Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Togo


 

Togo

Nederland

Populatie

7,9 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 62
Vrouwen: 68

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

43,7 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

100.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

63,1%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

11,6%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 22,7% 
Vrouwen: 48,8%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

55,1%

-


Togo ligt in West-Afrika. Het is een wat onbekender land, doordat het er relatief rustig is. Toch behoort Togo tot één van de armste landen ter wereld. Meer dan tweederde van de bevolking leeft in armoede.

Bevolking
In Togo wonen ruim zeven miljoen mensen. Er wonen veel verschillende volkeren, waarvan de Ewe (32%) en de Kabyé (16%) de grootste stammen zijn. De officiële taal in Togo is Frans. Toch is Frans voor veel mensen hun tweede of zelfs derde taal. Hun eigen taal bestaat uit een mix van allerlei Afrikaanse talen. In Togo is de levensverwachting voor mannen 56 jaar en voor vrouwen 60 jaar. Rond de 110.000 lijden aan hiv/aids.

Geschiedenis
De Portugezen, Spanjaarden, Denen en Hollanders stichtten in de achttiende eeuw allerlei handelsposten langs de kust van Togo. De ‘handel’ omvatte voornamelijk slaven, die met boten tegelijkertijd vertrokken naar Zuid- en Noord-Amerika. Uiteindelijk werd Togo gekoloniseerd door de Fransen en werd zij uiteindelijk in 1960 onafhankelijk. Diverse presidenten volgden die allemaal pro-Ewe waren. Dit leidde tot veel onrust in het land tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Om de rust en orde te herstellen en een burgeroorlog te voorkomen, werden politieke partijen (die praktisch allemaal etnisch georganiseerd waren) verboden. In 1969 werd er een eenheidspartij opgericht. Een mooi idee, maar het hield geen stand. Staatsgreep na staatsgreep terroriseerde het land waardoor in 1992 zeker 200.000 mensen het land ontvluchtten. Nog steeds is het land politiek gezien instabiel en corrupt.

Armoede
Het merendeel van de bevolking leeft van de opbrengsten van het land. Op de kleine akkers verbouwen de boeren gierst, maïs, rijst en knolgewassen. De economie steunt in hoge mate op de uitvoer van enkele grondstoffen, zoals koffie, fosfaat, cement, cacao, katoen en pinda’s. De economische groei wordt gehinderd door de achteruitgang van de financiële sector, de verlaging van de prijzen van de exportproducten, tekort aan energie en het ontbreken van buitenlandse hulp.

 

 

Kinderen 
In 2008 schafte de regering het schoolgeld af. Met betere toegang tot openbaar onderwijs is de basisschool verplicht geworden voor minstens vijf jaar. Alle lessen zijn in het Frans, terwijl veel kinderen Frans vaak als hun tweede of derde taal gebruiken. Hierdoor duurt het veel langer voordat kinderen de stof onder de knie hebben.

Religie

Ongeveer dertig procent van de bevolking is christelijk en twintig procent is moslim. De andere helft van de bevolking houdt zich sterk bezig met animisme. Dit is een erg hoog aantal vergeleken met omringende landen.

Compassion in Togo
Sinds 2009 werkt Compassion in Togo. Momenteel nemen er 50.912 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 202 projecten. In Togo is het onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen. 
 
Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

8 uur op zaterdag

6-8 jaar

8 uur op zaterdag

9-11 jaar

8 uur op zaterdag

12-14 jaar

Er zijn nog geen kinderen in deze leeftijdsgroep

15-18 jaar

Er zijn nog geen kinderen in deze leeftijdsgroep


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd zoals: rijst, kip en fruit. Kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten zoals sport en landbouwles. Veel van de ouders helpen bij het bereiden van de maaltijden op de projecten.

Sponsor een kind in Togo