Dambe werkt zelf als wever en haar man is boer. Ze doen hun best, maar het geld dat ze verdienen is niet genoeg voor het onderhouden van hun gezin. Eén maaltijd per dag, meer kunnen ze zich niet veroorloven. Geld voor school is er niet. Daardoor wordt Bernadette van school gestuurd. Bernadette: “Ik voelde me zo ellendig en in de steek gelaten.”

Onderwijs is een luxe

Het verhaal van Dambe en haar gezin is in Koni helaas niet uniek. Veel buren worstelen om te overleven. Mimbouabe, de directeur van het plaatselijke Compassion-project, vertelt hoe de situatie in Koni was. “Veel kinderen gingen zonder eten naar school en vielen in de schoolbankjes flauw van de honger. De meeste kinderen liepen op blote voeten. Ze hadden geen schooluniformen of schooltassen en droegen vieze en gescheurde kleren.”

Zonder boeken en andere leermiddelen kunnen de kinderen in de klas alleen maar zitten en luisteren en proberen de lessen te onthouden. Ook Bernadette doet haar best, maar met een lege maag is ze snel verward en afgeleid. Daardoor is ze al drie keer blijven zitten. Bernadette schaamt zich voor haar situatie.

Een sprankje hoop

Wanneer de lokale kerk in 2019 een Compassion-project start, ontstaat er hoop in de gemeenschap. Het project biedt niet alleen voedsel en medische zorg, maar richt zich ook op onderwijs. Het personeel deelt schoolspullen uit aan de kinderen en betaalt hun schoolgeld. Ook krijgen ze schooltassen, schooluniformen, schoenen en truien.

De medewerkers van het project zetten daarnaast een follow-upsysteem op samen met de school. Kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen zoals faalangst hebben, krijgen extra uitleg en ondersteuning. Al die inspanningen werpen hun vruchten af. Het zelfvertrouwen van de 196 kinderen die bij het Compassion-project zijn ingeschreven, groeit door alle positieve aandacht en ook hun cijfers verbeteren.

Vanuit het project worden ook lessen georganiseerd om ouders bewust te maken van het belang en de waarde van onderwijs. Ouders leren hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden en realiseren zich steeds meer dat het onderwijs van hun kinderen belangrijk is. “Veel ouders hadden geen zicht op het potentieel van hun kinderen. Deze lessen hebben hierin enorm geholpen,’’ vertelt projectdirecteur Mimbouabe.

Geen faalangst meer

Ook Bernadette komt tot bloei. Ze krijgt nu alle steun die ze nodig heeft om te leren en zich te ontwikkelen. Haar faalangst behoort tot het verleden. En moeder Dambe? Ze maakt zich geen zorgen meer over de toekomst van Bernadette. “Als ik mijn dochter zie, ben ik trots op haar.”

Mimbouabe kan ondertussen nauwelijks geloven hoe de gemeenschap in Koni in een paar jaar tijd is getransformeerd. “De verandering is geweldig. We zijn ontroerd dat wij, eenvoudige mensen, zo’n verandering in onze gemeenschap konden realiseren met hulp van Compassion.”

Fonds Educatie

Vanuit het fonds Educatie biedt Compassion extra ondersteuning: bijvoorbeeld bijles voor kinderen met ontwikkelings- en gedragsaandoeningen. Daarnaast biedt Compassion kinderen ook gerichte beroepsopleidingen aan. Ook worden er vanuit dit fonds examenkosten betaald. Met een goed diploma op zak maken kinderen meer kans op de arbeidsmarkt.

Bron: fotojournalist Gabriella Samaty uit Togo.


Waarom zijn fondsen nodig?
In een Compassion-project krijgt ieder kind dezelfde basiszorg om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Ondersteuning van individuele sponsors maakt dit mogelijk. Door wereldwijde crisissen wordt armoedeproblematiek complexer en komt de ontwikkeling van een kind in armoede snel in het nauw. Daarom bieden de lokale kerk en Compassion zorg op maat aan ieder kind binnen onze programma’s. Deze aanvullende zorg aan kinderen, hun gezinnen en gemeenschap is mogelijk door onze fondsen.