Icoon van drie kinderen.

783.000.000

Wereldwijd lijden 783 miljoen mensen honger.

Icoon van een klein kind.

60 seconden

Iedere 60 seconden raakt 1 kind ernstig ondervoed.

Icoon van een bord met een vork erop.

3.000.000

Jaarlijks sterven er zo’n 3 miljoen kinderen aan ondervoeding.

Dit kan de grootste voedselcrisis in de geschiedenis worden

De oorlog in Oekraïne, torenhoge inflatie, de gevolgen van de corona-pandemie en klimaatverandering veroorzaken op dit moment een ongekende, wereldwijde voedselcrisis. Op dit moment lijden 783 miljoen mensen honger, dat is 122 miljoen mensen méér dan voor de COVID-19 pandemie.

En net als altijd zijn ook in deze crisis kinderen die leven in extreme armoede het meest kwetsbaar.

Twee handen die een jong plantje vasthouden.
Drie kinderen zitten met een bord eten in het zand.

9,8% van de wereldbevolking heeft te maken met honger

Door de voedselcrisis is het aantal mensen dat met honger te maken heeft gestegen. Volgens de Verenigde Naties wordt een deel van de vooruitgang die de afgelopen 15 jaar geboekt is in het uitbannen van honger, voedselonzekerheid en ondervoeding hierdoor teniet gedaan.

Uitgelicht: Haïti
In Haïti speelt zich een crisis af. Meer dan 50 procent van de bevolking van Haïti heeft niet genoeg te eten. Veel kinderen krijgen maar één maaltijd per dag en vaak is deze voeding eenzijdig.

De kerk staat klaar om hulp te bieden

Compassion werkt samen met meer dan 8.700 kerken wereldwijd. Zij bieden directe hulp door middel van voedselpakketten, financiële steun en inkomen genererende activiteiten. Daarnaast biedt de kerk lange termijn ondersteuning aan kinderen en gezinnen.

Compassion zorgt wereldwijd voor ruim 2,3 miljoen kinderen en gezinnen. Om hen tijdens deze crisis noodzakelijke (voedsel-)hulp te kunnen blijven bieden is jouw steun meer dan welkom!

Jongetje zit op de grond tussen voedsel uit een voedselpakket.

Hoe helpt Compassion?

Op korte termijn bieden de lokale kerken waar Compassion mee samenwerkt voedselpakketten en financiële steun aan gezinnen die het zwaarst getroffen zijn.

Op de langere termijn is het doel om gezinnen zelfvoorzienend te maken. Daarbij bieden we hulp in de vorm van zaden, kunstmest en vee.

Hoe jij kunt helpen

Jouw gift stelt ons in staat voedselhulp te bieden aan kinderen en gezinnen die in armoede leven.

€ 35

Voor € 35 kunnen we een gezin van 6 personen, 1 maand van voedsel voorzien.

€ 70

Voor € 70 kunnen we een gezin van 6 personen, 2 maanden van voedsel voorzien.

€ 105

Voor € 105 kunnen we een gezin van 6 personen, 3 maanden van voedsel voorzien.

Voor ongeveer € 35 kunnen we een gezin van 6 personen een maand lang voorzien van voedzame levensmiddelen. De prijzen voor voedsel kunnen per land verschillen, net als de inhoud van een voedselpakket. Een voedselpakket bevat producten zoals graan, (gedroogde) bonen en olie.

Spread the word!

Deze crisis kunnen we alleen het hoofd bieden door samen te werken. Deel daarom deze pagina en moedig je vrienden en familie aan om bij te dragen!

Kom in actie!

Verkoop cakes, organiseer een sponsorloop of fiets een toertocht en zamel daarmee geld in voor het noodhulpfonds voedselcrisis.

Bid!

“Laten we bidden voor de lokale kerken, dat zij een licht zullen zijn in tijden van duisternis en een plek van herstel, bescherming en dienstbaarheid voor iedereen die in nood is.”

Santiago “Jimmy” Mellado, directeur van Compassion Internationaal
 • Bid voor de ouders, verzorgers en kinderen die honger lijden; bid om voorziening, vrede en lange-termijn oplossingen voor de voedselcrisis.
 • Bid voor de lokale kerken waar Compassion mee samenwerkt en die uit eerste hand zien wat deze voedselcrisis tot gevolg heeft en als eerste ter plaatse zijn om noodhulp te bieden? Vraag om wijsheid, bescherming, doorzettingsvermogen en de middelen die zij nodig hebben.

Nieuws over de voedselcrisis

Veelgestelde vragen over de voedselcrisis

 • Hoe lang gaat deze voedselcrisis duren?

