Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Colombia


Colombia

Nederland

Populatie

47,6 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 72
Vrouwen: 79

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

14,1 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

120.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

91,4%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

81,1%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 5,9%
Vrouwen: 5,6%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

27,8%

-

Colombia is vooral in het nieuws vanwege het aanhoudende conflict met de communistische rebellengroep FARC en de cocaïnehandel die daarmee gepaard gaat. Colombia is het gewelddadigste land van Latijns-Amerika. Als je door het geweld heen kijkt, zie je een prachtig land met veel verschillende landschapstypes. Hoge bergen, moerassen, prachtige kustlijnen en tropisch regenwoud. Colombia is na Brazilië de belangrijkste koffieproducent en de Colombiaanse economie is dan ook in hoge mate gevoelig voor prijsschommelingen van de koffie op de wereldmarkt. 

Bevolking
De meeste mensen wonen in het Andesgebied en het Caribische kustgebied. De helft van de bevolking woont in de steden en dit worden er steeds meer. In de hoofdstad Bogota alleen al wonen zeven miljoen mensen.  Zestig procent van de Colombianen is een mengeling van Spanjaarden en indianen. Tien procent is van Afrikaanse afkomst. Zij zijn in Colombia gekomen door de slavenhandel.  Daarnaast is twintig procent van Europese origine. Nog maar 3,5 procent is indiaan. Spaans is de hoofdtaal. De indianentalen zijn slechts van lokale betekenis.

Geschiedenis
Colombia wordt in 1525 veroverd door de Spanjaarden. Na de koloniale tijd vormde Colombia, samen met Ecuador, Venezuela en Panama, een onderkoningschap en riep het in 1830 de onafhankelijkheid uit. In 1819 ontstond Republiek Groot-Colombia. Een aantal jaar later viel de Republiek al uiteen. De periode 1948-1958 werd beheerst door burgeroorlog. Een reeks militaire coups werd gevolgd door de dictatuur van generaal Rojas Pinilla die aan ongeveer 300.000 mensen het leven kostte. In de jaren zestig ontstond de strijd tussen de regering en de op het platteland opererende guerrillagroeperingen.

Hun doel was om de arme boeren meer rechten te geven en de invloed van multinationals (Verenigde Staten) af te wenden. Zij vinden dat alle middelen geoorloofd zijn om hun doel te behalen, zelfs het ontvoeren van kinderen en hen in te zetten als kindsoldaten. De FARC bekostigt haar strijd met drugs. Colombia is mede daardoor uitgegroeid tot het belangrijkste productie- en doorvoerland van cocaïne. Drugshandelaren financierden huurmoordenaars en organiseerden met steun van legerofficieren paramilitaire doodseskaders. Hun terreur richtte zich tegen vakbondsleiders en oppositionele politici, maar ook tegen overheidsfunctionarissen en justitiële autoriteiten die de activiteiten van de kartels aan banden wilden leggen.

Armoede
Nog zeker 35 procent van de Colombianen leeft onder de armoedegrens. Dit heeft alles te maken met het grote verschil tussen arm en rijk en de enorme prijsschommelingen van koffie op de wereldmarkt. Daarnaast is het nog steeds lastig voor kleine boeren om hun waren te exporteren. De Andesketens en het oerwoud vormen de belangrijkste belemmeringen voor het transport. In geïsoleerde bergstreken is het vervoer per muilezel veelal nog de enige mogelijkheid.

Religie
Negentig procent van de Colombianen ziet zichzelf als christen, waarvan zeventig procent als rooms-katholiek. Dit zijn grote aantallen. Toch zegt dit weinig over de geloofsbeleving. Veel Colombianen zijn standaard lid van de kerk. Zeker veertig procent van de ingeschreven leden zegt niks te doen met zijn geloof.

Compassion in Colombia
Sinds 1974 werkt Compassion in Colombia. Momenteel nemen er 81.885 kinderen die deel aan projecten. In totaal heeft Compassion er 261 projecten.

In Colombia is onderwijs voor de armste mensen gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport en overige schoolspullen.

Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

9 uur per week, verdeeld over 5 dagen

6-8 jaar

9 uur per week, verdeeld over 5 dagen

9-11 jaar

9 uur per week, verdeeld over 5 dagen

12-14 jaar

6 uur op zaterdag

15-18 jaar

6 uur op zaterdag


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame lunch zoals rijst, bonen en vruchtensap. Daarnaast krijgen ze een snack (bijv. koek en sap). In Colombia krijgen kinderen op school ook maaltijden, als het kind op een school zit waar dit niet gebeurt, krijgt het aanvullende maaltijden.

Compassion organiseert voor ouder lessen in betrokken ouderschap en kinderbescherming. En de kinderen kunnen terecht voor aanvullende lessen en hulp bij het schoolwerk.

 

 

Sponsor een kind in Colombia