Waarom werken we in Honduras

Honduras is een tropisch land in Midden-Amerika. Het landschap varieert van tropische stranden aan de Grote Oceaan tot hooggebergte in het binnenland. De bijnaam van Honduras is bananenrepubliek, vanwege de enorme invloed die bananenbedrijven hebben in dit land. Voor de meeste Hondurezen is het dagelijks leven een overlevingsgevecht.

Honduras is één van armste landen van Latijns-Amerika. Meer dan vijftig procent leeft onder de armoedegrens. Het verschil tussen arm en rijk is groot en er heerst een hoge werkloosheid. Daarnaast kampt Honduras met een groot hiv/aidsprobleem. Militaire dictaturen, grootschalige corruptie, geweld en natuurrampen hebben er allemaal aan bijgedragen dat Honduras één van de minst ontwikkelde en minst veilige landen is van Midden-Amerika. 

Honduras

Nederland

Populatie

9,1 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 69
Vrouwen: 73

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

16,7 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

22.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

91,2%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

82,6%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 11% 
Vrouwen: 11,1%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

29,6%

-


Wat doen we in Honduras

Sinds 1974 werkt Compassion in Honduras. Momenteel nemen er 55.675 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 214 projecten

In Honduras is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd bestaande uit vlees, groente, fruit, granen en fruitsap. Daarnaast krijgen de kinderen een snack: fruit, melk, cornflakes.

Verder kunnen de kinderen deelnemen aan activiteiten zoals kamp en sportwedstrijden. En de kinderen kunnen terecht voor aanvullende lessen en hulp bij het schoolwerk. Voor de ouders organiseert Compassion bijeenkomsten waar gesproken wordt over huiselijk geweld, kindermisbruik, alcoholisme en discipline.

Compassion in Honduras in tijden van COVID-19
Wil je meer weten over hoe Compassion werkt in Honduras in tijden van COVID-19? Lees meer op de extra pagina. 

"In ons land vechten we elke dag tegen armoede, geweld en corruptie, de belangrijkste uitdagingen voor ons. Veel van de kinderen wonen in de meest gewelddadige en armoedige regio's van ons land."

- Yolanda Rodas de Nunez, directeur Compassion Honduras.

Lees hier de hele brief die Yolanda Rodas de Nunez schreef aan sponsors van een kind in Honduras.

Sponsor een kind in Honduras