  Het is onmogelijk om nu in te schatten hoe lang de wereldwijde voedselcrisis zal duren, maar experts zeggen dat het jaren kan duren als er geen actie wordt ondernomen.

 • Hoe steunt Compassion kinderen en gezinnen die honger lijden?

  Het antwoord van Compassion is tweeledig: we komen nu tegemoet aan de dringende voedingsbehoeften van kinderen en gezinnen en we werken tegelijkertijd aan een duurzame oplossing om honger te stoppen.

  De lokale kerken waar we mee samenwerken zullen:

  • Zorgen voor voedselpakketten en/of financiële steun aan huishoudens die kwetsbaar zijn voor voedselonzekerheid. Dit omvat kinderen en gezinnen in het programma van Compassion, medewerkers van lokale kerkpartners, predikanten en leden van de gemeenschap.
  • Zorgen voor voedselzekerheid op de lange termijn door het leveren van zaden, kunstmest, vee en training over het bouwen en onderhouden van huistuinen en kleinschalige boerderijen.
 • Ik dacht dat mijn maandelijkse sponsorbijdrage de voedings- of voedselbehoeften van het kind dat ik sponsor dekte?

  Ja, absoluut! Vanuit de sponsorbijdrage bieden we bijvoorbeeld een maaltijd of snack aan in het lokale Compassion-project. De sponsorbijdrage omvat daarnaast ook onderwijsondersteuning, gezondheidszorg, bijles en mentoring en geestelijke vorming.

  Tijdens de pandemie hebben lokale kerkpartners voedselhulp geboden aan kinderen en hun gezinnen, maar we zien dat het aantal mensen dat hulp nodig heeft enorm toeneemt. Door inflatie nemen de kosten van het verstrekken van deze noodzakelijke steun toe. Daardoor dekt de sponsorbijdrage in sommige landen op dit moment de kosten niet om deze hulp te kunnen bieden.

 • Waarom is deze voedselcrisis juist nu zo urgent?

  De oorlog in Oekraïne, inflatie, tekorten aan kunstmest, COVID-19, extreem weer en andere ontwikkelingen komen veroorzaken op dit moment een wereldwijde voedselcrisis. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties hebben de aanhoudende effecten van COVID-19 al een ‘hongerpandemie’ veroorzaakt. Wereldwijd lijden 783 miljoen mensen honger. In vergelijking tot de situatie vóór de corona-pandemie is het aantal mensen dat honger lijdt met 122 miljoen gestegen. In 2022 verbeterde de situatie iets, maar tegelijkertijd zien we sterke regionale verschillen. In Afrika, Zuidoost Azië en het Caribisch gebied is het aantal mensen dat honger lijdt juist gestegen.

  De oorlog in Oekraïne heeft deze crisis verergerd. Samen zijn Rusland en Oekraïne verantwoordelijk voor de levering van bijna 30% van de tarwe in de wereld en een aanzienlijk percentage van de wereldwijde kunstmest. Nu de Russische export wordt getroffen door strikte sancties en het plantseizoen in Oekraïne is verstoord door de gevechten, zit een enorme voorraad voedsel in de wereld vast, terwijl de torenhoge kunstmestprijzen ervoor kunnen zorgen dat boeren te maken krijgen met verminderde oogstopbrengsten. Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen, meldt het Wereldvoedselprogramma een toename van 25% van acute honger. Zo’n 50 miljoen mensen in 45 landen staan nu op de rand van hongerdood. Naast conflicten verstoort extreem weer de vitale landbouwproductie, vooral in Ethiopië, Kenia en Somalië. In die landen maken ze inmiddels het vierde achtereenvolgende seizoen van droogte mee.

  De stijgende inflatie plaatst gezinnen voor een enorme uitdaging, aangezien huishoudens in opkomende economieën gemiddeld 25% van hun budget aan voedsel moeten besteden – tot 40% delen van Afrika en 60% in Haïti. Het VN-ontwikkelingsprogramma stelt: “De impact op de kosten van levensonderhoud is bijna ongekend in onze generatie… en daarom is het zo ernstig.” Sri Lanka, dat in de greep is van een economische crisis, heeft de voedselprijzen omhoog zien schieten. Als reactie hierop is bezuinigd op de overheidsfinanciering voor gratis schoolmaaltijden. Daardoor kan 1 op de 4 studenten worden getroffen, waardoor veel gezinnen moeite hebben om hun kinderen te voeden.

 • Wat is de oorzaak van de wereldwijde voedselcrisis?

