Privacyverklaring

Compassion Nederland houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens en andere data aan de geldende wetgeving. Wij vinden je privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Je persoonsgegevens worden alleen door of namens ons verwerkt en alleen met derden gedeeld wanneer er een verwerkersovereenkomst met die partij is afgesloten. De partij mag de gegevens alleen gebruiken om de afgesproken diensten voor Compassion uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van e-mails en magazines of het personaliseren, analyseren en optimaliseren van onze online en offline campagnes. Zo kunnen we onze marketingeuro’s zo slim mogelijk inzetten.

Compassion zal je persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of weggeven aan anderen. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Contactgegevens
Als we het in jouw ogen, ondanks de hier vermelde maatregelen en afspraken, wat betreft persoonsgegevens, privacy en databeveiliging toch niet netjes doen, hopen we dat je ons dat wil laten weten. Je vraag, opmerking of klacht kun je via e-mail sturen naar onze functionaris gegevensbescherming: databeveiliging@compassion.nl.
Mocht je daarna toch vinden dat we een standje verdienen, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid Compassion Nederland. Versie: mei 2021.


 • Voor wie deze privacyverklaring geldt

  Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

  • door sponsors, donateurs, ambassadeurs en relaties verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van bezoek aan en gebruik van onze website en
  • data verkregen naar aanleiding van deelname aan door Compassion georganiseerde evenementen of andere fondsenwervende activiteiten.
 • Van wie we gegevens verzamelen

  Compassion houdt een sponsor- en donateursadministratie bij waarin ook gegevens van andere relaties, zoals bedrijven en ambassadeurs worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zich aan de missie van Compassion verbinden als kindsponsor, schrijfambassadeur, vertaler, ambassadeur, donateur, deelnemer aan een Compassion-reis of een ander evenement of fondsenwervende (online) activiteit van Compassion en/of die zich hebben opgegeven voor een e-mailnieuwsbrief.

 • Waarom we gegevens verzamelen

  Het werk van Compassion wordt gefinancierd door sponsorbijdragen en giften van sponsors en donateurs. Via acties en campagnes willen we zoveel mogelijk mensen bewegen om zich met hun talent, netwerk, tijd en geld te verbinden aan onze missie. Met het doel om zoveel mogelijk kinderen te bevrijden van armoede in Jezus naam. Hiervoor verzamelen we persoonsgegevens. Daarbij hoeven we niet alles van je te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om je sponsoring van een kind of betaling aan een fonds zo goed mogelijk te regelen. Bijna altijd vragen we je telefoonnummer en e-mailadres, omdat we dan snel, goedkoop en persoonlijk met je kunnen communiceren en je de online campagnes kunnen tonen die passen bij wie je bent en hoe goed je ons al kent. En als je materialen aanvraagt die we via post naar je moeten versturen, hebben we natuurlijk je huisadres nodig. Om onze website te verbeteren en onze online campagnes te optimaliseren verzamelen we gegevens via cookies. Maar ook om het jou mogelijk te maken onze verhalen te ‘sharen’ in jouw online netwerk.

 • Hoe we gegevens verzamelen

  Het verzamelen van persoonlijke gegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor onze e-mails, magazines, fondsenwervende acties, reizen of andere evenementen en wanneer je je aanmeldt als (schrijf)sponsor, vertaler, ambassadeur/vrijwilliger, donateur, als je een cadeau doneert via compassioncadeaus.nl, materialen aanvraagt of een vraag- of wijzigingsformulier invult. Bij gebruik van onze website worden een aantal gegevens automatisch aan ons verstrekt via webanalyse. Deze kun je altijd beperken via je browser- en cookie-instellingen. Ook vindt persoonlijke werving plaats via hardcopy sponsor-, aanmeld- en vragenformulieren, machtigings- en antwoordkaarten en via telefoongesprekken. Compassion maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. Op dat moment vragen we je expliciet toestemming voor het verzamelen van deze gegevens voor Compassion.

