De situatie in Ethiopië

COVID-19, overstromingen en een sprinkhanenuitbraak veroorzaken een humanitaire crisis in Ethiopië. In sommige gebieden is het aantal ziekenhuisopnames met 50% gestegen als gevolg van ernstige acute ondervoeding. Gezinnen worstelen om geld te verdienen of voedsel te krijgen vanwege de economische situatie en de vernietiging van gewassen in het hele land. Op 22 oktober werd een nieuwe wet aangekondigd om de verspreiding van COVID-19 te stoppen. De regering kan mensen maximaal twee jaar opsluiten als ze worden veroordeeld voor het opzettelijk overtreden van anti-COVID-19-beperkingen, zoals het niet dragen van een masker in de openbare ruimte, handen schudden, met meer dan drie mensen aan tafel zitten en geen 1,8 meter afstand bewaren. De regering heeft in oktober aangekondigd dat het zorgbudget met 50% verhoogd wordt om de medische gevolgen van de pandemie op te vangen. Scholen en universiteiten zijn gesloten tot 10 november en grote bijeenkomsten zijn verboden. Het aantal meldingen van geweld neemt toe in het land. 

Wat we nu doen in Ethiopië

Alle Compassion-projecten zijn gestopt met groepsactiviteiten, bijeenkomsten en trainingen. Helaas zijn er in heel Ethiopië steeds meer meldingen van huiselijk geweld. Projectmedewerkers proberen zoveel mogelijk kinderen te blijven controleren en bieden waar nodig traumatherapie. Gezinnen ontvangen informatie over COVID-19 preventie en zorg. Medewerkers van partnerkerken in Ethiopië hebben ruim 573.430 voedselpakketten en 344.759 hygiënekits uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen en hebben medische ondersteuning geboden aan 22.464 personen. Daarnaast blijven projectmedewerkers sponsorkinderen en hun gezinnen onderwijzen over het voorkomen van besmettingen. Er zijn bij 526 projecten wasfaciliteiten geïnstalleerd, waar naast de gezinnen ook de mensen uit de gemeenschap hun handen kunnen wassen.  Onlangs hebben overstromingen delen van het land getroffen, en medewerkers van Compassion Ethiopia bezoeken de getroffen partnerkerken om hulp te bieden.

Update 23 november

Videoboodschap uit Ethiopië


De Nederlandse vertaling kan in de afspeelbalk worden ingeschakeld via de button CC (Choose Captions).


In de video zijn de volgende personen aan het woord:
- Fikre Lobago – senior manager of partnership
- Aynalem Habtemeskel – partnership facilitator

De impact van COVID-19

 

Hoe gaat het...


... op de projecten?
Momenteel zijn alle Compassion-projecten in Ethiopië gesloten. Medewerkers zijn bezig om online lessen te ontwikkelen. Verder blijven de medewerkers in nauw contact met de sponsorkinderen en als het mogelijk is bezoeken ze de kinderen thuis, met inachtneming van de richtlijnen. Inmiddels zijn er duizenden voedselpakketten en hygiënekits uitgedeeld aan kinderen en hun families.

... met de brieven?
Op dit moment lopen de meeste brieven vertraging op in de bezorging bij de kinderen in Ethiopië. Zodra de kinderen weer naar het project kunnen, ontvangen ze de brieven die in de tussentijd zijn geschreven. Bemoedig je sponsorkind gerust met een mooie brief!

... met de giften?
Giften worden met een vertraging overgedragen aan de sponsorkinderen en hun families. Gezinnen besteden de gift aan datgene waar op dat moment het meest behoefte aan is, dit kan ook voedsel zijn, maar ook het betalen van de huur bijvoorbeeld.

Hoe kan ik helpen?


Bidden
Je kan de sponsorkinderen en hun families steunen door voor hen te bidden. 

Brief schrijven
Je kan een brief of kaart aan je sponsorkind schrijven en om hem/haar te bemoedigen. Dit kan via MyCompassion, je eigen Compassion-omgeving. 

Kind- of familiegift geven
Je kan je sponsorkind en zijn/haar familie ondersteunen door een kind- of familiegift te geven. In tijden van COVID betekent dit dat een kindgift wordt besteed aan het kopen van voedsel bijvoorbeeld. 

Zoek een sponsor voor een kind
Je kan een sponsor zoeken voor een kind door het profiel van het sponsorkind te delen op je eigen social media kanalen bijvoorbeeld. Daarnaast kan je ook vrienden en familie vragen om een kind te sponsoren. 

Sponsor een kind in Ethiopië