  Er is niet één oorzaak aan te wijzen van de voedselcrisis. De crisis is het gevolg van verschillende complexe factoren:

  • Politiek onrust
  • Economische onrust
  • Inflatie
  • Natuurrampen
  • Klimaatverandering
  • COVID-19 pandemie
  • Oorlog tussen Rusland en Oekraïne

  De Verenigde Naties concludeerde dat COVID-19 decennia van vooruitgang op het gebied van armoede ongedaan maakt, en nu dreigt de ‘perfecte storm’ van de factoren hierboven hetzelfde te doen met de honger in de wereld.

 • Wat is wereldwijde voedselonzekerheid?

  Voedselonzekerheid treedt op wanneer een persoon niet regelmatig toegang heeft tot voldoende voedzaam voedsel. Het wordt veroorzaakt wanneer voedsel niet beschikbaar is of wanneer een persoon niet genoeg (financiële) middelen heeft om aan voedsel te komen, zoals een gezin dat in armoede leeft. In het ergste geval betekent ernstige voedselonzekerheid dat iemand een dag of langer zonder voedsel zit.

 • Welke gevolgen heeft de situatie voor de lokale kerken waar Compassion mee samenwerkt?

  De prijs van voedsel, bakolie en brandstof is de afgelopen maanden gestegen. Dat zal waarschijnlijk aanhouden of verergeren, met grote gevolgen voor huishoudens die nu al krap in hun inkomen zitten. Kinderen die in armoede leven, lopen waarschijnlijk een steeds groter risico op ondervoeding.

  De kosten voor de kerkpartners van Compassion om maaltijden te koken voor kinderen in de projecten zullen toenemen – en gezinnen zullen nog meer afhankelijk zijn van die maaltijden. Verschillende partnerlanden van Compassion, waaronder Ethiopië, Kenia, Sri Lanka en Myanmar, verstrekken al actief voedselpakketten aan kwetsbare gezinnen. Deze hulp wordt gefinancierd uit het noodhulpfonds voedselcrisis.

 • Welke gevolgen heeft de wereldwijde voedselcrisis voor kinderen in armoede?

  Naarmate de voedselprijzen stijgen, nemen ook honger en ondervoeding bij jonge kinderen toe. De impact van ondervoeding bij kinderen is enorm, onder meer door:

  • Verhoogd risico op diabetes en kanker op latere leeftijd en vroegtijdig overlijden
  • Slechte schoolprestaties en intellectuele ontwikkeling
  • Verhoogde concentratieproblemen
  • Verhoogd risico op gendergerelateerd geweld en misbruik
  • Verhoogd risico op kindhuwelijken omdat meisjes worden aangeboden in huwelijksarrangementen voor bruidsschatten waarmee ouders hun gezin kunnen voeden
  • Verhoogd risico op kinderarbeid als kinderen school verlaten om mee te helpen hun gezin te onderhouden

  De twee meest voorkomende vormen van ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden zijn wasting, waarbij een kind te dun is voor zijn of haar lengte en stunting, waarbij een kind zijn groeipotentieel niet bereikt.

 • Welke landen waar Compassion werkt worden het zwaarst getroffen?

  Burkina Faso, Ethiopië, Haïti, Sri Lanka en Myanmar zijn de landen waar de nood op dit moment nog het hoogst is. Deze landen hebben te maken met een hoge mate van voedselonzekerheid en krijgen daarom nog steeds voedselnoodhulp. In Kenia, Uganda, Malawi, El Salvador en Guatemala is de situatie iets verbeterd. In die landen monitoren we de situatie om waar nodig snel voedselhulp te kunnen bieden. Voor Colombia, de Dominicaanse Republiek, Ghana, Togo, Peru en Rwanda is de situatie dermate verbeterd dat voedselnoodhulp op korte termijn niet nodig lijkt te zijn. Voor alle landen geldt dat Compassion via de lokale kerken ook programma’s aanbiedt voor inkomen genererende activiteiten waardoor gezinnen op de langere termijn zelfvoorzienend worden en blijven.

  Om de zwaarst getroffen landen te identificeren, gebruiken we externe gegevensbronnen, zoals gegevens over handelseconomie, gegevens van hongersnoodsystemen en hongerkaarten van het Wereldvoedselprogramma. Zodra zwaar getroffen gebieden zijn geïdentificeerd schakelen we lokale (kerk-)partners in om te kijken hoe we kinderen en gezinnen in die gemeenschappen het best kunnen helpen.


Bronnen
783 miljoen mensen wereldwijd lijden honger – Action Against Hunger, geraadpleegd 27/09/2023
Jaarlijks sterven er zo’n 3 miljoen kinderen aan ondervoeding – World Food Program, geraadpleegd 12/05/2022
Iedere minuut raakt één kind ernstig ondervoed – Unicef, geraadpleegd 23/06/2022