 • Welke gegevens we verzamelen en waarvoor

  Als je een kind gaat sponsoren, een donatie doet, schrijfsponsor of ambassadeur wordt of je inschrijft voor een evenement, vragen we je om je persoonsgegevens. We hoeven niet alles van je te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om dat, wat jij wilt, zo goed mogelijk te regelen. Meer algemeen betekent het dat we je gegevens gebruiken om zo goed mogelijke service te kunnen verlenen en de manier waarop we onze missie bij jou onder de aandacht brengen, aan jouw wensen aan te passen en te optimaliseren. Zo kunnen we er ook voor zorgen dat we je online niet onnodig vaak om een donatie vragen of je uitsluiten van een online campagne als je al kindsponsor bent. Om sponsoring, betalingen en communicatie met je sponsorkind(eren) te faciliteren en zo eenvoudig mogelijk te maken. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat we je contactgegevens bewaren, zodat we je goed kunnen bereiken met nieuws over je sponsorkind.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

  • Voor- en achternaam – Zodat we weten wie we als (schrijf)sponsor aan een kind in armoede verbinden, wie een gift aan ons geeft, wie met ons op reis wil, onze ambassadeur wil worden of een ‘stoel’ reserveert voor een evenement.
  • Geslacht – Zodat we je nóg netter kunnen aanspreken.
  • Leeftijd – Omdat je meerderjarig moet zijn voor sponsoring van een kind en omdat we je eenmalig een uitnodiging willen sturen om deel te nemen aan onze verjaardagscampagne.
  • E-mailadres – Daar sturen we niet alleen de bevestiging van je sponsoring, gift of deelname aan een evenement naartoe, maar ook een uitnodiging om je in te schrijven voor onze inspirerende nieuwsbrief, waarmee we je op de hoogte houden van onze missie. Of als we je iets willen vertellen over je sponsorkind. Ook bewaren we je e-mailadres om te zorgen dat je toegang hebt tot de functionaliteit om online een brief naar je sponsorkind te schrijven. Je e-mailadres helpt ons ook om je bepaalde online advertenties juist wel of juist niet te tonen.
  • Postadres – Dat gebruiken we o.a. voor het versturen van de sponsormap en de brieven van je sponsorkind of het materiaal dat je via onze website of telefonisch hebt aangevraagd. Ook gebruiken we deze gegevens om te analyseren waar onze sponsors zich bevinden, zodat we bijvoorbeeld kunnen bepalen of een evenement in de regio zinvol is.
  • Telefoonnummer – Om je te kunnen bereiken als er iets ernstigs aan de hand is met jouw sponsorkind, het project waaraan je sponsorkind deelneemt of het gebied waarin je sponsorkind woont. Of gewoon omdat we je willen bedanken voor wat jij voor onze missie betekent. Soms maken we gebruik van een call center om gegevens in onze database te controleren, te verrijken of voor telefonische werving. Dit laatste alleen als u niet bent opgenomen in het Bel-me-niet Register.
  • Betaalgegevens – Deze hebben we nodig om de betaling van de sponsoring op te starten of het geven van een gift af te handelen.
  • Campagnehistorie – Campagnes vertellen ons hoe je bij ons terecht bent gekomen. Daaruit leren we welke marketingactiviteiten zinvol zijn om nog meer mensen aan onze missie te kunnen verbinden.
  • Burgerservicenummer (BSN) – Als je ervoor kiest om Compassion te steunen met een periodieke gift via een schenkingsovereenkomst, zijn we verplicht je BSN te registreren. Dit is een vereiste voor de Belastingdienst.

  Verder gebruiken we jouw gegevens voor onze sponsorservices. Je kunt met ons bellen, e-mailen, Facebooken en Whatsappen. Om te zorgen dat je jouw verhaal niet twee keer hoeft te vertellen, maken we korte notities over je vraag. En als dan toevallig een collega de telefoon opneemt, weet die ook meteen wat je vraag was. Da’s handig voor iedereen.

  Bij gebruik van onze website worden een aantal gegevens automatisch aan ons verstrekt (zoals je IP-adres) via webanalyse. Maar alleen als daar via je browser- en cookie-instellingen toestemming voor verleent.

 • E-mail nieuwsbrieven

  E-mail is voor ons een belangrijke manier om je te betrekken bij onze missie en onderdeel te laten zijn van de beweging. Dat betekent dat we in onze e-mails verhalen vertellen van sponsorkinderen en hun omgeving en je inspireren om deze met de mensen om je heen te delen. Regelmatig voegen we er praktische tips aan toe voor het schrijven met je sponsorkind en vragen we je met ons samen te bidden voor de missie. Soms brengen we het geven van extra giften onder je aandacht, bijvoorbeeld rondom moederdag. Maar dat heeft nooit de boventoon, behalve als we voor een ramp een aparte inzamelingsactie starten.

  Als (schrijf)sponsor ontvang je een welkomst e-mail bij de start van je sponsoring waarin je je kunt aanmelden voor onze e-mailings. Donateurs, ambassadeurs en geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief.

