Icoon inwoners of bevolking

811.000.000

Wereldwijd lijden 811 miljoen mensen honger.

Icoon kind, peuter

60 seconden

Iedere 60 seconden raakt 1 kind ernstig ondervoed.

Icoon bord met vork erop

3.000.000

Jaarlijks sterven er zo’n 3 miljoen kinderen aan ondervoeding.

De oorlog in Oekraïne, torenhoge inflatie, de gevolgen van de corona-pandemie en klimaatverandering veroorzaken op dit moment een ongekende, wereldwijde voedselcrisis. Op dit moment lijden 811 miljoen mensen honger en dat aantal groeit nog steeds. En net als altijd zijn ook in deze crisis kinderen die leven in extreme armoede het meest kwetsbaar.

Compassion zorgt wereldwijd voor ruim 2,2 miljoen kinderen en gezinnen. Om hen tijdens deze crisis noodzakelijke (voedsel-)hulp te kunnen blijven bieden is jouw steun meer dan welkom!

Hoe helpt Compassion?

Op korte termijn bieden de lokale kerken waar Compassion mee samenwerkt voedselpakketten en financiële steun aan gezinnen die het zwaarst getroffen zijn.

Op de langere termijn is het doel om gezinnen zelfvoorzienend te maken. Daarbij bieden we hulp in de vorm van zaden, kunstmest en vee.

Hoe jij kunt helpen

Jouw gift stelt ons in staat voedselhulp te bieden aan kinderen en gezinnen die in armoede leven.

€ 70

Voor € 70 kunnen we een gezin van 6 personen, 2 maanden van voedsel voorzien.

€ 105

Voor € 105 kunnen we een gezin van 6 personen, 3 maanden van voedsel voorzien.

€ 175

Voor € 175 kunnen we een gezin van 6 personen, 3 maanden van voedsel voorzien.

Voor ongeveer € 35 kunnen we een gezin van 6 personen een maand lang voorzien van voedzame levensmiddelen. De prijzen voor voedsel kunnen per land verschillen, net als de inhoud van een voedselpakket. Een voedselpakket bevat producten zoals graan, (gedroogde) bonen en olie.

Spread the word!

Deze crisis kunnen we alleen het hoofd bieden door samen te werken. Deel daarom deze pagina en moedig je vrienden en familie aan om bij te dragen!

Kom in actie!

Verkoop cakes, organiseer een sponsorloop of fiets een toertocht en zamel daarmee geld in voor het noodhulpfonds voedselcrisis.

Bid!

“Laten we bidden voor de lokale kerken, dat zij een licht zullen zijn in tijden van duisternis en een plek van herstel, bescherming en dienstbaarheid voor iedereen die in nood is.”

Santiago “Jimmy” Mellado, directeur van Compassion Internationaal
  • Bid voor de ouders, verzorgers en kinderen die honger lijden; bid om voorziening, vrede en lange-termijn oplossingen voor de voedselcrisis.
  • Bid voor de lokale kerken waar Compassion mee samenwerkt en die uit eerste hand zien wat deze voedselcrisis tot gevolg heeft en als eerste ter plaatse zijn om noodhulp te bieden? Vraag om wijsheid, bescherming, doorzettingsvermogen en de middelen die zij nodig hebben.

Nieuws over de voedselcrisis


Bronnen
811 miljoen mensen lijden honger – World Food Program, geraadpleegd 04/07/2022
Jaarlijks sterven er zo’n 3 miljoen kinderen aan ondervoeding – World Food Program, 12/05/2022
Iedere minuut raakt één kind ernstig ondervoed – Unicef, 23/06/2022
Op dit moment lijden 811 miljoen mensen honger en dat aantal groeit nog steeds – Verenigde Naties, 06/07/2022