroffen gebied aanwezig is, kunnen de projectmedewerkers direct hulp bieden.

Bekijk welke gevolgen de voedselonzekerheid heeft voor kinderen in Haïti:

Bekijk welke gevolgen de voedselonzekerheid heeft voor kinderen in Haïti:

 

Bid je mee?

 • Bid voor de bescherming van kinderen en gezinnen die getroffen zijn door het geweld.
 • Bid voor een oplossing voor de crisis en een einde aan het geweld.

Heel erg bedankt voor jullie bezorgdheid en gebeden. “Zelfs in deze moeilijke tijden zien we kerken in Haïti geweldig werk doen,” zegt Jonathan, videograaf voor Compassion in Haïti. “En daar zijn we God heel dankbaar voor.” 

 

Veelgestelde vragen

 • Welke gevolgen heeft de wereldwijde voedselcrisis voor kinderen in armoede?

  Naarmate de voedselprijzen stijgen, nemen ook honger en ondervoeding bij jonge kinderen toe. De impact van ondervoeding bij kinderen is enorm, onder meer door:

  • Verhoogd risico op diabetes en kanker op latere leeftijd en vroegtijdig overlijden
  • Slechte schoolprestaties en intellectuele ontwikkeling
  • Verhoogde concentratieproblemen
  • Verhoogd risico op gendergerelateerd geweld en misbruik
  • Verhoogd risico op kindhuwelijken omdat meisjes worden aangeboden in huwelijksarrangementen voor bruidsschatten waarmee ouders hun gezin kunnen voeden
  • Verhoogd risico op kinderarbeid als kinderen school verlaten om mee te helpen hun gezin te onderhouden

  De twee meest voorkomende vormen van ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden zijn wasting, waarbij een kind te dun is voor zijn of haar lengte en stunting, waarbij een kind zijn groeipotentieel niet bereikt.

 • Welke landen waar Compassion werkt worden het zwaarst getroffen?

  Burkina Faso, Ethiopië, Haïti, Sri Lanka en Myanmar zijn de landen waar de nood op dit moment nog het hoogst is. Deze landen hebben te maken met een hoge mate van voedselonzekerheid en krijgen daarom nog steeds voedselnoodhulp. In Kenia, Uganda, Malawi, El Salvador en Guatemala is de situatie iets verbeterd. In die landen monitoren we de situatie om waar nodig snel voedselhulp te kunnen bieden. Voor Colombia, de Dominicaanse Republiek, Ghana, Togo, Peru en Rwanda is de situatie dermate verbeterd dat voedselnoodhulp op korte termijn niet nodig lijkt te zijn. Voor alle landen geldt dat Compassion via de lokale kerken ook programma’s aanbiedt voor inkomen genererende activiteiten waardoor gezinnen op de langere termijn zelfvoorzienend worden en blijven.

  Om de zwaarst getroffen landen te identificeren, gebruiken we externe gegevensbronnen, zoals gegevens over handelseconomie, gegevens van hongersnoodsystemen en hongerkaarten van het Wereldvoedselprogramma. Zodra zwaar getroffen gebieden zijn geïdentificeerd schakelen we lokale (kerk-)partners in om te kijken hoe we kinderen en gezinnen in die gemeenschappen het best kunnen helpen.

 • Welke gevolgen heeft de situatie voor de lokale kerken waar Compassion mee samenwerkt?

  De prijs van voedsel, bakolie en brandstof is de afgelopen maanden gestegen. Dat zal waarschijnlijk aanhouden of verergeren, met grote gevolgen voor huishoudens die nu al krap in hun inkomen zitten. Kinderen die in armoede leven, lopen waarschijnlijk een steeds groter risico op ondervoeding.

  De kosten voor de kerkpartners van Compassion om maaltijden te koken voor kinderen in de projecten zullen toenemen – en gezinnen zullen nog meer afhankelijk zijn van die maaltijden. Verschillende partnerlanden van Compassion, waaronder Ethiopië, Kenia, Sri Lanka en Myanmar, verstrekken al actief voedselpakketten aan kwetsbare gezinnen. Deze hulp wordt gefinancierd uit het noodhulpfonds voedselcrisis.

 • Hoe steunt Compassion kinderen en gezinnen die honger lijden?

  Het antwoord van Compassion is tweeledig: we komen nu tegemoet aan de dringende voedingsbehoeften van kinderen en gezinnen en we werken tegelijkertijd aan een duurzame oplossing om honger te stoppen.

  De lokale kerken waar we mee samenwerken zullen:

  • Zorgen voor voedselpakketten en/of financiële steun aan huishoudens die kwetsbaar zijn voor voedselonzekerheid. Dit omvat kinderen en gezinnen in het programma van Compassion, medewerkers van lokale kerkpartners, predikanten en leden van de gemeenschap.
  • Zorgen voor voedselzekerheid op de lange termijn door het leveren van zaden, kunstmest, vee en training over het bouwen en onderhouden van huistuinen en kleinschalige boerderijen.
 • Ik dacht dat mijn maandelijkse sponsorbijdrage de voedings- of voedselbehoeften van het kind dat ik sponsor dekte?

  Ja, absoluut! Vanuit de sponsorbijdrage bieden we bijvoorbeeld een maaltijd of snack aan in het lokale Compassion-project. De sponsorbijdrage omvat daarnaast ook onderwijsondersteuning, gezondheidszorg, bijles en mentoring en geestelijke vorming.

  Tijdens de pandemie hebben lokale kerkpartners voedselhulp geboden aan kinderen en hun gezinnen, maar we zien dat het aantal mensen dat hulp nodig heeft enorm toeneemt. Door inflatie nemen de kosten van het verstrekken van deze noodzakelijke steun toe. Daardoor dekt de sponsorbijdrage in sommige landen op dit moment de kosten niet om deze hulp te kunnen bieden.