  Compassion maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij we inzicht hebben in het openen van en doorklikken op links in deze e-mails. Zo kunnen we de informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses.
  We zijn er trots op dat onze e-mails goed geopend en gelezen worden. Maar… wil jij ze op een gegeven moment toch niet meer? ALLE nieuwsbrieven bevatten een afmeldlink, zodat je eenvoudig kunt aangeven dat je deze niet meer wilt ontvangen.

 • Bezoek aan onze website

  Compassion respecteert je online privacy en veiligheid. We hebben onze website zo ingericht dat je ons op het web kunt bezoeken, zonder dat je jezelf bekendmaakt of persoonlijke informatie openbaar hoeft te maken. Wanneer je zelf besluit ons wel persoonlijke informatie te geven (informatie waardoor je te identificeren bent), bijvoorbeeld via formulieren of je cookie-instellingen – weet dan dat we die gegevens alléén gebruiken voor de relatie tussen Compassion en jou.

  Formulieren
  Op sommige webpagina’s van Compassion kun je sponsor worden, doneren, materialen aanvragen, vragen stellen of wijzigingen doorgeven. Vanaf die pagina’s bewaren we je NAW-gegevens, contactinformatie en bankgegevens (alleen als je die zelf invult en aan ons wilt sturen). Om onze strategie te verbeteren, vragen we in sommige formulieren om meer informatie, zoals hoe je Compassion hebt leren kennen. Dit helpt ons om onze bezoekers en sponsors beter te leren kennen en onze communicatie en kanalen daarop aan te passen.

  Leadinfo
  Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen of bewaard in een ander systeem.

  Google Analytics
  Omdat we graag meer mensen bij onze missie willen betrekken, maken we gebruik van online advertising. Om onze euro’s zoveel mogelijk aan onze doelstelling te besteden, doen we er alles aan ons online budget zo effectief en relevant mogelijk in te zetten. Hiervoor maken we gebruik van de advertentiefunctionaliteit van Google Analytics. Om een zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet.

  Allereerst leren we de gebruikers van onze website kennen (leeftijd, geslacht, interesses) op een anoniem en geaggregeerd niveau. Dus zonder persoonlijke informatie die jou als gebruiker identificeert. Daarnaast zetten we Google Analytics in om te analyseren hoe er gebruik wordt gemaakt van onze website. Hiervoor maakt Google onder andere gebruik van je IP-adres. Zo kunnen we je tijdens het zoeken op internet, relevante advertenties laten zien op basis van een eerder bezoek aan onze website of je interesses (remarketing). Ook krijgen we meer inzicht in welke gebruikers onze betaalde advertenties op andere websites (Google Display Network) hebben gezien. Dit gebruiken we om onze advertenties specifieker en relevanter te maken. Ook maken we gebruik van geïntegreerde services voor advertenties, waarvoor Google Analytics gegevens verzamelt.

  Om deze analyses mogelijk te maken werkt Google Analytics met ‘cookies’; kleine tekstbestanden die tijdens je bezoek aan onze website op je computer, tablet of mobiel worden opgeslagen. Deze functionaliteit wordt pas ingeschakeld als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van deze cookies. Alles over de cookies op onze website, de bewaartermijnen en de mogelijkheid om je cookie-instellingen aan te passen, vind je in onze cookieverklaring.

  Informatie over je gebruik van onze website wordt door Google verzameld via Google-advertentiecookies en ID’s. Google kan informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of als deze derden de informatie namens Google verwerken.

  Je kunt voorkomen dat jouw informatie via cookies bij Google wordt verwerkt, door de hiervoor bestemde browser-add-on te downloaden en te installeren. Deze add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

  Alles over de cookies op onze website, de bewaartermijn en de mogelijkheid om je cookie-instellingen aan te passen vind je in onze cookieverklaring. Je kunt jezelf afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over je gebruik van onze site door Hotjar en Hotjar’s gebruik van tracking cookies op andere websites door deze opt-out link te volgen.

  Tracking cookies
  We maken gebruik van tracking cookies op onze website om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en ons een beeld te vormen van mensen die onze website bezoeken (interesse, leeftijd en locatie van onze doelgroep(en)). Deze functionaliteiten worden pas ingeschakeld wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van deze soort cookies. Deze informatie gebruiken we om onze doelgroepen te bepalen in Facebook en Google Adwords via Audience Insights. Je toestemming voor het gebruik van deze gegevens kun je intrekken door de tracking cookies uit te vinken in je cookie-instellingen.

  Alles over de cookies op onze website, de bewaartermijn en de mogelijkheid om je cookie-instellingen aan te passen vind je in onze cookieverklaring.

  Opnieuw benaderen
  Om bezoekers van onze website opnieuw te kunnen benaderen op diverse online kanalen met relevante informatie maken wij gebruik van de diensten van derden, die op onze site cookies plaatsen. Deze functionaliteiten worden pas ingeschakeld wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van deze soort cookies. Hierdoor kun je advertenties van ons tegenkomen in de zoekfuncties van Google en Bing, op andere websites, op Youtube of in je tijdlijn van Linkedin, Facebook en Instagram als je eerder op onze website bent geweest, op een advertentie hebt geklikt of een video hebt bekeken. Ook tonen we je op deze manier in Google en Bing informatie die je eerder hebt bekeken. Dit heet remarketing. Afmelden voor deze specifieke manier van adverteren kun je via de gebruikersinstellingen van je account bij de betreffende online dienst en vind je terug in onze cookieverklaring.

  Met de remarketing tool van ‘vergelijkbare doelgroepen’ tonen we in Google advertenties aan potentiële sponsors met vergelijkbare eigenschappen en interesses als de gebruikers van onze website. Deze gegevens worden gedeeld met derden, zoals Google. Afmelden voor Google-cookies kan via deze link.

  Profiel en doelgroep
  Om onze bekendheid te vergroten en steeds meer mensen te betrekken bij onze missie maken we gebruik van customer match/audiences. Dit betekent dat we bekende e-mailadressen targeten. Dit gaat via versleutelde e-mailadressen die wij bewaren nadat hier toestemming voor is gegeven. Deze aangepaste, niet herleidbare, adressen delen we met derden, zoals Google en Facebook. De advertenties worden getoond op YouTube, de zoekmachines Google en Bing, de display netwerken van Google en Bing, Google Shopping, Gmail, Facebook en Instagram. Wil je niet op deze manier benaderd worden? Via deze link kun je jezelf hiervoor uitschrijven. Wil je niet dat we je e-mailadres op deze manier gebruiken, geef dit dan aan via dit specifieke formulier op onze website.

  Copyright en social sharing
  Alle content van onze website(s) valt onder het copyright van Compassion Nederland. Maar, voel je vrij om alle inhoud te delen via sociale media, blogs, etc. Graag voorzien van een bronvermelding.
  Om het makkelijk te maken via social media te delen dat je bijvoorbeeld een brief hebt geschreven of een moederdagcadeau hebt geschonken, maken we op onze websites gebruik van cookies voor social sharing.

  Alles over de cookies op onze website, de bewaartermijnen en de mogelijkheid om je cookie-instellingen aan te passen vind je in onze cookieverklaring.

 • Met wie we je gegevens delen

  Compassion zal je persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of weggeven aan anderen. Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is bij de uitvoering van onze organisatiedoelstellingen, als je daar toestemming voor geeft of als de wet ons daartoe verplicht. Als we je gegevens delen dan is dit ‘privacy waterdicht’ geregeld. Zowel intern (tussen medewerkers) als extern (met leveranciers) zijn daar afspraken over gemaakt die de vertrouwelijkheid garanderen. We delen je gegevens alleen als we een verwerkersovereenkomst hebben met de betreffende partij en daarin hebben afgesproken dat zij deze vertrouwelijk behandelen en alleen verwerken ten behoeve van Compassion. Zo delen we je naam met Compassion International voor het faciliteren van de sponsoring en voegen we daar je e-mailadres aan toe als je vertaalambassadeur bent. Ook gebruiken we je e-mailadres in een extern e-mailprogramma om je te informeren over je sponsorkind, je onze maandelijkse sponsormail te sturen of je uit te nodigen via fondsenwervende activiteiten onderdeel te worden van onze missie. Voor het versturen van grote (landelijke) mailingen, zoals het magazine of een nieuwe foto van je sponsorkind, delen we je gegevens met een drukker of verzendhuis.

 • Beveiliging van je gegevens

  We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 • Bewaartermijnen

  We hanteren hier een hele heldere regel in: we bewaren je gegevens niet langer dan jij wenselijk vindt. Tegelijk hangen de bewaartermijnen samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Het is logisch dat we je gegevens moeten bewaren als je (schrijf)sponsor of (vertaal)ambassadeur bent of we nog een lopende betaling hebben staan. In Google Analytics hebben wij de bewaringstermijnen zo minimaal mogelijk ingesteld of aangepast aan wat voor de duur van campagnes gerechtvaardigd is.

  Ben je geen sponsor, donateur of ambassadeur meer van Compassion, dan bewaren we gegevens die niet nodig zijn voor de Belastingdienst maximaal 3 jaar. Op die manier hebben we voor trends en analyses van onze gegevens in ieder geval voor 3 jaar betrouwbare cijfers. En zeg nou zelf, als je binnen 3 jaar toch weer aanhaakt bij onze missie, dan is het best fijn dat we je niet helemaal opnieuw hoeven leren kennen.

 • Je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen; jouw rechten geborgd

  Wil je je persoonsgegevens inkijken? Je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Soms moeten we bepaalde factuurgegevens blijven bewaren voor de Belastingdienst, maar we hebben een geavanceerd systeem om gegevens dan te anonimiseren. Fiscus blij, jij blij.

  Volgens de vernieuwde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heb je rechten op het gebied van gegevensverwerking. Bijvoorbeeld het recht om inzage te vragen in de gegevens die we verwerken. En deze te laten corrigeren als we je gegevens onjuist hebben vastgelegd. Of het recht om ons te vragen je gegevens te verwijderen uit onze database. Dit kan natuurlijk alleen als er geen (schrijf)sponsoring of betalingsverplichting aan je gegevens is gekoppeld en we niet verplicht zijn deze gegevens volgens de Belastingwet te bewaren. Ook heb je het recht op bezwaar, het recht op beperking van verwerking en het recht op gegevensoverdracht. Wij zijn verplicht binnen een maand aan jouw verzoek te voldoen. Als je verzoek erg complex is of je een groot aantal verzoeken tegelijkertijd bij ons indient dan mogen we deze termijn oprekken tot een maximum van 3 maanden.

  Recht op rectificatie en aanvulling
  Je hebt het recht om je gegevens te wijzigen en aan te vullen. Hiervoor hebben we diverse formulieren op onze website, waarin we exact vragen naar wat we nodig hebben om je gegevens aan te kunnen passen. Je vindt de formulieren op onze contactpagina. Is er voor jouw wijzigingsverzoek geen specifiek formulier, gebruik dan het algemene contactformulier.

  Recht op bezwaar
  Je hebt het recht iedere vorm van verplichting op te zeggen en correspondentievoorkeuren aan te passen. Gebruik de daarvoor bedoelde formulieren op onze contactpagina om bijvoorbeeld het Compassion Magazine niet meer te ontvangen of je sponsoring op te zeggen. Is er voor jouw verzoek geen specifiek formulier, gebruik dan het algemene contactformulier op deze pagina. Afmelden voor onze e-mailings kan via de link die onderaan in iedere e-mailing is opgenomen.

  Recht op inzage en recht op dataportabiliteit
  Je hebt het recht om de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd in te zien of op te vragen om aan een derde partij door te geven. Om je recht op inzage of dataportabiliteit te laten gelden, maak je gebruik van een specifiek formulier op onze website. We vragen je in dit formulier om je telefoonnummer en een gewenst dagdeel om je te bellen. Op die manier kunnen we aan onze verplichting voldoen jouw identiteit te controleren. Bij een verzoek om inzage of dataportabiliteit nemen we daarom altijd eerst telefonisch contact op voordat we het verzoek in behandeling nemen.

  Recht op vergetelheid
  Ben je 3 jaar lang geen sponsor, donateur of ambassadeur van ons geweest dan verwijderen we alle gegevens uit onze database die niet nodig zijn voor onze verplichtingen naar de Belastingdienst. Wil je dat we je gegevens eerder verwijderen dan kun je een verzoek doen om vergeten te worden. Om dit recht om vergetelheid te laten gelden, maak je gebruik van een specifiek formulier op onze website. We vragen je in dit formulier om je telefoonnummer en een gewenst dagdeel om je te bellen. Op die manier kunnen we aan onze verplichting voldoen jouw identiteit te controleren. Bij een verzoek tot vergeten worden nemen we daarom altijd eerst telefonisch contact op voordat we het verzoek in behandeling nemen. Als de 7 jaar bewaartermijn voor de Belastingdienst is verstreken dan worden ook je NAW en betalingsgegevens verwijderd uit ons systeem.

 • Wijzigingen en vragen

  We kunnen onze privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen door een update te plaatsen op onze website. De meest recente versie zal altijd op deze pagina beschikbaar zijn. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Zijn gegevens vind je hierboven onder het kopje contactgegevens.